ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Onsdag godkjente Israels parlament en lov som vil frata statsborgerskapet fra arabere som dømmes for nasjonalistiske angrep på israelere eller disses bosted. Angriperne vil ellers bli deportert dersom disse eller familiene aksepterer «helte-belønninger» fra palestinske myndigheter for angrep mot israelere.

 

Loven som vil påvirke et stort antall palestinere i Israel, er blitt fordømt som rasistisk av araberne som ser helt bort fra at palestinske helte-belønninger tjener insentivet til å foreta angrep. Israelske borgere som angriper det israelske samfunnet mot belønning fra palestinerne, skal heretter ikke få beholde hverken israelsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Israelis protest against Netanyahu’s new government» – link: https://www.em24.uk/israelis-protest-against-netanyahus-new-government/ og «Netanyahu agrees on coalition in Israel» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-agrees-on-coalition-in-israel/

 

Strikt, rasistisk behandling av palestinske terrorister

Strikt behandling av terrorister

For tiden soner nær fem tusen palestinere dommer for sikkerhetsforbrytelser i Israel. Nær fire hundre av disse er israelske statsborgere eller beboere i det 1967-annekterte dog ikke internasjonalt anerkjente Øst-Jerusalem. Palestinske beboere i Øst-Jerusalem kan reise eller arbeide fritt og motta israelske sosiale tjenester, men har dog ikke stemmerett. Øst-Jerusalem anses imidlertid i henhold til internasjonal, humanitær lov, som okkupert. Deler av Vestbredden har begrenset palestinsk autonomi som kontrolleres av Israel. Gaza-stripen, som internt helhetlig kontrolleres av den militante Hamas-gruppen, har stengte grenser mot Israel og Egypt.

 

Featured image:  Israels statsminister Benjamin Netanyahu

18/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!