ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Da Nord-Koreas leder Kim Jong Un reiste til Øst-Russland for å møte president Putin, oppsto spekulasjoner om Nord-Korea skulle gjenoppbygge Russlands ammunisjonslagre for Kremls krig mot Ukraina.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kim Jong Un wants to sell weapons to Putin’s Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/kim-jong-un-wants-to-sell-weapons-to-putins-ukraine-war/, samt avsnittet «Kina og Russland motarbeider USA i Nord-Korea-saken» i artikkelen «Joint response to nuclear threats from North Korea» – link: https://www.em24.uk/joint-response-to-nuclear-threats-from-north-korea/

 

Talsmann John Kirby

 

Det hvite hus’ talsmann for nasjonal sikkerhet, John Kirby, har meddelt at Nord-Korea har levert mer enn 1.000 containere til Russland med militært utstyr inkludert ammunisjon, artillerigranater og raketter, for å erstatte russernes forbruk under Ukraina-krigen. Opplysningene ble underbygd med bilder som viste at containerne ble lastet på et russisk-flagget skip før de ble fraktet med tog til det sørvestlige Russland.

Containerne hadde blitt fraktet fra Najin i det nordøstlige Nord-Korea til en russisk havn nær Vladivostok, i tiden fra 7. september til 1. oktober. Det utvidede militære partnerskapet, inkludert teknologioverføring fra Russland til Nord-Korea, undergraver regional stabilitet og det globale ikke-spredningsregimet. Dette ettersom russisk våpenteknologi vil bli overført til Nord-Korea for å styrke dennes atomprogram.

 

Kim Jong Un og Vladimir Putin

 

Ifølge Korean Central News Agency, skal Kim Jong Un visstnok, etter møtet med Putin i forrige måned, ha bedt om at hans land skal øke sin produksjon av atomvåpen eksponentielt. Dette ettersom landet skulle få en viktigere rolle i koalisjonen av de nasjoner i den nye kalde krigen, som skal konfrontere USA. Nord-Koreas grunnlov, om det finnes noen, skal derfor inkludere ny politikk om å utvide landets atomvåpenprogram.

 

Løpende våpenavtaler

FNs sikkerhetsråd

 

I tillegg til å fortsette å håndheve de pågående sanksjoner, vil FNs sikkerhetsråd bli orientert i den grad det hjelper, ettersom handlingene bryter resolusjoner. Det vil i hvert fall avsløre om Nord-Korea har løpende våpenavtaler med Russland, som om dette ikke skulle være en kjent affære de siste 70 år, med unntak av noen år i perioden relatert til president Mikhail Gorbachev.

 

Featured image: Nordkoreanske våpenleveranser til Russland

16/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE