ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Talibans raske frammarsj i krigen mot Kabul-regjeringen må betegnes å ha hatt en effektivitet nærmest som en lynkrig, hvilket Hitler og denne mannskap gjennomførte ved siste verdenskrigs start.

 

Regjeringsstyrker heiser hvite flagg

Overgivelse

Hensyntatt den voldsomme takten i Talibans okkupasjon av stadig mer av regjeringens tidligere dominerte områder, også omfattet Kandahar som er landets nest største by. Forsvarerne av byen skal ifølge kilder ha gitt opp forsvaret uten noe kamp og heist sine hvite flagg som en islamsk trosbekjennelse. Politi og uniformerte regjeringssoldater skal ha kledd seg i sivil. Noen skal visstnok også har vært overløpere til fienden.

 

Taliban erobret Kandahar

Talibans styrker skal ha omringet Kabul som forut har hatt omkring 4,5 millioner beboere, men som har fått en ubestemmelig økning i folkemengden de siste ukene grunnet en voldsom flyktningstrøm. Det er kaos i byen, som forventes å falle i fiendens hender i verste fall innen kun en ukes tid.

Taliban kontrollerer nå landets alle grenser og det er ikke lett for flyktninger å ta seg over til nabolandene.

 

Ambassadene rømmes

Den britiske ambassaden i Kabul

Ambassadene i den grad disse har vært i funksjon de siste par ukene, tømmes og stenges. Den amerikanske presidenten Joe Biden har innsett at byen ikke vil kunne stå imot fienden noen vesentlig lenger tid og forhandler med Taliban om å skåne diplomater og ambassade-medarbeidere. Presidenten har allerede sendt 3.000 elitesoldater til Kabul. Britene på sin side har sendt en kontingent bestående av 600 soldater, for å ivareta britiske interesser. Den norske og den danske ambassade skulle visstnok samarbeide om felles evakuering. Situasjonen er ganske enkelt som den var i Saigon i 1975 da amerikanerne måtte trekke seg tilbake, bare totalt kaotisk.

 

Regjeringen resignerer

President Ashraf Ghani

Afghanistans president Ashraf Ghani, som også er medlem av Afghanistans høyråd for nasjonal forsoning, har vært landets president siden ultimo september 2014.

Slik det oppfattes fra stedlige nyhetskorrespondenter forhandler denne om å overgi byen uten kamp, men trenger mer tid til å forordne seg. Dette omfatter ikke minst å gi en sjanse for flukt for seg selv og offentlig personell som kan bli utsatt for straff, også omfattet eksekusjon etter at de nye makthaverne har inntatt byen. Problemet tilknyttet flukt er imidlertid nå at Taliban behersker landets alle grenser. Flyplassen kan således være eneste mulighet til flukt. Det er imidlertid flere land som har stilt seg velvillig til å motta et betydelig antall afghanske flyktninger, mens noen land er skeptiske til dette mottaket.

 

Flyktningproblemer

Flyktningleir

Eksempelvis har tre kanadiske ministre, henholdsvis for forsvars-, immigrasjons- og utenriksdepartementet, i felles uttalelse sagt at Canada umiddelbart kan motta 20.000 afghanske flyktninger.

Britene derimot har tilsynelatende foreløpig abandonert det afghanske folk. Tory MP, formann i utenrikskomitéen sa at USAs tilbaketrekning fra Afghanistan var den største utenrikspolitiske skandale etter britenes og franskmennenes angrep på Egypt tilknyttet Suezkanalen i 1956. Labour-statsministeren Boris Johnson, som rimeligvis har en mer sosial innstilling til folk i nød, har imidlertid sammenkalt til konferanse om forholdet på søndag, det må derfor påregnes at afghanere som har bistått britene under kamphandlingene, vil bli ønsket velkommen til Storbritannia.

Som eksempel på det motsatte kan bemerkes at afghanske translatører som har bistått nordmenn under dennes deltagelse for afghanske regjeringsstyrker og tidligere har fått avslag på søknad om politisk asyl i Norge, ikke kan søke herom på nytt. Nesten 250.000 afghanere har allerede flyktet siden slutten av mai. 80 prosent av disse er kvinner og barn.

 

Kvinnene lider

Afghanske kvinner

De største taperne i Afghanistan blir kvinner og jenter hvorav en hel generasjon har vokst opp med rettigheter og friheter. Disse vil miste alle de hardt kaprede fordelene og vil bli sendt tilbake til den tiden Taliban hersket i landet på slutten av 1990-tallet.

Det vil bli slutt på tiden da kvinner kunne besitte myndighets-stillinger i offentlig administrasjon, samt å kunne presisere sine egne meninger. Siden begynnelsen av 2021 har sivile dødsfall økt med nesten 50 prosent med flere kvinner og barn drept og såret i Afghanistan, rapporterte FN i juli. Den afghanske regjeringen har klandret Taliban for drapene, som imidlertid nekter for å ha utført attentatene som har kostet mange liv.

Når de islamistiske talibanerne erobrer hovedstaden, frykter altså mange en total oppløsning av kvinners rettigheter. Taliban vil komme til å omstyrte alle frihetene kvinnene som har oppnådd i løpet av de 20 årene siden USA-ledede styrker hjalp til med å bevirke landets overgang til demokrati. Det forventes at Taliban vil trekke tilbake kvinnenes frihet på alle nivåer, hvilket det er det vi kjemper mot, uttalte en talsperson for den afghanske regjeringen.

 

Tvangsekteskap

Barneekteskap

Det har dukket opp mange beretninger om at Taliban i erobrede områder og byer har gått fra dør til dør for å liste opp kvinner og jenter mellom 45 helt ned til 12-årsalderen. Disse har deretter blitt tvunget til å gifte seg med islamistiske krigere. Kvinnene blir instruert om at disse ikke kan forlate hjemmet uten mannlig eskorte. Kan ikke selv velge klær elle lenger jobbe noe sted.

Heller ikke kan de studere idet skoler og universitet har blitt stengt for kvinner. Kvinnene og jentungene må holde seg hjemme til krigernes behag. En hel generasjon afghanske kvinner taper alt. Talibanerne aksepterer ikke kvinner i myndighetsstillinger i et demokratisk sivilsamfunn. Disse som gikk inn i det offentlige liv eksempelvis som administratorer, leger og sykepleiere, lærere og annet, blir kun fødemaskiner for nye generasjoner av muslimer. Mange utdannede afghanske kvinner har midlertid benyttet sosiale medier for nytteløst å be om hjelp og uttrykke sin frustrasjon.

Taliban-ledere som forhandlet i Doha, har gjentatte ganger forsikret over for vestlige og andre ledere at kvinner vil fortsatt å ha like rettigheter som menn, inkludert rett til å jobbe og bli utdannet, men dog i samsvar med islamsk lov. Det er vel her problemet ligger. Der hvor Taliban hittil har tatt makten er imidlertid disse forsikringer om å ha like rettigheter som menn blitt helt tilsidesatt, tilsynelatende er dette i henhold til den middelalderske islamske loven.

 

Sharia-loven

Steinet kvinne

Den fundamentalistiske gruppen som styrte Afghanistan fra 1996 til 2001 innførte sharia -lovgivningen, en streng tolkning av islamsk lov som innebar at kvinner ikke kunne jobbe, jenter ble utestengt fra skole og kvinner måtte dekke ansikt og hår offentlig og alltid ledsages av en mannlig slektning hvis de ville forlate hjemmene sine. Kvinner som brøt reglene, led noen ganger ydmykelse og offentlig pisking av Talibans religiøse politi. Taliban gjennomførte også offentlige henrettelser, hogg hendene av tyver og steinet kvinner som ble anklaget for utroskap.

Millioner av kvinner er imidlertid nå utdannet, om disse ikke kan arbeide utenfor sine egne dører, har disse kanskje en mulighet til å utdanne slektninger slik at det med tiden kan tas skritt tilbake til demokratiet, hvilket altså ikke kunne skje uten militær hjelp utenfra ved århundreskiftet.

 

 

 

Featured image: Soldater under beredskap i Afghanistan

13/08/2021