ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det franske senatet påbegynte mandag behandlingen av et lovforslag om automatisk, straks å utvise alle av landets migranter som begår forbrytelser, ved skjerping av landets emigrasjonsslov.

 

Den franske regjering ønsker et lovforslag som er ment å skjerpe landets emigrasjonsslov. Advokatforeninger og andre relevante ansamlinger har kritisert dette forslaget som en trussel mot rettighetene til asylsøkere og andre migranter.

 

Innledende behandling i Senatet

Debatten starter, her innenriksminister Gérald Darmanin

 

Senatsbehandlingen vil kun være en innledende behandling av dette lovforslaget, som har vært utsatt behandlet i landets Representantenes hus – Nasjonalforsamlingen, der president Manuel Macrons sentrumsallianse har flest seter, men ikke fullt flertall, og derfor hittil ikke har fått nødvendig støtte til å vedta forslaget.

«Det handler om å være myndig med hensyn til immigrasion», skal innenriksminister Gérald Darmanin, som regnes som det mest høyreorienterte medlemmet av president Macrons regjering, ha uttalt på TV søndag. Loven vil bidra til å trygge landet som utsettes for et antall migranters utilbørlige opptreden.

Lovendringen bestemmelser vil i tilfelle også bidra til å lette behandlingen av migranter som ulovlig kommer seg inn i landet, men også å gjøre det mulig å gi disse papirløse immigranter rettslig status under bestemte betingelser i arbeid i sektorer med ellers for lite arbeidskraft, og som derved vil bidra positivt til den totale franske økonomien til tross for disse arbeidernes manglende status.

Parlamentets overhus, som imidlertid er dominert av konservative, hvilke oppfattes som motstandere av å gi noe slags rettslig status til arbeidere som er ulovlige migranter, ettersom dette kan oppmuntre økning av Frankrikes migrantproblem. Statsminister Elisabeth Borne avviste imidlertid denne påstand med at lovforslaget vil være betryggende for migranter som er integrert i det franske samfunnet etter langt tids opphold.

 

Protesterer mot regjeringens emigrasjonsplaner

Migrantene protesterer

 

Neste måned skal imidlertid lovforslaget behandles i parlamentets underhus, Nasjonalforsamlingen. Det fulle lovforslaget slik det hittil er utformet, vil således synes å ha en usikker framtid selv om det ser ut til å være stor enighet om ideen med straks å utvise utlendinger som begår forbrytelser.

 

Menneskerettsorganisasjonene protesterer

Amnesty International

 

Amnesty International France og Human Rights League har stilt seg kritisk til regjeringens lovforslag, som disse mener undertrykker migranter som kun tilgjengelig arbeidskraft i prekære situasjoner, når det beror mangel, uten at arbeiderne får rettighet under samfunnets beskyttelse.

 

Featured image: Protester mot det franske parlamentets lovforslag

07/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!