ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Nåværende regjerings opphevelse av koronatiltakene i september bør ikke betraktes som annet enn et simpelt politisk valgløfte som kan risikere sykdom og død for de utsatte, dessuten at de tiltak som har blitt satt i verk vil kunne miste mye effekt spesielt etter at Delta-varianten har overtatt førsteplassens i sykdomsforløpet.

 

For å skaffe plausibelt grunnlag for uttalelse om enkelte norske politikeres spill med folkehelsa for å vinne fram i det forestående Stortingsvalget, har herværende media gjort en rutinemessig undersøkelse, herunder også omfattet ett av de mest isolerte land i verden, New Zealand, som har hatt en god håndtering av koronaepidemien. Landets statsminister Jacinda Ardern tiltrådte sin stilling allerede i 2017, altså før korona-angrepene dukket opp. Statsminister Ardern har hele tiden med sikker hånd ledet mottiltakene mot pandemien.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Stats-minister Erna Solberg

Dette til sammenligning med den norske regjering som med mer enn 200 pressekonferanser vekselvis har lovet opphevelse av koronatiltak og innstramminger. Flertallet av den norske befolkningen må ha oppfattet dette som uvørent politisk spill for å kunne benytte media til å vise seg fram flest mulig ganger i valgåret. Derfor er heller ikke den nåværende regjering i meningsmålingene forventet å kunne fortsette. Stemmegiverne må ha blitt irriterte.

 

Ap-formann Jonas Gahr Støre

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Den norske befolkningen kan derfor ønske Arbeiderpartiets formann, den alltid seriøse, rutinerte, tidligere velansette utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt Senterpartiets alltid smilende leder, Trygve Slagsvold Vedum, uansett hvem av disse to som måtte bli statsminister, hjertelig velkommen, ikke hensyntatt hvordan eventuell nødvendig koalisjon måtte bli.

 

New Zealands koronahåndtering

Statsminister Jacinda Ardern

Statsminister Jacinda Ardern har informert New Zealands befolkning om sine tiltak for ikke å få en overraskende oppblomstring av koronapandemien i sitt land. Hun sa, «Å bli vaksinert er den viktigste tingen alle kan gjøre for å bli beskyttet mot Covid-19, bidra til å akselerere vår økonomiske situasjon, redusere risikoen for nedstengninger og trygt la New Zealands grenser begynne å åpne igjen neste år.» Legg spesielt merke til at hun sa, «åpne igjen neste år». Den norske regjerings tilsynelatende mer eller mindre åpne grenser i den tro at velgerne av den grunn ville strømme til den bestående regjering, har derfor gjort det nærmet fritt for Delta-varianten å okkupere hele Norge. Denne frieraktiviteten til landets innbyggere lenge før en tilstrekkelig vaksinering av Norges befolkning var oppnådd, må befolkningen i framtiden betale for. Vaksinering i ettertid vil selvfølgelig avhjelpe, men feilen er gjort forut. Det har manglet standhaftighet.

 

Harryturer over grensen

Lösgodis

Grunnet velvillig bistand fra EU-land er i dag Norge i underkant av 40 prosent fullt vaksinert med to injeksjoner, mens i underkant av 30 prosent skal ha fått den første injeksjonen. Dette er vel og bra sammenlignet med det nesten like befolkede New Zealand som pr. i dag har henholdsvis 22 prosent fullvaksinerte og vel 15 prosent har fått den første sprøyten.

Det negative utslaget av den norske regjerings beslutninger vises imidlertid ved å sammenligne vaksinasjonsgraden mellom Norge og New Zealand på det tidspunktet grensene var nærmet totalt frigjort i Norge den 25 april.

I Norge var den gang kun 7 prosent fullvaksinert med to doser, mens 20 prosent hadde fått én dose. Det minnes om at New Zealand, som ikke har bistand fra EU-land med hensyn til tilgjengelige dosemengder, holder grensene stengt til neste år, nær fem måneder framover og etter at landet vil være fullvaksinert. Dette med i dag tre ganger større fullvaksinering enn i Norge på angjeldende tidspunkt. Statsminister Ardern tar også ytterligere forbehold om grenseåpningen på nyåret, avhengig av smitteutbredelsen generelt i verden på det tidspunktet.

Tilsynelatende har halve Norge vært på utenlandsreise i smitterøde land, inkludert unødvendige Harryturer over grensen til det sterkt smittebefengte Sverige grunnet dennes feil innledende initiativ, for å kjøpe «nødvendighetsvarer» som øl og sjokolade. Det synes unødvendig her å utrede ytterligere om statsminister Arderns ellers omfattende og kloke uttalelser om tiltak framover mot New Zealands planlagte grenseåpning i 2022, altså dog avhengig av den beroende situasjon. Det kan således bli lenger tid til New Zealands grenser blir åpnet.

 

Mer enn 800 døde

Direktør Camilla Stoltenberg

Direktør Espen Rostrup Nakstad

Det må følgelig rimeligvis påregnes at en ny smittebølge vil kunne komme til å ramme Norge etter sommerferien, et problem som den neste regjeringen må ta seg av.

Av de over 800 registrerte døde nordmenn og -kvinner må den nåværende regjering ta et ansvar tilknyttet sitt mislykkede frieri til velgerne ved årets Stortingsvalg, ved å være for ettergivende for nærmest daglig å kunne vise seg fram på NRKs Dagsrevyen og øvrige nyhetskanaler.

Direktøren for Folkehelseinstituttet, legen Camilla Stoltenberg og hennes yrkeskollega, direktøren i Helsedirektoratet, legen og juristen Espen Rostrup Nakstad, kunne på en troverdig, utmerket måte, kort og greit ha tatt seg av denne oppgaven uten daglig tidstrenerende assistanse fra den ukyndige statsministeren og dennes tilsvarende ukyndige helse- og omsorgsminister for å skaffe seg selv og sitt parti publisitet.

Selv om den såkalte fullvaksinering med to injeksjoner etter hvert blir utført, bemerkes at både Israel og Storbritannia allerede har igangsatt booster-vaksinering, idet kun to injeksjoner tilsynelatende har vist seg ikke fullt virkningsfullt for alle de som kan bli smittet. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Trenger koronavaksinerte tilleggsvaksine?» – link: https://www.em24.uk/?s=booster

 

 

 

Featured image: Breaking News fra New Zealand

12/08/2021