ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I den pågående kampen om dominans på havet, sjøsatte Kina onsdag sitt tredje hangarskip, Fujian, for dennes jomfrureise fra Jiangnan Shipyard i Shanghai, ved Yangtze-elvens delta i Øst-kina-havet.

 

Det 80.000 tonn store skipet Fujian, som skal tjenestegjøre i det kinesiske folkets frigjørings-hær – PLA sin flåte, skiller seg totalt fra sine to forgjengere ved at dette er utstyrt som det første skipet med elektromagnetiske katapulter i stedet for tradisjonelle, gammeldagse hoppramper, for å bistå flyavganger.

 

Forlenget byggetid

Hangarskipet Fujian

 

Skipet har hatt en byggeperiode på to år og kineserne mener at dette vil være ett av verdens mest avanserte hangarskip eller i alle fall i toppnivået, sammenlignet med konvensjonelt drevne tilsvarende skip.

Fujian skal nå påbegynne en innledende to års prøvetur, hvor skipets motorer, operasjonelle system, inkludert start og landing av flyene, skal bli testet.

 

Kinas to andre hangarskip

Hangarskipet Shandong

 

Det forut bygde hangarskipet, det 60.000 tonn store Shandong, som var Kinas andre hangar-skip etter søsterskipet Liaoning, tok det kun litt mer enn et år å få bygd, før dette kunne legge ut på sin jomfrutur.

Bygging av Fujian tok imidlertid nær to år. Dette fordi skipet inneholder mange nye, uprøvde og avanserte teknologier som krevde utforskning. Herunder blant annet altså elektromagnetiske katapulter. Det enklere Shandong hadde kortere byggetid grunnet at det altså var en tro kopi av det første skipet Liaoning, som det tok lengre tid å bygge ettersom det var det første.

 

Hangarskipets flytyper

Kinesisk J-35 stealth jagerfly

 

Fujian skal utrustes med den kinesiske flytypen J-15 som skal være en kopi av den russiske Su-33 jageren. J-15-flyet skal imidlertid visstnok, grunnet en rekke mekaniske problemer, ha vært involvert i fire totalhavarier. Dette flyet vil med tiden bli byttet ut med neste generasjons J-35 stealth jagerfly. I tillegg vil dessuten Fujian huse transportfly og overvåkningsfly.

 

Kampklart om to år

Kinesiske jagerfly kampklare på hangarskip

 

Grunnet skipets nye teknologier vil Fujians prøvefase kunne vare opptil to år for å forsikre seg om at alt fungerer som ønskelig, før skipet blir erklært kampklart. Dette kan gjerne sees i sammenheng med tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Will China invade Taiwan by 2027?» – link: https://www.em24.uk/will-china-invade-taiwan-by-2027/

Enten Taiwan angripes eller ikke, vil hangarskipet Fujian sikkert i betydelig grad kunne forbedre PLA-flåtens kapasitet til å terrorisere nabolands nasjonale suverenitet, territorielle integritet og interesser, i de sterkt eskalerende tvistene Kina har i omliggende farvann hvor disse tar seg inn på nabolandenes enemerker.

 

Ny konflikt med Filippinenes kystforsvar

Kinesisk kystvaktfartøy spyler et filippinsk kystvaktskip

 

Kina har ignorert en kjennelse fra Den Internasjonale Havrettsdomstolen om at landets påstand om rettigheter i Sør-Kina-havet ikke har noe juridisk grunnlag. Bare for ett par dager siden tyranniserte likevel et fartøy fra den kinesiske kystvakten med vannkanoner, et fartøy fra den filippinske kystvakten i dennes eget territoriale farvann, samt forsøkte å arrangere en kollisjon mellom fartøyene.

Denne episoden er en fortsettelse av et forhold som har pågått i årevis uten hensyntagen til Havrettsdomstolens slutning. Det filippinske fartøyet, som var japansk produsert og raskt og lett manøveringsbart, kom seg imidlertid unna. Dette selv om det kinesiske fartøyet et øyeblikk var så nær som bare fem meter, mens det filippinske fartøyet hele tiden ble spylt av kinesernes vannkanon, i disses forsøk på å eskalere situasjonen dramatisk ved å legge an på å kollidere. Det vises til tidligere artikkel i hvilken det refereres til lignende forhold, «China is unjustifiably terrorizing its neighbours» – link:  https://www.em24.uk/china-is-unjustifiably-terrorizing-its-neighbours/

 

Featured image: Det kinesiske hangarskipet  Fujian utenfor verftet i Shanghai

03/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!