ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det henvises til kinesisk statsmedias beskrivelse for avvikling av et trygt OL-arrangement. Dette vil foregå i såkalte pålitelige lukkede sløyfer både for deltakere som for Beijings innbyggere og besøkende.

 

Kinesisk media skriver at verden berømmer Beijing som vertskap for de inspirerende olympiske vinterlekene i skyggen av en langvarig pandemi. De utelater selvsagt, som profesjonelle markedsførere, kommentarer om alle protester og negative uttalelser både vedrørende de generelle politiske, samt for så vidt helsemessige betenkeligheter tilknyttet arrangementet. Kineserne berømmer imidlertid det de har lært fra japanere om disses feil vedrørende forebyggelse og kontroll av epidemiutbrudd ved gjennomføring av japanernes arrangement av Sommer-OL 2220 i storbyen Tokyo. Et arrangement som først ble avholdt ett år forsinket i 2221 grunnet utsettelse forårsaket av  pandemien.

 

Sikring med isolering i sløyfer

Egen terminal på Beijing International Airport

OL-relaterte deltagere, personell og publikum innenfor sløyfene blir fullstendig isolert fra utenverden. Personell og deltagere som ankommer med fly til Kina tilknyttet OL, lander på en egen terminal på Beijing International Airport. De ankomne går direkte inn i den lukkede anhørende sløyfen uten kontakt med omverdenen. Ved ankomst må de ankommende forut ha hatt to negative tester innen 96 timer før disse har gått ombord på sitt fly. Ved ankomst må de ta en ny test som også må være negativ.

 

Karantene

Covid-19 kontroll ved ankomst

For å unngå obligatorisk 21-dagers karantene, må alt innkommende personell være fullt vaksinert, med mindre det er gitt medisinsk fritak. De som ikke er vaksinert må først i karantene før de starter arbeidet i lukket sløyfe, hvilket vil indikere at disse heretter alle således blir utestengt fra de pågående lekene. Boosterskudd er ikke påbudt, men er sterkt oppfordret. Ikke desto mindre har driftspersonellet bekreftet at alt kinesisk støttepersonell har mottatt boosterskudd.

 

Bevegelses- og reiserestriksjoner

Deltagerlandsby

OL-relatert personell har kun lov til å benytte utpekt transport og reise innenfor disses lukkede sløyfe, som kun omfatter de aktuelle 12 konkurransestedene ut av samlet 31 OL-relaterte steder som befinner seg oppdelt i tre lukkede soner. Herunder i selve Beijing by, i ett par av byens forsteder, samt i tilstøtende provins. Innenfor de lukkede sløyfene skal alt personell jevnlig testes. Et positivt resultat betyr umiddelbar obligatorisk isolasjon. Også gjenstander blir like strengt behandlet.

Den lukkede sløyfen er delt inn i en kjerneløkke og en ytre løkke. Kjerneløkken inneholder kjernebegivenhetens personell omfattet idrettsutøvere og trenere. Den ytre loopen inneholder annet støttepersonell. Disse to gruppene er pålagt å unngå kryssing med hverandre.

 

Publikumsrestriksjoner

Tilskuerområde

Selv om publikum i den lukkede sløyfen er begrenset fra å ha kontakt med noen fra utsiden, vil det fortsatt være inviterte tilskuere som kommer inn på arenaene for å se arrangementene under strenge anti-epidemikrav. Inviterte tilskuere skal ha vaksinert og med boosterskudd, dessuten må de ikke ha hatt kontakt med Covid-19 smittede innen 14 dager forut for ankomst i Beijing. Publikum må kun komme fra samfunn der ingen tilfeller av Covid-19 har vært rapportert de siste 14 dager forutfor avreise. Disse må videre også ha tatt to negative tester innen 96 timer forut.

 

Befraktningssystemet

OL-relatert transport

Beijing har et komplett befraktningssystem for alt OL-relatert personell til å pendle innenfor sløyfen, inkludert høyhastighetstog og skyttelbusser, dessuten utpekte drosjer som må benytte angitte kjørefelt.

 

 

 

Berømmelse fra IOC presidenten

IOC-president Thomas Bach

IOC-president Thomas Bach har ved møte med Kinas president Xi Jinping, skrytt av innsatsen fra de kinesiske myndigheter og det kinesiske folket tilknyttet forberedelser til lekene i Beijing. Bach skal ha uttalt til media at avholdelsen av vinter-OL går som planlagt til tross for pandemien. Arrangementet demonstrerer Kinas besluttsomhet, effektivitet og vitalitet.

 

Oppdagede tilfeller av Covid-19

Beijing International Airport

Det er pr. lørdag den 5. mars til sammen avdekket 232 positive testresultater blant 12.000 OL-relaterte besøkende som har ankommet Beijing International Airport siden den 23. januar. Inne i de lukkede sløyfene er det i samme periode funnet kun 82 positive tilfeller innbefattet mer enn 740.000 tester. Legen Brian McCloskey, som er ansvarlig for den medisinske delen ved arrangementet, sa onsdag at antallet positive tilfeller innenfor den lukkede sløyfen var relativt lavt, noe som viser effektiviteten av epidemikontroll uten signifikant spredning.

Da gjenstår det bare å ønske Beijing til lykke med arrangementet og at deltagerne kan yte sitt beste i en Covid-19 fri sfære, med avholdelse av lekene uten forstyrrende elementer av noe slag ettersom det er deltagerne som er i høysetet.

 

 

Featured image: Åpning av Vinter-OL 2022 i Beijing

07/02/2022

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!