ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Statsminister Giorgia Meloni inviterte fredag Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president, til den lille italienske middelhavsøya Lampedusa som er overstrømmet av migranter, for at hun på egenhånd kunne betrakte den alvorlige situasjonen. President von der Leyen ankom øya umiddelbart etter innbydelsen, allerede på søndag.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «State of emergency in Italy related to migration» – link: https://www.em24.uk/state-of-emergency-in-italy-related-to-migration/

 

Prekær migrantsituasjon på Lampedusa

President Ursula von der Leyen på Lampedusa

 

Det var som statsminister Meloni hadde håpet, at von der Leyen som alltid er betraktet å være ytterst oppofrende og samarbeidsvillig, ville være enig med henne og innledningsvis snarest stille med de lovede EU-ressurser til Tunisia for å blokkere menneskesmuglerne fra å benytte dette landet som utgangspunkt for sine migranters fluktrute til Europa.

Tunisia utviste voldelig, hundrevis av asylsøkere og migranter omfattet både vanlige og irregulære, som i årevis har kommet fra Sub-Sahara, til Tunisia gjennom nabolandene Libya og Algerie. Dette har vanligvis vært ikke-politiske flyktninger, men immigranter som har forlatt sitt land i håp om et bedre liv i Europa, altså personer som ikke er berettiget politisk asyl.

 

Nektes all bistand

Fargede migranter

 

Den tunisiske regjeringens siste tiltak for å redusere illegal immigrasion, skal ifølge Human Rights Watch, som er en internasjonal ikke-statlig organisasjon med hovedkontor i New York City, hvilken driver forskning og taler for menneskerettigheter, visstnok være at afrikanske migranter med opphav sør for Sahara, i økende grad nektes nødmat og vannforsyninger. Flere tunisiske frivillige organisasjoner, internasjonale byråer, samt den tunisiske Røde Halvmåne som er tilsvarende Røde Kors, har blitt advart mot og i enkelte tilfeller, tvunget til å slutte å gi disse migrantene tiltrengt hjelp.

I øyeblikket skal det visstnok praktiseres et effektivt forbud mot å gi nødhjelp til migranter, spesielt i og rundt havnebyen Sfax, men også i resten av landet. Dette er tilsidesettelse av grunnleggende menneskelige, etiske, moralske og lovpålagte krav.

Den sosialøkonomiske situasjonen i Tunisia er materielt verre nå enn tidligere, hvilket ikke forenkler livet til migrantene. Tunisias president Kais Saied skal i kommentarer ha koblet mennesker fra Sub-Sahara til notorisk kriminalitet, hvilket har blitt fordømt som rasistiske utsagn. Dette ettersom migrantene må ta seg til rette for i det hele tatt å overleve. Sikkerhetsstyrker har derfor rettet sin innsats mot fargede innvandrere.

I en uttalelse på Facebook, etter et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet, skal den tunisiske presidenten ha uttalt, «Det har vært en kriminell plan siden begynnelsen av dette århundret, for å endre den demografiske strukturen i Tunisia. Enkelte partier skal ha mottatt store pengesummer etter 2011 for bosetting av illegale immigranter fra Afrika sør for Sahara … med uerklærte mål for å få mengder av ulovlig innvandring, for å kunne betrakte Tunisia som et rent afrikansk land som ikke har noen tilknytning til de arabiske og islamske nasjonene.» Det tunisiske nasjonalistpartiet har brukt sosiale medier til å spre en grunnløs konspirasjonsteori om at eksterne krefter samarbeidet for å endre demografien i Tunisia.

 

Overgrep

Human Rights Watch

 

Det er påstått av Human Rights Watch at det tunisiske politiet, landets militære og dettes nasjonalgarde inkludert kystvakten, begår alvorlige overgrep mot fargede afrikanske migranter, flyktninger og asylsøkere. Det skal visstnok også være dokumentert overgrep som inkluderer bruk av overdreven makt og i noen tilfeller også tortur. Ellers foregår vilkårlige arrestasjoner og internering, kollektive utvisninger og livsfarlige handlinger til sjøs. Tvangsutkastelser og beslag av penger og eiendeler er heller ikke uvanlig.

 

EU har signert Memorandum of Understanding

EU signerer Memorandum of Understanding med Tunisia

 

Til tross for disse beskrevne tilstandene kunngjorde likevel EU et signert Memorandum of Understanding med Tunisia, om et strategisk partnerskap. Med avtalen følger en finansieringspakke på 1 milliard euro til landet, inkludert vel 100 millioner euro for grensevakthold. Partnerskapet skal ha fokus på styrking av innsatsen for å stoppe den irregulære migrasjonen.

Fargede tunisiere skal omfatte mellom 10 og 15 prosent av befolkningen. Dette gjør at Tunisias egen fargede befolkning forveksles med immigranter og kan bli utsatt for samme behandling som flyktningene fra Sub-Sahara.

Tunisias parlament vedtok imidlertid en lov i oktober 2018, som kriminaliserer rasistiske ytringer, oppfordring til hat og diskriminering. Selv om det selvfølgelig ryktes at det er tøft å ta seg gjennom Tunisia, øker bare mengden som velger denne veien mot de forjettede landene i Europa. Det er derfor rimelig å legge til grunn at noen markedsfører Tunisia som et akseptabelt alternativ som adkomstvei til Europa.

 

Ideelt for utbyttere og korrupsjon

Migranter fra Tunisia

 

De afrikanske migrantene på vei mot Europa gjennom i Tunisia, må betale høye priser for å få plass i de skrøpeliges farkostene, men kan ende i havet uten å komme over.

Det koster selvfølgelig penger å holde kontinuerlig overvåkning av Tunisia sin lange kyst mot Middelhavet, men som en del av det moderne samfunnet skulle ikke landet ha sluppet gjennom nær 130.000 migranter i løpet av kun et halvt år. Her må det rimeligvis bero på offentlig korrupsjon i Tunisia, som således på dette vis bedriver utpressing av EU, som selvfølgelig ikke kan akseptere andre enn immigranter som har reelt behov for asyl.

Den store mengden av båter stappfulle av migranter som har nådd fram til europeiske  strender, har gjort situasjonen uhåndterlig for de overfylte mottakssentre som har skapt sterk spenning mellom migranter og det lokale politiet. FNs flyktningorgan, UNHCR har også kommentert den prekære situasjonen og insisterer på at bistand likevel, uansett må prioriteres.

 

De Pelagiske øyer

De Pelagiske øyer

 

Lampedusa er den største av de italienske Pelagiske øyer som består av de tre små øyene Lampedusa, Lampione og Linosa, som ligger i Middelhavet mellom Malta og Tunisia, sør for Sicilia. Mot nordvest ligger øya Pantelleria og Sicilia-stredet.

Alle tre Pelagiske øyene er en del av kommunen Lampedusa. Politisk og administrativt er øyene underlagt den sicilianske provinsen Agrigento, som omfatter den sørligste delen av Italia. Øyene er karrige på grunn av avskoging og forsvinningen av beboernes tidligere olivenlunder og plantasjer. Livsgrunnlaget og den lokale økonomien består imidlertid fortsatt av noen mindre spredte jordbruk, men er hovedsakelig basert på fiske, samt turisme i det vesentligste på Lampedusa, som betraktes som et av de virkelig særskilt skjønne steder på planeten. Kommunikasjon med øyene skjer med fly fra Malta og båter fra Sicilia, for tiden med relativt hurtiggående hydrofoilbåter. 

 

Enorm økning fra fjoråret

Oversikt over immigrasjon i Italia

 

I løpet av 2022 kom rundt 128.000 migranter til Italia sjøveien. Italias innenriksdepartement kan opplyse at samme antall har kommet i løpet av årets første halvår. Menneskesmuglerne må ha aktivisert sin markedsføring betydelig i år.

Italias høyreorienterte regjerings kampanje, som før valget i fjor gjorde kampen mot ulovlig innvandring til et sentral del, er selvfølgelig presset. Basert på sin kampanje har statsminister Meloni nå annonsert at hennes regjering vil vedta ekstraordinære tiltak for en tøffere behandling av illegale migranter på italiensk jord, som ikke kvalifiserer for flyktningstatus.

 

Skjerper behandling av migrantene

Statsminister Giorgia Meloni

 

Statsminister Meloni foreslår at illegale migranter som kommer inn i landet ulovlig, heretter vil bli internert i 18 måneder. Det vil bli bygget nye interneringsleirer i grisgrendte distrikt ettersom de eksisterende er utilstrekkelige både med hensyn til antall og sikring. De nye vil bli betryggende bevoktet og forbli permanent oppholdssted inntil det er endelig avgjort om migranter kan forbli i Italia eller om disse må utvises og bli repatriert. Repatrierte personer vil altså bli sendt tilbake til sine opprinnelige opphavsland med eventuell gjenoppretting av statsborgerskap, derom dette kan være tapt.

Det må nok opprettes en forordning som ivaretar personer hvor opphavsland ikke kan fastslåes grunnet manglende oppnåelig dokumentasjon. Det må påregnes at ikke alle migranter vil være samarbeidsvillige med hensyn til å opplyse hvorfra de kommer. Eventuelle dokumenter har gjerne blitt makulert. For tiden kan flytningene holdes i varetekt i opptil kun 12 måneder. For de som kvalifiserer for flyktningstatus, vil maksimal varighet fortatt etter ny ordning, være inntil 12 måneder.

 

EUs 10-punkts handlingsplan for Lampedusa

EU med handlinglsplan

 

Under EU-kommisjonens president von der Leyens besøk på Lampedusa søndag morgen, sammen med EU-kommissær for innenrikssaker Ylva Johansson, kunngjorde von der Leyen for Italias statsminister Meloni EUs planer for å lette situasjonen vedørende den enorme økningen i migrasjonen på Lampedusa, hvor mottakskapasiteten kun er 400, hvor det i løpet av siste uke hadde ankommet mer enn 7.000 nye migranter med båter fra Tunisia.

Statsminister Meloni understreket at utfordringen med den massive tilstrømningen  av innvandrere må løses på et paneuropeisk nivå. «Ingen må tro at denne krisen kan takles innenfor italienske grenser», sa hun på en pressekonferanse på Lampedusa flyplass. Hun sa også at «hun ville diskutere situasjonen på Det europeiske rådsmøtet i oktober».

Under det neste EU-rådsmøtet i oktober vil de europeiske partnerne bli anmodet om umiddelbart å starte et europeisk oppdrag langs Middelhavet, for å blokkere migranters avgang fra Nord-Afrika ved å ramme menneskesmuglerne som tjener penger på å sette migrantene på båter som ikke er utstyrt for å kunne passere Middelhavet.

Dessuten må migrantene bli opplyst om at dersom disse tilfeldigvis skulle overleve passeringen av havet og komme ulovlig i land på den andre siden, vil disse bli arrestert og sendt tilbake til sine opphavsland.

 

EUs felles utfordring

EUs asylbyrå – EUAA

 

Migrasjon er en europeisk utfordring, ikke et ensidig italiensk problem. De lokale italienske myndigheter uttrykte bekymring for at landet har blitt overlatt til å håndtere krisen på egen hånd. EU-kommisjonens president underrettet om en 10-punkts handlingsplan for Lampedusa, benevnt «Migrasjon er en europeisk utfordring og vil få en europeisk løsning».

Som en del av denne planen vil EUs asylbyrå – EUAA, og den europeiske grense- og kystvakten – Frontex, bli utplassert i Italia, for å håndtere de nyankomne migrantene.

Europakommisjonens visepresident Margaritis Schinas, vil også bli sendt til noen av migrantenes opprinnelsesland for å forhandle om måter å håndtere migrasjon, med returnering av migranter som ikke kvalifiserer til asyl.

EU har altså allerede signert en avtale med Tunisia i juli, for at denne skulle bidra til å få slutt på migrasjonen via sitt land. EU-kommisjonen har ennå ikke betalt ut de 100 millioner euro som var inkludert i avtalen, dette er et arbeid som pågår. Tunisia må gjøre seg fortjent til å heve beløpet.

Lørdag ble, åpenbart tilknyttet den omtalte ekstreme situasjonen på Lampedusa, flere menneskesmuglere og migranter arrestert av tunisisk politi ved havnen i Sfax, som er et av migrantbåtenes større avskipningssted.

 

Featured image: Båtflyktninger

19/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!