ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

3,6 millioner husstander i Tyskland vil få sin elektrisitet fra Norge. Leveransen tilsvarer mer energi enn produksjon av strøm fra to kullkraftverk, men uten kullets CO2-forurensning.

 

Etter en forut vellykket test ble den 623 km lange NordLink havkabelen åpnet i går. 516 km av kabelen er offshore og resten er underjordisk. Kabelen kan eksempelvis levere mer grønn energi enn to kullkraftverk.

 

Offisiell åpning

Forbundskansler Angela Merkel

Kabelen, som strekker seg fra Tonstad i den norske kommunen Kvinesdal på Sørlandet til Wilster i den tyske delstaten Schleswig-Holstein, ble formelt åpnet i går med tilstedeværelse av blant annet Norges statsminister Erna Solberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Kabelen forbinder energinettene i Norge og Tyskland og er en av verdens lengste havkabler. Dennes kapasitet på 1.400 megawatt grønn energi er uten avgivelse av noe klimagass, hvilket eksempelvis tilsvarer godt over produksjonen til to kullkraftverk, som vanligvis hver for seg produserer omkring 600 megawatt, men forsurer atmosfæren ved produksjonen med enorme mengder av miljødestruerende CO2 klimagass. Kabelen vil således gi et vesentlig bidrag til oppnåelse av klimamålene.

 

Felles energinett

Transformatoranlegget ved Wilster

NordLink spleiser energinettene i det norske og tyske strømmarkedet. Kunder i begge nasjoner tjener på samdriften. Når tyske vindkraftverk og solcellepaneler genererer lite strøm på grunn av ugunstige værforhold, vil havkabelen levere strøm fra norske fulle vannreservoarer til tyske husholdninger. I tørrere perioder kan Norge få overflødig strøm fra tyske vind- og solcelleanlegg. Kabelen er tilkoplet transformatoranlegg både for likestrøm og vekselstrøm vice versa avhengig av ønsket forbruk.

 

Grønn energi fra Norge
I Nord-Europa er flere tilsvarende kabler i virksomhet. Det norske og hollandske strømnettet er forbundet på samme måte gjennom kabelen NorNed. Denne kabelen er 580 kilometer lang og var på et tidspunkt verdens lengste. Den ligger mellom Feda i Norge og Eemshaven i Nederland, og forbinder begge lands elektriske nett. Denne kabelen har imidlertid kun halve kapasiteten til NordLink-kabelen.

Videre har Norge under konstruksjon North Sea Link, en kabel mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Northumberland i Storbritannia. Denne kabelen, som blir 730 kilometer lang, vil ha tilsvarende kapasitet som NordLink, altså 1.400 megawatt og var prosjektert ferdig i løpet av inneværende år.

 

Årlig forbruk av husholdningsstrøm

Norges strømforbruk pr. husholdning er mange ganger forbruket som ellers er vanlig for europeiske husholdninger. Heretter må nok nordmenn konkurrere med vesteuropeerne om strømmen, hvilket rimeligvis etter hvert vil medføre mer kostbar strøm i Norge. Danskene eksporterer for øvrig allerede overskuddsstrøm fra sine vindmølleanlegg. En rekke store prosjekter om bygging av vindmølleparker er på gang i mange land.

 

 

Featured image: NordLink-kabelen mellom Norge og Tyskland

28/05/2021