ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 10. desember ble årets Nobels fredspris utdelt i Oslo Rådhus. I sin takketale sa representanten for den ukrainske fredsprisvinner Center for Civil Liberties – CCL, Oleksandra Matviichuk, at Ukraina ikke kan oppnå fred ved å «legge ned våpnene».

 

Representanter for prisvinnerne i de tre nasjonene mottok Nobels fredspris på lørdag, mens kampen utrettelig pågår mot den russiske lederen Vladimir Putins invasjon og forbrytelser mot menneskeheten og sender kamikaze-droner mot Ukrainas elektrisitetsforsyning for å benytte vinterens kulde som våpen mot landets sivilbefolkning, som denne ellers torturerer og dreper på bestialsk måte når denne får anledning.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk «Nobel peace prize aimed at freedom in Belarus, Russia and Ukraine» – link: https://www.em24.uk/nobel-peace-prize-aimed-at-freedom-in-belarus-russia-and-ukraine/

 

Natalia Pinchuk, Yan Rachinsky og Oleksandra Matviichuk

Det var Natalia Pinchuk, ektefellen til den fengslede belarusiske rettighetsforkjemperen Ales Bialiatski, som mottok prisen på vegne av denne, mens lederne av den russiske organisasjonen Memorial, Yan Rachinsky og den ukrainske organisasjonen CCL, Oleksandra Matviichuk, mottok for sine respektive organisasjoner.

 

 

Kongefamilien

Utdelingen av prisen til prisvinnerne for deres kamp for «menneskerettigheter, demokrati og fredelig sameksistens» i møte med autoritarisme, ble gjennomført av Nobelkomiteens formann, den av det norske Storting utnevnte Berit Reiss-Andersen, foran publikum i et fullsatt Oslo Rådhus, inkludert den norske kongefamilien, samt landets øvrige ledelse og innbudte.

 

 

Oleksandra Matviichuk

«Fred ønskes av folket i Ukraina mer enn noe annet i verden, men det kan ikke oppnås ved at et land som angripes legger ned våpnene», sa Oleksandra Matviichuk, lederen av organisasjonen CCL som systematisk har dokumentert krigsforbrytelser begått av russiske tropper mot både Ukrainas sivile og forsvarerne. Dette omfattet terrorbombing av sivile mål, kidnapping, tortur og drap. I løpet av tiden siden den russiske invasjonens start har CCL dokumentert vel 27.000 tilfeller av krigsforbrytelser, hvilket bare er toppen av et isfjell.

Grunnet russernes lammelse av Ukrainas energiinfrastruktur ble Nobeltalen skrevet under belysning av talglys, har den ukrainske prisvinnerens representant uttalt til pressen. «Krig gjør mennesker til tall. Vi må gjenvinne navnene på alle ofre for krigsforbrytelsene», sa hun i sin følelsesladede tale.

Ved prisutdelingen refererte Matviichuk til sin appell til den internasjonal domstolen i Haag, om å dømme president Vladimir Putin, dennes allierte, Belarus’ president Alexander Lukasjenko og andre krigsforbrytere. Matviichuk ønsket ikke å ha en felles Nobeltale sammen med sin russiske medvinners representant, Yan Rachinsky. Matviichuk holdt derfor en separat tale hvor denne fordømte Russlands «keiserlige ambisjoner» nedarvet fra tidligere Sovjetunionen, hvilket beskjeftiger landet også i dag.

 

Yan Rachinsky

Yan Rachinsky er styreleder for den russiske organisasjonen Memorial, som er oppløst av russiske myndigheter, men for hvilket det kjempes om rett til arkivet. Denne rett bedømmes av analytikere som nytteløst under nåværende regime.

President Putin og dennes «ideologiske tjenere» benytter en angivelig antifascistisk kampanje som «skussmål for sine egne politiske interesser og den vanvittige og kriminelle angrepskrigen mot Ukraina», mente Jan Rachinsky. Han definerte fascisme som motstand mot Russland. Rachinsky kunne ellers opplyse at i dag er antallet politiske fanger i Russland mer enn det som totalt var antallet i hele Sovjetunionens epoke.

 

Natalia Pinchuk, ektefellen til den belarusiske prisvinneren Ales Bialiatski

Den 60 år gamle Natalia Pinchuk, ektefellen til den belarusiske prisvinneren Ales Bialiatski, hadde ingen formell autorisasjon til å avgi takketale ved prisutdelingen. Prisvinneren var fengslet. Ektefellen som tok imot prisen på hans vegne, delte derfor noen tidligere innspillinger av prisvinnerens tanker, også med oppfordring til å kjempe mot diktatoren.

Hans ektefelle sa at prisvinneren hadde uttalt at i Ukraina prøver Russland å etablere «et russiskavhengig diktatur slik som i Belarus, hvor de undertrykte blir ignorert kulturelt og språklig russifisert, med russiske militærbaser og økonomisk avhengighet.

 

Featured image: Fra prisutdelingen i Oslo Rådhus

13/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!