ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Utenriksminister Antony Blinken sa onsdag at «Nato må fortsette å støtte Ukraina mot Russlands invasjon uansett hva som hender».

 

Amerikanske republikanere saboterer demokratene

Utenriksminister Antony Blinken

 

Utenriksminister Blinkens oppfordring gjelder også USA, selv om det kan synes som om det skulle være valgtaktisk med hensyn til landets presidentvalg neste år, at republikanere fremmer tvil i den amerikanske befolkningen om at demokratenes presidents anmodning om å fortsette sin lovede hjelp til det krigsbesatte landet ved at Kongressens republikanere stemmer negativt til presidentens nye støttepakke, omfattet 60 milliarder dollar for bistand gjennom den andre vinteren med stridigheter.

For å vinne det kommende presidentvalget kan det se ut som om republikanere setter sin lojalitet til Nato på spill og faktisk støtter Russland, eller enda mer korrekt, tror at disse sikrer sine personlige interesser som politikere ved å sabotere Europa. Det vises til artikkel i EM24 EuropMedia – www.em24.uk, «Ukraine receives US support as long as needed» – link:  https://www.em24.uk/ukraine-receives-us-support-as-long-as-needed/

 

Amerikanernes vingling og Den annen verdenskrig

Tidligere president Franklin D. Roosevelt

 

Hadde amerikanerne vært tydeligere før den andre verdenskrigen hadde kanskje ikke Nazi Tyskland våget å besette sine naboland, hvilket videreførte den første verdenskrigen i den andre. US-amerikanerne har etter den andre verdenskrigen opptrådt som et ubestridt verdenspoliti, hvilket har fungert i snart 80 år til verdens og USAs beste. Den rollen må USA fortsatt opprettholde. Galingen Putin, som ser seg selv som sin tids Joseph Stalin som drepte internt mer enn 20 millioner russere, må ikke få den anledning som Hitler fikk, muligheter til ytterligere å påvirke verdens utvikling og i verste fall dens framtidige eksistens.

 

Skapte president Putin krigen i Gaza?

President Vladimir Putin

 

Det kan se ut som at krigen mellom Israel og Hamas kan forstyrre og tvinge Kiev til å inngå kompromiss med Russland og med det åpne for nye muligheter for den lille russiske tyrannen.

Det synes opplagt at president Vladimir Putin fikk Irans ledelse til å få det palestinske Hamas til angripe Israel, hvilket dennes ledelse burde ha visst ville medføre den situasjonen som har oppstått i Gaza hvor soldatene gjemmer seg blant sivilbefolkningen og ellers i et nettverk av tunneler under sykehus, skoler og annen infrastruktur. Dette for å rette verdens øyne mot noe annet enn Russlands overgrep mot sin nabo i vest.

Imidlertid krever situasjonen likevel at Ukraina uangripelig mottar klar og konsekvent støtte fra en samlet, enhetlig Nato-allianse, Vesten, altså også inkludert USA. Støtten er ikke alene til Ukraina, men til seg selv for å unngå at de vestlige land alternativt senere må sende sine egne soldater inn i krig. Å forsvare det relativet lille og trangbodde, ventelige Europa mot Russland uten Ukraina vil være en umåtelig vanskeligere oppgave. Europas folk må være takknemlige til ukrainerne som ofrer sine liv for å forsvare Europa.

 

Generalsekretær Jens Stoltenberg

 

Vesten bør ikke presse Kiev til noen forhandlinger med Russlands leder, president Putin, mener utenriksminister Blinken. Putin har eskalerende problemer med sin krigføring grunnet store tap på slagmarken og et inngripende forbruk av våpen og utstyr og har måttet henvende seg til Iran og Nord-Korea og kanskje også Kina uten at vi vet det, for å drive sin krig. I alle fall binder han landets økonomiske framtid med så tett avhengighet til Kina at kineserne i store trekk vil kunne bestemme Russlands framtid. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal ha sagt at «Moskva pantsetter sin framtid til Beijing».

 

Russiske soldater

 

Det tilføyes at president Putin i lengden ikke kan, slik som Stalin under andre verdenskrig, ressonere med at Sovjetunionen omfatter flere mennesker enn Tyskland og dersom sovjetrusserne dreper hver sin tysker før han selv blir drept, vil Sovjetunionen til slutt vinne ettersom denne har større menneskelige ressurser. Derfor skjøt sovjetrusserne sine egne som flyktet eller trakk seg tilbake under angrep, som det har blitt påstått av tyske soldater som overlevde Stalingrad. Det ryktes imidlertid om at de store russiske tap i Ukraina påvirkes av Stalins metodikk. Russerne har hittil visstnok sendt soldater med opphav fra Russlands urbane strøk i Sibir, hvilket omfatter hele 77 prosent av Russlands landområde, i døden. Dessuten har soldater blitt rekruttert fra landets fengsler. Disse kjemper med livet som innsats i stedet for å råtne i fengsel, enten de er innsatt på reelt grunnlag eller annet. Døden på slagmarken har således hittil i stor grad ennå ikke påvirket befolkningen i de sentrale deler av Russland.

 

Diplomat Dmytro Kuleba

 

Den ukrainske diplomaten Dmytro Kuleba, som fungerer som landets utenriksminister, har presisert at hans land avviser ethvert forslag om å skulle måtte gi avkall på territoriet som er blitt okkupert av Moskva, for å få Nato-medlemskap. Ukraina vil opprettholde sine mål om territoriell integritet innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Han hevder at Ukrainas krig er en krig for hele Europa. Derfor presser ukrainerne på for å bli med i Nato for å komme under den oppfattede, sikre USA-ledede alliansens beskyttende paraply.

Diplomat Kuleba har imidlertid påpekt at Ukrainas hær faktisk allerede er blitt en tilnærmet Nato-hær når det gjelder teknisk potensiale og lederprinsipper og «denne er for øyeblikket den sterkeste og mest kampherdede hæren i Europa».

 

Rotte som angriper

 

Nato har lovet at Kiev en dag vil kunne bli deltager og har derfor anbefalt denne at landet, både politisk og praktisk tilpasser seg et framtidig medlemskap. Imidlertid har organisasjonen hittil nektet å utstede noen formell invitasjon grunnet frykten for at Ukrainas umiddelbare medlemskap straks vil kunne trekke Nato-medlemmene inn i åpen krig med Moskva, med de alvorlige konsekvenser dette kunne medføre. «En rotte som presses opp i et hjørne angriper for å forsvare seg.» Det sittes fra president Putin, som uttrykkelig har presisert at han tidligere var en dreven rottefanger under sin spartanske oppvekst. Russland besitter nemlig våpen som kan utslette verden om disse tas i bruk.

 

Featured image: President Volodymyr Zelenskyy og generalsekretær Jens Stoltenberg

11/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!