ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Vladimir Putin uttalte torsdag i forrige uke at det var funnet håndgranat-splinter i ofrene fra Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozhins privatfly, som styrtet den 23. august på vei fra Moskva til St. Petersburg.

 

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «DNA confirms Prigozhin’s death» – link: https://www.em24.uk/dna-confirms-prigozhins-death/, «The Wagner group’s leader killed» – link: https://www.em24.uk/the-wagner-groups-leader-killed/ og «The Wagner group changed its plans» – link: https://www.em24.uk/the-wagner-group-changed-its-plans/

 

Påstått styrt av forhold ombord

President Vladimir Putin

 

President Putins uttalelse skulle angivelig bevise at flyet med Prigozhin og flere av hans sammensvorne, krasjet som en følge av forhold om bord, ikke at flyet eksempelvis ble skutt ned.

 

Jevgenij Prigozhins privatfly

 

Den brasilianske flyprodusenten Embraer fikk imidlertid ikke som normalt ville ha vært, anledning til å inspisere flyvraket. Dette slik at det foreligger ingen nøytral verifisering av årsaken til flystyrten.

 

Ledelsen ryddet vekk samlet

Kommandant Jevgenij Prigozhin


Sammen med Prigozhin døde også to av hans nestkommanderende i leiesoldathæren. Konspirasjonsteorier hevder imidlertid at det var Kreml som sto bak ulykken. Disse teoriene bakkes opp av en amerikansk vurdering ut fra foreliggende fakta om Putins notoriske metode for å ordne opp med sine fiender.

Wagner-gruppen, som Prigozhin opprettet, omfatter tusenvis av tropper som har vært aktive for russerne i Midtøsten og i flere afrikanske land, samt avslutningsvis, i Ukraina der gruppen skal ha spilt en avgjørende rolle.

Heretter har en av Wagner-gruppens øvrige kommandanter overtatt som leder av gruppen, hvorav en stor andel av troppene har inngått avtale med det ordinære russiske forsvaret og vil fortsette i disses krigshandlinger mot Ukraina.

 

Featured image: Omkomne bæres bort fra området for flystyrten

11/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!