ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russlands president Vladimir Putin vant en ny periode på seks år, med angivelig vel 87 prosent av stemmene uten noen reell motkandidat. Velgerne hadde således ingen andre reelle alternativer.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk/, «Sabotage of Russia’s engineered presidential election» – link https://www.em24.uk/sabotage-of-russias-engineered-presidential-election/

 

Ingen har lykkes i å undertrykke Russland

Yulia Navalnaya i stemmekø i Berlin

 

Aksjonen mot valget, som ble ledet av Alexei Navalnys enke Yulia Navalnaya, var ikke utslagsgivende. Det er imidlertid blitt meddelt titalls tilfeller av hærverk ved valglokalene. President Putin derimot kunne fortelle sine angivelige tilhengere at han anså valget som demokratisk og skal ha avskjediget de som protesterte mot avstemningen.

Presidenten presiserte at landet hadde mange oppgaver foran seg, samt at de som ønsker å undertrykke Russland har ingen historie for å lykkes og vil heller ikke gjøre dette i framtiden. Ellers skal president Putin offentlig ha kommentert Navalnys bortgang og skal ha uttalt at også han hadde støttet et fangebytte som involverte Navalny.

 

Kun allierte gratulerte med valgseieren

Putin mottok valggratulasjoner pr. telefon fra allierte land

 

Pressen i alle vestlige land forteller at valget ikke var fritt eller rettferdig og at Putin har fengslet politiske motstandere og forhindret andre i å stille mot han i valget. Mange titalls personer skal ha blitt arrestert.

Kina skal ha gratulert Putin med seieren og påpekt viktigheten av de strategiske forbindelser mellom disse to landene. Ellers skal det visstnok ha blitt avsendt gratulasjoner fra Honduras, Nicaragua, Nord-Korea og Venezuela.

 

Protester ved russiske ambassader

Protester mot valget utenfor Russlands ambassade i London

 

Protester skjedde i valglokalene ved russiske ambassader rundt om i verden. Enkelte steder sto hundrevis av russere i kø på tidspunktet angitt av Yulia Navalnaya, som selv protesterte ved den russiske ambassaden i Berlin.

 

Vil passere Stalins regjeringslengde

Formann Josef Stalin

 

Den 71 år gamle Putin kan heretter bero som president til 2030 og kunne passere Josef Stalins regjeringslengde, om han lever så lenge. Stalin regjerte fra 1924 til sin død i 1953. President Putin vil i tilfelle, ved neste valg være like gammel som Donald Trump er i dag.

 

Featured image: Nyvalgt president Vladimir Putin

20/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!