ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I dag er det 60 år siden drapet på president John F. Kennedy. Etter å mottatt informasjonen både gjennom radio og TV huskes timene som fulgte i detalj. Dette huskes sikkert av enkeltpersoner over hele verden, kanskje også av deg. Hva tenker du om hendelsen i dag og hva var din konspirasjons-teori den gang drapet skjedde?

 

President John F. Kennedy

 

Fortell oss hva du tenkte, herunder spesielt etter at nattklubbeieren Jack Ruby drepte den siktede drapsmannen Lee Harvey Oswald. Hvilken konspirasjonsteori hadde eventuelt du om hvem du trodde faktisk var ansvarlig for drapet på president John Fitzgerald Kennedy?

En konspirasjonsteori som synes bekreftet etter at Lee Harvey Oswald ble drept av Jack Ruby, var at her måtte det stå offentlige myndigheter bak. Dette ettersom den eneste som kunne ha gitt et eller annet utgangspunkt for opprulling, eller skal vi si oppnøsting av tråder som kunne ha ledet mot sakens ansvarlige, var siktede som ble drept. En teori er at siktede ble drept for å hindre oppnøsting av trådene.

 

Motivet

Siktede Lee Harvey Oswald

 

Det bemerkes at Oswald var i politiets varetekt i mange timer. Denne hadde intet personlig å tape på å fortelle hva han visste, dersom han i det hele tatt var involvert. Det er likevel mest sannsynlig at han ville vite svært lite. Kun det forhold at han ble kontaktet for å utføre et bestemt oppdrag fra en anvist plass. Var han involvert måtte han ha blitt utplukket på grunn av at han hadde visse kvalifikasjoner som oppdragsgiver kjente. Det vil dog være totalt hypotetisk, eller usannsynlig, at Oswald av eget initiativ skulle ha utført udåden. Dersom han bevirket udåden på oppdrag fra tredjemenn, hva ville han ha tjent på udåden, veid opp mot sjansen for ikke å ha blitt stilt til rette?

 

Stedet for udåden

Bygningen hvorfra det ble skutt

 

Uansett om Oswald var korrekt siktet, hvordan kunne han ha skaffet seg adgang til lokalet han benyttet? Hvordan kunne han på forhånd vite om presidentens aktiviteter under besøket, samt bilkortesjens veivalg og tidspunktet for passering, at han som sniper ikke ville bli tilfeldig oppdaget før, under og etter attentatet, et cetera. Det er mange titalls spørsmål som kunne ramses opp vedrørende Oswald, det presiseres dersom denne i det hele tatt var involvert, idet det skal ha blitt registrert skudd fra flere hold. Det konstrueres ikke her, i den enorme spørsmålsrekken, men det kan kanskje like godt bedre gjøres av deg og du kan ha de riktige spørsmålene. Imidlertid bemerkes at attentatet synes å ha blitt planlagt ned til minste detalj, tilsynelatende med reserveutøvere fra andre skuddposisjoner.

 

Avretting av siktede

Drapsmann Jack Ruby nr 2 fra venstre

 

Så kommer den for operatørene bekvemmelige henrettelsen av siktede, som Jack Ruby utførte for disse. Ruby var dødssyk, med estimert kort levetid tilbake. Det er også for usannsynlig at han utførte sin handling etter eget initiativ. Rubys avretting av siktede måtte ha vært planlagt som en del av den totale operasjonen. Dette for å sette et endelig punktum i sakens etterforskning. Det er lite trolig at Ruby hadde mer rede på saken enn oppdraget han fikk, kun å drepe siktede. Man kan spekulere i det uendelige vedrørende drapsmannen Rubys motiv, slik som det kan spekuleres vedrørende Lee Harvey Oswalds, men én ting er sikkert. Siktede ble risikabelt defilert foran en mengde mennesker, hvor en mentalt syk person gjerne kunne være tilstede, en risiko som ikke ble hensyntatt.

 

Usikret politi-avdeling

Drapet på Lee Harvey Oswald

 

Ble pressen/fotografene sluppet inn uten å vise pressekort? Kunne en person slippe inn på en politistasjon bevæpnet med en ladd pistol for å betrakte siktede, som måtte være nasjonens mest ettersøkte og i prinsippet en samfunnsfiende? Og hvorfor skulle i hele tatt en siktet defilere foran pressen mens saken var under etterforskning? Det hele virket så besynderlig at det synes å ha vært et ledd i å avslutte saken uten at etterforsking kunne bli mulig, hvilket altså satte et endelig punktum for oppklaring av attentatet, som åpenbart lykkes.

 

President Kennedys arvtager

President Lyndon B. Johnson

 

En av konspirasjonsteoriene fra 60 år tilbake var at organiseringen av attentatet skjedde innenfor påtalemaktens og etterretningens rekker. President Kennedy ble ønsket fjernet, slik at den gang visepresident Lyndon Baines Johnson fra Texas, kunne tiltre i den avdøde presidentens sted.

 

Vi ønsker tilbakemelding fra deg!
Det vi ønsker fra deg som leser denne artikkelen, er hva du tenkte på det tidspunktet vedrørende attentatet, hvilken konspirasjonsteori du tilsluttet deg, dersom du er så gammel at du opplevde hendelsen. Dersom du er yngre, ønsker vi likevel gjerne din tilbakemelding om hva du tror årsaken til attentatet var. Angi gjerne i hvilket land du bor.

Benytt skjemaet under artikkelen.

 

Featured image: President John F. Kennedy og førstedame Jaqueline Kennedy i bilkortesje I Dallas like før drapet på presidenten

22/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!