ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøkte på mandag Kiev for å konfirmere en jevn strøm penger og våpen til Ukraina fra USA, uansett Israel-Hamas krig og dennes eventuelle utvidelse. Forsvarsminister Austin møtte i denne anledning Ukrainas president Volodymyr Zelensky, samt forsvarssjef og forsvarsminister.

 

Forsvarsminister Lloyd Austin

 

Besøket var først og fremst for å roe ned den ukrainske ledelsen med hensyn til dennes eventuelle uro og vedrørende varighet og størrelsen på støtten fra USA, grunnet den nye globale situasjonen oppstått på grunn av krigen i Israel.

Austin har ledet den internasjonale innsatsen som omfatter 50 land, med månedlige møter for å koordinere dette for Ukraina. Noen europeiske land slik som Polen, har imidlertid startet nedtrapping av sin støtte grunnet angivelig oppretthold av egen kampevne.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Poland threatens to stop transfer of arms to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/poland-threatens-to-stop-arms-transfer-to-ukraine/

Ukrainas situasjon er imidlertid faktisk å være aktør i en proxy krig mot Russland som forsvarer Nato-allierte, hvilke hele tiden mens krigen pågår, vil sikre Ukraina med Nato-alliertes fulle støtte til en grense slik at ikke krigen utvides.

Russland slik denne beror, sitter således fast i et vepsebol som stadig tømmer dennes evne for alternativ konvensjonell krig mot noen, så lenge Ukraina har evne til stå imot. USA og Nato allierte vil således ikke akseptere at Ukraina taper denne krigen.

Hittil har Ukraina mottatt omkring 45 milliarder dollar fra USA og 35 milliarder dollar fra de andre allierte, omfattet blant annet luftvernsystem, kampvogner og tanks, i tillegg til lovnader om jagerfly, men behovet er enormt og landets motoffensiv i sommer endret ikke vesentlig kampbildet. Kommende vinterperiode, med dennes vanskeligheter som nå står for tur, vil rimeligvis ikke endre den beroende situasjonen vesentlig, det må således for stor del av kamputstyret, ventes til grunnforholdene igjen tørrer opp.

 

Kina, Russlands ulogiske venn

Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin

 

Kina har også interesse av Ukrainakrigen og dens resultat. Kina har logisk interesse av Russlands forbruk av konvensjonelt krigsmateriell, samt at denne taper krigen til slutt. Dette forhold er vanligvis ikke så påaktet av hvermann.

Kineserne sitter derfor på gjerdet og betrakter gjerne at Russland taper denne krigen. Dette selv om det ikke ser slikt ut og at landet ikke åpenlyst demonstrerer dette i sin politikk, men derimot motsatt. Disse handler selvfølgelig fordelaktig med russerne, men unngår enhver avhengighet.

Kina knytter derimot eksempelvis tette forbindelser til andre olje- og naturgassleverandører. Simpel logikk tilsier at Kina gjerne ser positivt på at russerne får redusert sin konvensjonelle forsvarsevne, hvilket vil lette kinesernes mulighet til å gjenvinne Ytre Manchuria som russerne bare forsynte seg med i 1860, under Den andre opiumskrigen.

Det vises ellers til artiklene «China’s friendship with Russia on shaky ground» – https://www.em24.uk/chinas-friendship-with-russia-on-shaky-ground/ og «Russia’s Vladivostok region returning to China? » – https://www.em24.uk/russias-vladivostok-region-returning-to-china/

Kina og Russlands hærstyrker sto for ikke lenge siden opp mot hverandre inkludert hundretusenvis av tropper. For kineserne, som har grensetvister tilsynelatende med alle, vil det ha langt større interesse og få tilbake regionen Ytre Manchuria og kanskje også i bonus, omliggende nærmest ubebodde regioner, med ukjente ennå ikke oppdagede ressurser, samt å vinne russernes på kinesisk grunn oppbygde by, Vladivostok, enn å lette eksempelvis India for noen begrensede kvadratkilometer med høytliggende territorium, eksempelvis på grensen av Tibet. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/ og «China calls for a solution to the border dispute with India» – link: https://www.em24.uk/china-calls-for-a-solution-to-the-border-dispute-with-india/

 

Featured image: President Volodymyr Zelenskyy og forsvarsminister Lloyd Austin

22/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!