ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Australia og Filippinene har i en felles uttalelse meddelt å styrke strategisk samarbeid ved felles luft- og marinepatruljer i Sør-Kinahavet for å demonstrere internasjonal navigasjons-frihet. Dette i tillegg til USAs pågående patruljering i samme havområde.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «China is unjustifiably terrorizing its neighbours» – link: https://www.em24.uk/china-is-unjustifiably-terrorizing-its-neighbours/ og «China’s standard map» – link: https://www.em24.uk/chinas-standard-map/

 

Manifestasjon av forsvarspartnerskap

Konfrontasjon mellom filippinsk og kinesisk kystvaktskip

 

Kina med sin kystvakt bestrider de maritime krav med eskalerende konfrontasjon med filippinske fartøy.

Australia og Filippinene har konfirmert at patruljeringen er nødvendig for opprettholdelse av respekt for suverenitet, regler og normer. Videre er patruljeringen en manifestasjon av det voksende strategiske forsvarspartnerskapet mellom Australia og Filippinene.

Det vises til artiklene «The Philippines is bracing itself against China on the Taiwan issue» – link: https://www.em24.uk/the-philippines-is-bracing-itself-against-china-on-the-taiwan-issue/ og «China’s security re US hegemony in the East and South China seas» – link: https://www.em24.uk/chinas-security-re-us-hegemony-in-the-east-and-south-china-seas/

Patruljeringen vil bli utført innenfor Filippinenes eksklusive økonomiske sone, som er 200 nautiske mil fra kysten inn i Sør-Kinahavet, som filippinerne beskriver Det Vest-Filippinske hav. Patruljene vil bestå av to filippinske marineskip og fem overvåkingsfly, sammen med ett australsk marineskip, fregatten Toowoomba og et av landets maritime overvåkingsfly.

Disse økte luft- og maritime patruljene er nødvendig, og er alene forårsaket av den økte spenningen over territorielle tvister i Sør-Kinahavet grunnet at Kina hevdet at sjøterritoriet er sitt eget og ser herunder arrogant bort fra den Internasjonale Domstolens kjennelse i 2016 om at Kinas påstander ikke har noe juridisk grunnlag for å hevde noe som helst.

Det vises til artikkelen, «Nato-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/

 

USA deltar også med patruljering

USA patruljerer Sør-Kinahavet

 

Ovennevnte meddelelse fra Australia og Filippinene etterfølger en filippinsk og amerikansk tre-dagers felles sjø- og luftpatruljering i Sør-Kinahavet, tilsvarende lignende tidligere avholdte sådanne av amerikanerne.

Det vises til de tidligere artiklene, «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/ og «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

Kineserne har regelmessig patruljert territoriet hvor disse har blåst opp sandøyer på grunne plasser og utbygd disse med militære anlegg og flyplasser for å styrke sine påstander.

Det vises til artikkelen «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/

Kinesiske statsdrevne media har kommentert Australias og Filippinenes melding om det voksende forsvarspartnerskapet. Kina har derfor anklaget Manila for å verve utenlandske styrker for å patruljere det omstridte territorium og skape problemer.

Det vises til avsnittet «Innblanding fra eksterne krefter i Sør-Kinahavet» i artikkelen «Red security line for the United States – China and US secretary of defense meet in Singapore» – link: https://www.em24.uk/red-security-line-for-the-united-states-china-and-us-secretary-of-defense-meet-in-singapore/

 

Kina protesterer

Kinas utenriksminister Wang Yi

 

Kina hevder å krav på nesten hele Sør-Kinahavet, som er en kanal for skipsbåren handel for Filippinene, Vietnam, Indonesia, Malaysia og Brunei. Havet har blitt et flammepunkt for kinesiske og amerikanske spenninger tilknyttet marineoperasjoner. Det vises til avsnittet «Filippinsk mistroiskhet til Kina» i artikkelen «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/

 

Featured image: Den australske fregatten «Toowoomba»

24/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!