ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Danmarks regjering begrenser immigrasjonen ved å sende hjem flyktninger til land hvor det nå er trygt å oppholde seg. Landet har blitt det første EU-land som har begynt å returnere syriske flyktninger fra borgerkrigen, ettersom hjemstedet har blitt trygt. Disse fratas derfor oppholdsstatus.

 

Flyktninger betales for å vende hjem

Flyktninger reiser

Flyktningene blir tilbudt omkring 20.000 euro som startkapital i hjemlandet. Dette er billigere for Danmark enn å ha flyktningene konstant som sosialklienter. Ingen kastes imidlertid ut med  tvang, men avstår disse fra tilbudet vil de alternativt bli plassert i ubestemt tidsmessig opphold i et utvisningssenter. Flere hundre flyktninger fra Damaskus har følgelig blitt fratatt sin oppholdsstatus.

 

Samfunnet undergraves

Dansk immigrant-getto

Den strikte ordningen er relatert til at den store mengden av flyktninger undergraver det danske samfunn, som for øvrig anses som ett av de best styrte land i verden, med progressiv sosialpolitikk, effektivt rettssystem og minimal korrupsjon. Danske innbyggere ønsker sin kulturarv og felles språk bevart. Nyankomne muslimske barn blir derfor obligatorisk pålagt opplæring i danske verdier.

Menneskerettighetsgrupper misliker danskenes flyktningpolitikk som har tverrpolitisk støtte i Danmark og ser ut til å ha funnet tilhengere hos danskene, som likevel nyter godt av en generell oppfatning av å være et tolerant, liberalt og humant folk. Det kan imidlertid likevel være juridiske hindringer som utnyttes av profesjonelle jurister gjennom rettsvesenet, som ikke alltid omgjør utvisningene, men uansett kan trenere disse.

 

Avskrekkende virkning

Ikke kom til Danmark!

Uansett vil danskenes energiske kamp om å få beholde sitt land som det er, kunne virke avskrekkende og mindre attraktivt for immigranter å velge Danmark som destinasjon. Det ser ut til at dette faktisk må ha virket. Dette slik at antall flyktninger som ankommer Danmark for tiden er mindre enn de som forlater landet. Det er ikke urimelig å legge til grunn at dette skyldes pengene-beløpet som tilbys flyktningene for å reise. Makroøkonomisk kan det være bedre at disse alternativt benytter mottatt beløp til å bygge en framtid, både for seg selv og for sitt eget land. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «5-dobling av patera-flyktninger på verdens farligste fluktrute» – link: https://www.em24.uk/5-dobling-av-patera-flyktninger-pa-verdens-farligste-fluktrute/

 

Ønsker ikke å ha asylsøkere

Ikke ønsket i Danmark

Danmark har som målsetting ikke å ha asylsøkere i det hele tatt. Flyktninger fra Bosnia, Irak og Somalia er blant de som mest sannsynlig vil bli returnert til sine hjemland. De viktigste årsakene er i første rekke mangel på relevante jobbmuligheter, dessuten vanskeligheter med å lære det danske språk. EU har vært for villige til å motta migranter mener danskene generelt. Disse hevder dessuten at flyktningene burde ha registrert seg i det første landet de nådde i EU, etter å ha flyktet fra sitt hjemland i krig. Dette ville i tilfelle ha vært Hellas eller Italia. Mange havnet imidlertid i Tyskland grunnet dette landets uforbeholdne velvillighet grunnet tyskernes fortsatt pågående oppretting av negativt rykte forårsaket av tidligere generasjoner under og før siste verdenskrig. Fra Tyskland drar enkelte av flyktningene videre til Danmark.

Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Tyrkia truer europeerne med syrisk exodus» – link https://www.em24.uk/tyrkia-truer-europeerne-med-syrisk-exodus/

 

Ikke flyktninger, men migranter

Statsminister Mette Fredriksen

Når flyktninger ikke registrerer seg i det første landet disse ankommer, er disse ikke lenger å anse som flyktninger, men migranter innen EU som ikke søker beskyttelse, men kun å høyne sin levestandard. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Danmarks nye statsminister Mette Fredriksens målsetninger» – link: https://www.em24.uk/danmarks-nye-statsminister-mette-frederiksens-malsetninger/

Svenskene betrakter seg som frontkjempere innen humanitær sosialpolitikk. Disse har derfor akseptert mottak av store innvandringsbølger. Denne store innvandringen skaper ikke bare kulturelle konflikter i Sverige, men også konflikter og kriminalitet i nabolandene ettersom svensker, nye eller gamle, fritt kan reise uten noen form for kontroll til alle nordiske land, dessuten til alle EU-land, ettersom Sverige er medlem av Schengen.

 

 

Featured image: Danmark returnerer flyktninger til trygge hjemland

21/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!