ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdens helseorganisasjon WHO varslet i mai 2018 om utbrudd av Nipah-virussykdom i Kozhikode-distriktet i Kerala, i det sydvestlige hjørnet av India, forårsaket av et zoonotisk virus angivelig spredt via flaggermus. Det ble også tidligere, i 2001 og 2007, varslet om sykdomsutbrudd i India, begge i Vest-Bengal omfattet 23 tilfeller, hvor utbredelse ble totalt stanset.

 

Nipah-virus er ofte funnet i fruktflaggermusen. Denne lever ensidig av nektar og pollen. Dette i motsetning til vampyrflaggermusen som spiser insekter og drikker blod fra dyr.

Fruktflaggermus er mye større enn sin artsfrende som orienterer seg med ultralyd. Fruktflaggermus bruker derimot syn og luktesans for å orientere seg.


Ekstrem høy dødelighet

Virus-død begraves

 

Viruset er forårsaket av et patogen eller et smittestoff som kan være en bakterie, en parasitt eller et prion, hvilket er et protein som påvirker normale proteiner til cellulær død. Nipah-viruset forårsaker sykdom hos både mennesker og dyr med ekstrem høy dødelighet. Det skal være snakk om en dødsrate på opptil 70 prosent.

Viruset antas å være en variant som forut var blitt registrert i Bangladesh, men ble først oppdaget i 1998 hos arbeidere ved grisslakterier i en malaysisk landsby, hvilket medførte at én million griser eller halvparten av landets grisebestand, ble slaktet.

 

Legemiddelindustrien forsker

Centers for Disease Control and Prevention – CDC – hovedkontor

 

US Centers for Disease Control and Prevention – CDC, som forsker på viruset og sykdommen, har funnet at inkubasjonsperioden er på fra fem dager til to uker. Symptomene ligner på influensa, med feber, kvalme og sterk hodepine. Noen pasienter opplever luftveisproblemer. Senere følger desorientering, svimmelhet og forvirring. I løpet av én til to dager etter utbruddet, kan pasienter gli inn i koma og dø. Det finnes i dag ingen plausibel behandlingsform.

 

Opphav antas hos fruktflaggermus

Fruktflaggermus

 

Opphav for viruset antas altså å være hos fruktflaggermusen som gjerne benevnes negaflaggermus. Mennesker og dyr kan infisere hverandre direkte gjennom dråper eller kontakt med forurensede overflater. Infeksjonen utløser hjernehinnebetennelse. I Bangladesh har dødeligheten vært svært høy.

Den indiske varianten anses imidlertid mildere, samt mindre smittsom, men for å begrense en eventuell pandemi har kontorer og skoler blitt stengt i Kerala. I Kozhikode-distriktet er det etablert ferdselsforbud rundt ni landsbyer. Hittil skal to personer være døde og et par titalls pasienter med milde symptomer er innlagt på sykehus og det er antatt at smitten kommer fra drikkevannskilde med funn av døde fruktflaggermus.

 

Ingen prognose om utbredt pandemi

Verdens helseorganisasjon – WHO

 

Verdens helseorganisasjon – WHO, har ingen tro på at viruset kan forårsake noen verdensomfattende pandemi à la koronapandemien. Det vises til et formidabelt antall artikler tilknyttet denne pandemien, også i EM24 EuropMediawww.em24.uk, herunder, «Antibody against all mutations of the corona virus?» – link: https://www.em24.uk/antibody-against-all-mutations-of-the-corona-virus/

 

Delstaten Kerala kjent for helseomsorg

Kerela – Indias kjente turistdestinasjon

 

Betryggende er det imidlertid at delstaten Kerala er kjent for å oppnå imponerende helseresultater med beskjedne inntekter, sammenlignet med resten av de indiske stater, men krever ytterligere opplæring i feltepidemiologi og samling av nøyaktige data for dataanalyse, for å forstå epidemiologien. Det vil derfor være tett samarbeid mellom India og WHO. Folk bes være særlig oppmerksomme under høstning i fruktsesongen ettersom flaggermusene ofte lever og oppholder seg i nærheten av menneskelige bosetninger, inkludert daddelpalmer og andre frukttrær.

 

Myndighetene oppfordres til lagring av verneutstyr

Personer i beskyttelsesdrakt mot virus

 

Myndighetene bør dessuten lagre tilstrekkelig av personlig verneutstyr for hjelpearbeidere i særlige utsatte distrikter, for å håndtere mulige utbrudd i framtiden

Videre må sykehuspersonalet gjøres kjent med standard operasjonsprosedyrer og protokoller for hendelseshåndtering, for å sikre beredskap og opprettholdelse av universelle forholdsregler ved infeksjonssykdommer.

 

Featured image: Begravelse i Kerala

18/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!