ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USA anklager Kina for å støtte russerne med omfattende våpenmateriell, dessuten bidra med forbedrede satellittbilder. President Joe Biden tok derfor opp dette med president Xi Jinping under sin siste samtale med denne.

 

Den kinesiske ambassaden i Washington har avvist anklagene med at Kina ikke er involvert i Ukraina-krisen og oppfordret USA til ikke å legge seg inn i Kinas og Russlands normale handel. USA vil imidlertid herom be om at det blir stilt internasjonalt press mot kineserne.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland» – link: https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/

 

Kinesiske kontrabande leveringer

Kinesiske og russiske soldater

 

Russisk militære har fått en betydelig redusert effekt, etter sin fullskala invasjon av nabolandet Ukraina, som utfylles av den kinesiske eksporten til landet. Uten denne eksporten av kontrabande produkter fra Kina, ville ikke russerne kunne ha opprettholdt sin krigsinnsats.

I følge amerikansk etterretning hevdes at kineserne bidrar med spesielt kompletterende drone- og missilteknologi til russerne, men også deler, samt produksjon av tyngre våpen og annet krigsrelatert utstyr.

Kina opererer blant annet som mellommann for smuglervarer til Russland. Viktige vestlige elektroniske komponenter i russiske våpen opphørte for det meste fullstendig for mer enn to år siden, men blir stadig sporet i tolldeklarasjoner.

Kinesiske og Hong-Kong-selskap har siden mars 2022 levert europeiske, amerikanske og japanske mikrobrikker til den russiske militærindustrien via Kina.

Det forventes på politisk hold, at Kinas russertrafikk vil komme til å veie tungt mot Kinas økonomiske interesser ikke bare i forhold til USA, men også i forhold til forbindelsene til EU som utviser økende geopolitisk bekymring vedrørende kinesernes tilstedeværelse i Sør-Kina-havet, samt disposisjoner i Taiwan-stredet.

 

President Xi i Paris

Presidentene Xi, Macron og von der Leyen

 

President Xi besøkte Paris på mandag, dennes første besøk i Europa siden 2019, i forbindelse med sin rundreise til Frankrike, Serbia og Ungarn. Han møtte president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i et toppmøte.

Disse to framtredende representantene for Europa ga i korte trekk, som ventelig var, den kinesiske presidenten klar beskjed om at Beijing måtte stanse sin innflytelse til russernes virksomhet i Ukraina, samt ellers ble kineserne minnet om rettferdige, globale handelsregler. Dette selv om analytikere ikke tror at formaningen hjelper på den kinesiske presidentens beslutninger, som repliserte med tomme diplomatiske fraser, selv om EU-kommisjonens president antydet EUs sterke avgjørelser mot Kina for å beskytte økonomien og sikkerheten. Spesielt bemerket hun de sterkt subsidierte el-bilene som forsøkes dumpet i Europa. EU hadde imidlertid analysert denne problematikken og vil tilsynelatende komme til å benytte amerikanernes løsning på forholdet ved høye tollavgifter.

 

Tollbarrierer

Fransk konjakk

 

Kina har ingen overproduksjonsproblemer hevdet kineseren, som mente at Kina og Europa må ta opp problemer i handelen gjennom dialog, hvilket ikke gjerne er kinesernes sterke side, men tomme lovnader og deretter tut og kjør etter eget godtbefinnende, på samme måte som Australia ble behandlet for ett par år siden.

Det er ikke smart å la Kina få noen dominerende påvirkning på noe eksport. Frankrike, som er storeksportør av konjakk til Kina, vil måtte innfinne seg med at dennes kinesiske eksport vil komme til å ramme konjakken, slik som Australias vineksport ble rammet, det vises til avsnittet «Vineksport til Kina» i artikkelen «Kina saboterer fortsatt handelen med Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-saboterer-fortsatt-handelen-med-australia/ og mer generelt, artikkelen «Handelen mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/

 

Featured image: Illustrationsbilde

07/05/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!