ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker ifølge pressen, invitasjon fra lederne av BRICS-nasjonene, til det 15. toppmøtet i Johannesburg i Sør-Afrika i august. Foreløpig er den franske presidentens deltakelse i den multipolare blokkens toppmøte usikker.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – link: www.em24.uk – «BRICS, an attempt to change the world order» – link: https://www.em24.uk/brics-an-attempt-to-change-the-world-order/ og «Brasil agiterer for bruk av egen valuta ved internasjonal handel» – https://www.em24.uk/brasil-agiterer-for-bruk-av-egen-valuta-ved-internasjonal-handel/

 

40 % av verdens befolkning og 25 % av verdens BNP

BRICS

Sør-Afrika har for året 2023 formannskapet i BRICS-gruppen og vil avholde dets 15. toppmøte i Johannesburg i tiden fra den 22. til den 24. august, for lederne av Brasil, Russland, India og Kina under temaet «BRICS og Afrika: Partnerskap for gjensidig akselerert vekst, bærekraftig utvikling og inkluderende multilateralisme».

BRICS-gruppen er den største blokken av land etter FN i forhold til medlemslandenes befolkning på rundt 3,2 milliarder, og besitter omkring 25 % av verdens BNP.

Gruppens formannskap i år har presisert at toppmøtet skal fokusere spesielt på muligheter som vil generere økonomisk vekst på det afrikanske kontinentet, herunder særlig gjennom det kontinentale frihandelsområde. Det skal gis muligheter for BRICS-land til å delta i infrastrukturutvikling innen The African Continental Free Trade Area – AfCFTA, som ble etablert i 2018. Organisasjonen AfCFTA danner verdens største frihandelsområde med 55 medlemsland, som også er samlet i Den afrikanske union – AU og 8 regionale økonomiske fellesskap – REC. Mandatet til AfCFTA er å skape et enhetlig kontinentalt marked for en samlet befolkning på omkring 1,3 milliarder med et samlet BNP på omtrent 3,4 billioner dollar.

 

Macron en «trojansk hest»?

President Cyril Ramaphosa

Fransk media har meddelt at Frankrikes president Emmanuel Macron har anmodet Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa om å få invitasjon til deltagelse på BRICS-toppmøtet som foregår i Johannesburg i august. Denne meddelelsen skal visstnok ennå ikke være bekreftet av Élysée-palasset, dessuten hevdes at den sørafrikanske presidenten fortsatt skal være uvitende om den franske presidentens angivelige forespørsel.

Meddelelsen har fått stor oppmerksomhet. Moskva har visstnok derfor anmodet Paris om å gi en forklaring om Frankrike ønsker å etablere en reell kontakt eller om landet har til hensikt å opptre som «trojansk hest». Hensyntatt dagens internasjonale situasjon er i tilfelle Macrons forespørsel både en dristig og nyskapende idé, mener likevel kinesiske politiske analytikere.

 

Frankrikes nye Charles de Gaulle

General Charles de Gaulle

Den franske presidentens idé, mener kineserne, har stor fornuft. Frankrike har siden revolusjonens tid vært et foregangsland med betydelig påvirkning på verdens-basis. Macron oppfattes ikke helt å falle inn under Washingtons direksjon, derimot opptrer han som en like viljesterk miniutgave av sitt lands markerte forgjenger i etterkrigstiden, den høyreiste general Charles de Gaulle, med at han styrer sin egen vei, men noe, i alle fall utad, mer diplomatisk. Dette selv om demonstrantene mot den nye franske pensjonsordningen kan mene det motsatte, hvilket sikkert for øvrig har påvirket Macron i sin siste periode som landets president, til heller å vende sin interesse fra fransk innenrikspolitikk mot verdenspolitikken. Av denne grunn kan det falle naturlig for Macron å delta i angjeldende toppmøte.

 

Er det plass for tradisjonelle vestlige land i BRICS?

Triumfbuen i Paris

BRICS-medlemslandene er alle framvoksende økonomier i utviklingsland, i det moderne internasjonale samfunnet, bortsett fra Russland som er en våpenmektig natur-ressursbank som henger med der hvor denne får innpass, hvilket denne ikke har fått av Vesten under nåværende regime.

Hvilken reaksjon ville oppstå, om det i det hele tatt ville bli noen, dersom det ansette, velutviklede landet Frankrike deltar på BRICS-toppmøtet som mulig framtidig medlem? Frankrike har tradisjon for et uavhengig diplomati. Dersom Frankrike kan fungere som en brobygger mellom de ulike leire, i hvilke verden for tiden er splittet og Macron og dennes etterfølgere virkelig skulle ha slike ambisjoner som brobyggere, ville dette være storartet.

Kinesiske partimedia som representerer BRICS fra innsiden, roser og setter faktisk pris på Macrons uttrykte ønske om å delta i BRICS-toppmøtet, men bemerket likevel at Moskvas bekymringer ikke er malplasserte. Frankrike bør også være klar over hvor dyp spliden er og hvor svak gjensidig tillit er mellom vestlige og ikke-vestlige land og den omfattende innestengingen og undertrykkelsen av Kina som det kinesiske regimet selv hevder.

 

USA presser land til å «ta side»

Bombet, brennende hus i Ukraina

Det påstås at USA har skapt et stadig større press for å tvinge land til å «ta side» i Ukraina-angrepet, som kineserne nedskalerer og forsiktig bare benevner som «konflikten». Kina påpeker at det vil være svært vanskelig for Frankrike å gjøre noe framskritt i ekte strategisk autonomi og uavhengig diplomati. President Macron oppfordret ved sitt besøk i Kina i april i år, Europa til å utvikle en mer strategisk autonomi. Dette skal visstnok ifølge kinesisk statsmedia, ha forårsaket en tsunamilignende kontrovers i Europa og USA. Frankrike må nok tydeligvis rette seg etter Washingtons retningslinjer. BRICS-landene må følgelig derfor nøye vurdere Macrons forespørsel om deltagelse i møtet.

 

Må vurderes prinsipielt

Presidentene Macron og Xi

At Macrons forespørsel får slik oppmerksomhet har vist at BRICS’ samarbeidsmekanisme har fått en enorm innflytelse. Et utvidet BRICS, altså BRICS+, vil tiltrekke seg dusinvis av framvoksende økonomier og utviklingsland til å delta i noe som er sammenfallende med EUs stilling i Europa.

Kan imidlertid BRICS+ åpne seg også for oppfattede, allerede utviklede land slik som Frankrike? Dette vil i tilfelle være et interessant spørsmål. BRICS-organisasjonen kan like godt straks vurdere Macrons forespørsel seriøst og prinsipielt. Vurderingen må i tilfelle være pragmatisk, altså fleksibel og ikke formalistisk, og legge overdreven vekt på det formelle.

 

Plattform for framtidig global styring

President Xi Jinping

Kinesisk statseid media avsluttet sine kommentarer med en filantropisk sammenligning av den påståtte tøybare BRICS-mekanismen mot det tverre, brutale G7-samarbeidet, som en plattform for framtidig global styring. Det ble forfektet at BRICS gir rom for åpenhet, inkludering, samarbeid og vinn-vinn-effekt. Videre skaper mekanismen et forent, likeverdig, balansert og inkluderende globalt partnerskap for utvikling. Dette så lenge land som tilkommer i det balanserte fellesskapet har et oppriktig ønske om likhet og velvilje og fremme samarbeid og utvikling.

BRICS-landene vil ønske flere land velkommen i det globale utviklingssamarbeidet. Dette gjelder ikke bare Frankrike, men også USA sto det å lese i kinesisk statsmedia. Det kan vel bare tilføyes det som ikke var skrevet: «Under ledelse av det kinesiske kommunistpartiet».

Det går mange veier fram mot målet. Det vises til artikkelen «Hvordan vil Kina bli som global stormakt?» – link: https://www.em24.uk/hvordan-vil-kina-bli-som-global-stormakt/ og kanskje spesielt i denne artikkelen en annen nevnt artikkel, «Kineserne kaprer Afrika» – link https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/

 

Featured image: Frankrikes president Emmanuel Macron

19/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!