ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAs tidligere president Donald Trump vant primærvalget i New Hampshire med nesten 55 % av stemmene i henhold til så langt opptalte, mens tidligere guvernør og FN-ambassadør Nikki Haley, fikk nær 45 %. Trump forblir følgelig fortsatt den ledende i republikanernes eller GOPs nominasjonskamp for novembers presidentvalg.

 

Det republikanske partiet benevnes ofte «GOP». Dette er en forkortelse for «Grand Old Party». Betegnelsen dukket opp på midten av 1850-tallet.

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Donald Trump consolidated his leadership in the Iowa primary election» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-consolidated-his-leadership-in-the-iowa-primary-election/ og «Nikki Haley expects to overcome Trump in the New Hampshire primary election» – link: https://www.em24.uk/nikki-haley-expects-to-overcome-trump-in-the-new-hampshire-primary-election/

 

Strategi

Presidentkandidat Nikki Haley

 

Det var høy valgdeltakelse og Haley, som gjorde det bedre enn forventet, annonserte imidlertid etter tapet at hun vil fortsette i de kommende primærvalgene.

Om ikke annet vil hun kunne overta Trumps GOPs nominasjon til presidentvalget med det nest beste antall valgdelegater. Dette dersom den skandaleomsuste kandidaten Trump ikke kan stille i presidentvalget grunnet blant annet de pågående, alvorlige rettssaker mot denne, eller at denne stressede, eldre mannens helse skulle feile.

Trumps seier i New Hampshire omfattet 12 New Hampshire-valgdelegater, Haley vant 9 delegater, mens én delegat fortsatt foreløpig er ubestemt inntil resten av stemmene er opptalt.

 

Sikker seier for Biden i presidentvalget

Presidentkandidat Donald Trump

 

Den beroende demokratiske president Joe Biden og Donald Trump ligger temmelig likt i landsomfattende meningsmålinger, men demokratene ligger bak republikanerne i tilfelle med Haley som disses kandidat. Dette slik at det prinsipielt for Biden vil lønne seg at Trump forblir republikanernes kandidat, men hele verdenssamfunnet vil med Trump som vinner kunne erfare en eventuell uopprettelig skrekkopplevelse. Derfor skal Haley visstnok ha uttalt noe slikt som at «dersom Trump vinner GOPs nominasjon er det en sikker seier for Biden».

 

Organisert påskrift

President Joe Biden

 

GOP-primærvelgerne var relativt tett delt mellom velgere registrert som republikanere og de registrert uten direkte partitilhørighet, hvilke betegnes som uavhengige velgere. President Joe Bidens navn var imidlertid ikke påført stemmeseddelen. Det ble imidlertid derfor organisert en kampanje for påskrift av Bidens navn på stemmesedlene.

Biden vant med det, det demokratiske primærvalget som «påskriftkandidat», for hvilket han imidlertid ikke blir kreditert. Biden som verserende president vil dog derfor nesten være garantert å bli sitt partis nominerte presidentkandidat og behøver derfor ikke delta i noe primærvalg.

 

Primærvalgene fortsetter

Utnevnelsen av guvernør Nikki Haley for South Carolina i 2011

 

Neste stat i nominasjonskampen blir Nevada. Deretter følger valget i Haleys egen hjemstat South Carolina, hvor hun tidligere har vært guvernør. Her står imidlertid Trump ifølge meningsmålingene meget sterkt og leder overraskende med omkring 30 prosentpoeng foran statens tidligere guvernør. Dette slik at ordtaket «Ingen blir profet i sin egen hjemby», står ved lag. Imidlertid, altså først valget så får man se!

Det vises ellers til den ovennevnte siste artikkels avsnitt «Kandidaten DeSantis har trukket seg» sine avsluttende kommentarer – det siteres: «Utover i februar vil de tradisjonelle konservative sørstatene komme tyngre inn i primærvalgene, hvilket kan styrke Trumps ledelse fram mot primærvalgene den 5. mars, benevnt Super Tuesday, som omfatter valgene i 16 stater og territorier.»

 

Featured image: Presidentkandidat 2024 Donald Trump etter New Hampshire-seieren

24/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE