ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Den indiske statsministeren Narendra Modi har opplyst at han vil besørge oppheving av de tre nye kontroversielle landbruks- lovene, som spesielt bønder i den nordlige delen av landet har protestert desperat mot i mer enn ett år. Hele 600 mennesker har blitt drept gjennom tumulter under protestperioden, men enda verre er det at hele 20.638 gjeldstyngede bønder, som ikke så noen annen utvei, begikk selvmord i 2018 og 2019 som følge av lovendringen, ifølge Indias National Crime Records Bureau.

 

Statsminister Modis kunngjøring skjedde i en tale til nasjonen på fredag som feires som fødselsdagen til Guru Nanak Jayanti, hvilken var sikhismens grunnlegger. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Indiske bønder protesterer mot nye landbrukslover» – link: https://www.em24.uk/indiske-bonder-protester-mot-nye-landbrukslover/

 

 Vakte internasjonal oppsikt

Statsminister Justin Trudeau

Til tross for bøndenes heftige demonstrasjoner i månedsvis og økende internasjonal støtte, til og med fra den kanadiske statsministeren Justin Trudeau. Denne kommenterte offentlig de indiske bøndenes desperate kamp.  Statsminister Trudeau fikk imidlertid krast svar fra sin indiske kollega om at kanadieren skulle holde seg borte fra interne indiske forhold. Den etter hvert så kjente, dyktige klima-aktivisten Greta Thunberg og popsangerinnen Rihanna har også deltatt på bøndenes side i det omfattende internasjonale protestkoret.

 

Størsteparten av befolkningen

Dalhousie i Nord-India

To tredjedeler av Indias 1,3 milliarder store befolkning har sitt levebrød avhengig av jordbruket, men landbruks- sektoren utgjør imidlertid kun omkring 17 prosent av indiernes totale bruttonasjonalprodukt. Protestene mot de tre landbrukslovene startet relativt fredelig og ryddig i Nord-Indias landbruksbelte høsten 2020 og gjelder av Modi-regjeringen tre pålagte landbruksreformlover.

 

 

De nye lovene

Statsminister Narendra Modi

Modi-regjeringen hevdet at de nye lovene vil liberalisere gårdshandelen, gi bøndene frihet til å selge produktene sine utenfor regulerte marked og inngå kontrakt med kjøpere til forhåndsavtalte priser. «Heretter kan bøndene selge produktene sine til hvem som helst og hvor som helst», uttalte den gang statsminister Modi.

Landbruksorganisasjonene hevdet imidlertid at reformene vil føre til at store selskap vil utnytte bøndene og fremme kontraktslandbruk som ikke gir bøndene noen beskyttelse. De nye lovene ville etter regjeringens mening derimot reformere og modernisere foreldede regler vedrørende salg, lagring og markedsføring av landbruks- produkter.

 

Regjeringen var til slutt uten valg

Indiske bønder feirer seieren

Bønder med mindre arealer hevdet imidlertid at de nye lovene vil tillate store landbruksbedrifter å presse småbøndene ut av markedet og disses eneste næringsvei. Demonstrasjonene eskalerte i omfang og store sikkerhetstyrker ble satt inn mot de mange desperate bøndene som kjempet for sin eksistens og hadde meddelt statsministeren om at disse kom til å holde på med sine protester til de omstridte lovene ble opphevet. Den føderale regjeringen hadde derfor intet annet valg i relasjon til det enorme antall bønder og disses familier, samt tilhengere som i alle fall vil omfatte omkring opp under én milliard mennesker, til å etterkomme bøndenes krav. Regjeringen ville åpenbart ikke komme til å overleve.

Statsminister Modi forkynte derfor altså på fredag i uken som gikk, «Vi har bestemt oss for å oppheve alle tre gårdslovene. Vi vil starte den konstitusjonelle prosessen for å oppheve alle de tre lovene i parlamentssesjonen som starter i slutten av denne måneden». Deretter oppfordret statsministeren i en tweet de protesterende bøndene til å «dra hjem til gårdsbrukene og familien».

Modi hevdet imidlertid i sin tale at de nye lovene hadde blitt brakt inn av regjeringen med gode intensjoner, men at de ikke klarte å formidle dette til bøndene. «Kanskje det manglet noe i vår redegjørelse og at det er grunnen til at vi ikke kunne overbevise bøndene om lovenes nødvendighet», tilla han.

 

Ingen «overgivelse» før stadfestet opphevelse

Fagforeningsleder Rakesh Tikait

Bøndenes fagforeningsleder Rakesh Tikait ønsket avgjørelsen velkommen på Twitter. Han takket bøndene for innsatsen og mintes alle disse som hadde mistet livet i kampen og avsluttet med at «hardt arbeid har lønnet seg». Tikait presiserte for pressen «at demonstrantene avslutter ikke sin pågang før lovene formelt er blitt endelig opphevet av parlamentet». Dessuten fortalte han at fagforeningen vil møtes i dag for å diskutere og vurdere utviklingen. Videre tilføyde Tikait at temmelig bestemt håndtering vil bli planlagt i dette møtet». Bøndene feiret «seieren» med musikk, dans og god mat, mens fyrverkeri knatret og spilte over himmelen.

 

 

Featured image: Indiske bønder demonstrerer

22/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!