ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russland har tydeligvis meldt seg ut av verden, eksempelvis ved kynisk oppførsel omfattet forsøk på å skape flyulykker som rammer verdens luftfart, ved jamming av flyenes GPS. Russland står ikke tilbake fra terroristgrupper som Al Qaida og dennes like.

 

The World Trade Center ble rammet av Al Qaida under ledelse av Osama bin Laden og ble destruert den 11. september i 2001, hvorav 2.977 mennesker omkom.

 

President Putin står ikke tilbake fra bin Laden

Tidligere terroristleder Osama bin Laden

 

President Vladimir Putin og dennes kamphaner, står ikke tilbake fra Osama bin Laden som ledet terroristorganisasjon Al Qaida inntil terroristlederen ble drept av amerikanerne i 2011, etter ett decenniums iherdige jakt.

Putins frivillige medløpere, samt kommanderte, har ingen begrensning på ressurser som kan anvendes til Russlands terrorisme, både internt i Russland og eksternt mot nabostater. Russland er imidlertid kapable til å bedrive livstruende virksomhet ved Cyberterrorisme, blant annet i form av jamming av sine nabolands flytrafikk.

Nå var ikke dette middelet i drift tilknyttet aksjonen da suicide-terrorister fra Al Qaida kapret vanlige rutefly i september 2001, med hensikt å drepe flest mulig vanlige, intetanende sivile mennesker, hvilket også må være hensikten med russernes jamming av den sivile flytrafikken i Russlands Nato-tilknyttede naboland, Finland og de tre baltiske statene Estland, Latvia og Litaueren, hvilke imidlertid skal ha forespurt Nato om denne kan iverksette plausible mottiltak mot russerne. Dette ville imidlertid medføre at det trengs samtykke fra alle de andre Nato-allierte, til hvilket det rimeligvis er vanskelig å få innhentet en samlet konsensus.

 

Stanse jernbanen til Kaliningrad

Jernbanestrekningen fra Moskva til Kaliningrad

 

Tiltak mot russerne som å stanse jernbanen gjennom Litauen til Kaliningrad-regionen, vil kunne være et relativt enkelt hurtigvirkende tiltak som umiddelbart kunne gjennomføres. Et slikt tiltak kan imidlertid oppfordre Kreml til militær konfrontasjon og med tiltaket ha rimelig grunn til å angripe Litauen, hvilket russerne tilsynelatende så gjerne ønsker.

Med hensyn til Russlands mulige drap på intetanende mennesker henvises til avsnittet «Paranoid irrasjonell leder» og etterfølgende avsnitt, i artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Europe’s military superpower does not fear Russian nuclear weapons» – link: https://www.em24.uk/europes-military-superpower-does-not-fear-russian-nuclear-weapons/

 

Jamming kan være livstruende

Finnair passasjerfly under landing

 

Nato-landene har for tiden vært rammet av jamming av flyenes GPS-system som skjer ved å forstyrre og blokkere frekvensoverføring av radiokommunikasjon, samt WiFi-nettverk, inkludert telefonsamtaler og tekstmeldinger. De kommunikasjonsløse flyene, som ofte heller ikke har noe visuell bakkekontakt grunnet manglende sikt, vet da ikke nøyaktig hvor disse befinner seg, men kan heller ikke få bistand fra radar-overvåkningen som vet hvor flyet er, til å assistere seg inn i korrekt landings-posisjon. Dette med det resultatet at alternativ flyplass må velges innenfor disponibelt drivstoffs rekkevidde.

Global Positioning System – GPS, er et rombasert radio-navigasjonssystem som består av en konstellasjon av satellitter som kringkaster navigasjonssignaler sammen med et nettverk av bakkestasjoner og satellittkontrollstasjoner som brukes til overvåking og kontroll. Systemet eies av USA og drives av United States Space Force.

GPS-aktiverte smarttelefoner er vanligvis nøyaktige til innenfor en radius på 4,9 m (16 fot) under åpen himmel. Nøyaktigheten svekkes imidlertid nær bygninger, broer og trær. Avanserte brukere som fly, øker imidlertid GPS’ nøyaktighet med doble frekvensmottakere og utvidelsessystemer. Under en krigssituasjon benyttes gjerne jamming aktivt av begge de stridene parter.

 

Cyberterrorisme

Et stort dataanlegg

 

Cyberterrorisme, ofte benevnt digital terrorisme, er definert som forstyrrende angrep fra terrororganisasjoner. Altså datasystemer som kan stoppe eller endre systemenes drift. Det kan også være å legge inn falske og motivasjonsendrede meldinger, slik det eksempelvis ble påstått gjort av russerne i 2016, hvilket angivelig bidro til president Donald Trumps knappe valgseier over Hillary Clinton.

Det nevnes ellers en del formidable hacker-angrep så sent som i mars i år, at iranske hackere kompromitterte et IT-nettverk koblet til et israelsk atomanlegg. Hackerne greide å få lekket en rekke sensitive anleggsdokumenter, men greide ikke å kompromittere det operasjonelle teknologinettverket.

Russiske hackere foretok phishing-angrep mot tyske politiske partier. Indias regjering og energisektor ble brutt i en nettspionasjekampanje. Hackere hadde sendt melding til indiske kontorer med ansvar for landets elektroniske kommunikasjon og nasjonale forsvar.

Russiske hackere lekket en avlyttet samtale mellom tyske militære tjenestemenn, om landets støtte til Ukraina, der Ingo Gerhartz, sjefen for Tysklands luftvåpen, diskuterte muligheten for å levere Taurus-missiler til Ukraina og kommenterte Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sin tilbakeholdenhet med å sende missilene.

Det er ikke klart for Tyskland hva russerne ville oppnå med denne lekkasjen. Det vises herom til avsnittet «Endret innstilling» i den ovennevnte artikkelen «Europe’s military superpower does not fear Russian nuclear weapons», samt dessuten til artikkelen «Taurus cruise missiles to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/taurus-cruise-missiles-to-ukraine/

Det er ikke bare krigførende og andre som benevnes som krigerske land, som utfører Cyber-terrorisme. I det alltid fredelige Sveits kunne det nasjonale cybersikkerhetssenteret i mai 2023 bekrefte at ledende data fra et brudd på cybersikkerhetene, hvilket medførte at nær 70.000 dokumenter fra landets føderale administrasjon, herunder dokumenter fra politi, rettsvesen og migrasjonskontorer med sensitive personopplysninger, inkludert klassifisert informasjon og passord, var på vidvanke.

 

Forårsaket av Ukraina-krigen

Ukrainske soldater ved fronten

 

Angrepet på den sivile luftfartens GPS-navigasjon skjer nok rimeligvis på bakgrunn av regionale utviklinger knyttet til Russlands pågående krig i Ukraina. Det nytter imidlertid generelt ikke å forhandle med russerne for å få endret situasjonen. Disse er for store og selvrådige grunnet sitt arsenal av atomvåpen. Land og samfunn som rammes av russiske utilbørlige tiltak, synes bare å måtte akseptere disse tiltakenes tilstedeværelse og beskytte seg etter beste evne.

 

Featured image: Finnair fly i luften

06/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!