ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det synes som om Kina krever Ytre Manchuria eller Russlands Vladivostok, som sitt territorium. Dette var en del av Manchuria som tidligere var suverent under Qing-Kina. Tilsynelatende er imidlertid Russland og Kina venner, men vennskapet trues av det uløste problemet omfattet et område dobbelt så stort som Frankrike, som er kinesisk territorium inkludert den russiske byen Vladivostok. Dette territorium ble okkupert og annektert av Russland i 1860 under Den andre opiumskrigen.

 

Det er absurd at både Russland og Kina snakker om et angivelig strategisk partnerskap, når Russland mangler våpen og ikke kan få forsyninger fra Kina, men må få dette levert fra Iran og Nord-Korea.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Russland fôrer Iran med våpen» – https://www.em24.uk/russland-forer-iran-med-vapen/

 

Iranske droner til Russland

Iranske droner

Siden Russlands invasjon i Ukraina, har Kina gitt russerne sivil bistand med neglisjering av Vestens sanksjoner, i egeninteresse omfattet oljekjøp, samt levering av materiell av kineserne definert som sivilt, selv om dette er bidrag som inngår i russernes våpen-industri.

Kinesisk støtte til Russlands krigsinnsats er imidlertid åpent blitt benektet. Noe som straks ville ha utløst vestlige sekundære sanksjoner mot Kina, hvilket Beijing rimeligvis ikke ville ha akseptere grunnet omfattende påvirkning av landets internasjonale handel. Derfor har Kina hittil tilsynelatende gjort et mislykket forsøk på å bringe Belarus inn i krigen, som Beijings bidrag til Russland, etter møtet i Moskva nylig mellom president Vladimir Putin og Kinas toppdiplomat og politbyråmedlem, tidligere utenriksminister Wang Yi. Det henvises til artikkelen «Lukashenko visits Xi Jinping» – link: https://www.em24.uk/alexander-lukashenko-visits-xi-jinping/

 

Historiske betraktninger

Opiumskrigene

Resultatet av samarbeidet mellom den påstått allierte Kina og den pågående krigsherren Russland, har derfor blitt en absurd situasjon der både Russland og Kina angivelig snakker om et «strategisk partnerskap». Dette selv om Russland mangler våpen, kan landet ikke få forsyninger fra Kina, men må kjøpe og få det levert mot motytelser til Iran og Nord-Korea, hvilket vil gjøre verden enda farligere og uberegnelig.

Det må tilknyttet Kinas beslutning vedrørende Russlands krig mot Ukraina, bringes inn historiske dagsaktuelle betraktninger. Den andre opiumskrigen ble utkjempet fra 1856 til 1860, mellom Kina under Qing-dynastiet og Storbritannia alliert med Frankrike. Den andre opiumskrigen representerte Storbritannias og Frankrikes ønske om større kommersielle privilegier i Kina. Dette i tillegg til legalisering av opiumshandelen som ble resultatet av Den første opiumskrigen, som pågikk i tiden mellom 1839 og 1842, hvilken omfattet en serie slag som ble utkjempet mellom Storbritannia og det Qing-dynastiet som militært var forsvarsløst etter krigen mot britene og til slutt franskmennene.

 

Russland annekterer Ytre Manchuria

Vladivostok

Det russiske imperiet annekterte følgelig regionen, som av russerne etter annekteringen ble benevnt Ytre Manchuria. Det kinesiske Qing-dynastiet ble tvunget til å gi fra seg Ytre Manchuria gjennom en rekke ulike traktater, særlig Aigun-traktaten i 1858 og Peking-traktaten i 1860.

Russerne benyttet samme taktikk overfor det svake Qing-dynastiet som Sovjetunionen gjorde etter siste verdenskrig, ved å erklære krig mot Japan da amerikanerne prinsipielt allerede hadde vunnet krigen mot denne. Bare formaliteter gjensto til behandling før Japan definitivt hadde gitt opp. Russerne ville være med på å dele byttet.

Russerne annekterte regionen Ytre Manchuria, hvilket er en del av det større Manchuria. Beijings poeng er at Qing-Kina ble tvunget til å avgi regionen Ytre Manchuria grunnet svak militær evne under krigen mot Storbritannia alliert med Frankrike. Beijing demonstrerer generelt i dag voldsomme imperialistiske ambisjoner, med sine mer enn 20 samlede krav om grensejusteringer mot sine nabonasjoner, kanskje det mest kjente er kampen om grenseterritorier mot India.

Ytre Manchuria inkludert byen Vladivostok, er heller ikke glemt. Denne regionen kreves tilbakeført til Kinas suverenitet slik som Hong Kong ble returnert fra Storbritannia. Det vises til artikkelen «China claims Hong Kong never was a British colony» – link: https://www.em24.uk/china-claims-hong-kong-never-was-a-british-colony/

 

Kinesisk-sovjetisk vennskapstraktat

Mao Zedong

Den daværende kinesiske lederen Mao Zedong, fra 1949 til hans død i 1976, samt Sovjetunionens leder Joseph Stalin, fra 1924 til hans død i 1953, signerte en kinesisk-sovjetisk vennskapstraktat i februar 1950.

Etter Stalins død ble imidlertid forholdet mellom Kina og Russland raskt dårligere. Mao likte ikke Moskvas avstalinisering, hvilket han betraktet som et angrep på sin egen personlighetskult. Det ideologiske bruddet med den stalinistiske kommunismen førte blant annet til grensetrefninger, med grenseforhandlinger og diverse avtaler. Forholdet ble ikke bedre før etter at Kina påstartet sin åpen dørpolitikk i 1978, og etter besøket av den sovjetiske lederen Michael Gorbatsjov i 1989. Men senere samme år, startet opphør av europeisk kommunisme, hvilket førte til Sovjetunionens fall.

 

Felles bekvemmelighet i striden mot USA

Frihetsgudinnen i New York

I dag finner Kina og Putin-regimet bekvemmelighet i fellesskap omfattet beklagelsen over Sovjetunionens fall, og felles motvilje mot USA og utvidelsen østover av Nato-alliansen. Men det strukturelle fiendskap mellom russerne og kineserne beror, til tross for USA-problematikken.

Dette gjelder det russiske Vladivostok og Ytre Manchuria, som Russland altså annekterte i 1860. Kina benevner territoriet Haishenwai eller Primorsky Krai. Territoriet omfatter et areal omkring to ganger så stort som Frankrike, nord for Kinas Heilongjiang-provins. Havnebyen Vladivostok er områdets administrative senter hvilket russerne utbygde som en marinebase.

Territoriet ble en del av Qing-imperiet i 1689, under Nerchinsk-traktaten, den første traktaten mellom tsar-Russland og Qing-dynastiet. Peking-traktaten fra 1860 reverserte Nerchinsk-traktaten og fordelte regionen til Russland.

Beijing har ennå ikke åpenlyst kritisert Russland i samme grad som Storbritannia for å påtvinge Kina Storbritannias kolonisering av Hong Kong. Moskva vet imidlertid at problemet er latent tilstedeværende og forholdet kan en dag eksplodere mellom disse to land. Russlands krigføring i Ukraina viser at dennes kommersielle krigføringsstyrke ikke er plausibel i sammenligning med Kinas oppfatning av sin styrke som kommersiell krigfører, hvilket kan være alternativet for å stresse russerne til tilbakegivelse av den omstridte regionen. Dette ettersom kineserne balanserer russerne med hensyn til atomvåpen, som ikke kan tas i bruk.

 

Et tidsspørsmål før Kina krever Ytre Manchuria tilbakeført?

Black Dragon River

Det er et ubestridt faktum at Kina trenger råvarer som disse vil finne i de østligste, tidligere kinesiske deler av Russland. Kina importerer per jernbane blant annet 200 millioner tonn rundtømmer, som kineserne selv kan hugge i Ytre Manchuria.

Det vites lite om mineralressurser i regionen utover at det er rikelig med jern og kull. Ellers har regionen mengder med dyrkbar jord og rikelig ferskvannstilgang.

Den 2.824 kilometer lange elven som på russisk benevnes Amur og som på kinesisk heter Heilong Jiang, men som ofte blir kalt «Black Dragon River», er verdens tiende lengste elv. Elven er ennå ikke oppdemmet og kan potensielt ved utbygging gi store mengder elektrisitet. Sammen med bielven Argun, som renner ut i Amur, danner disse elvene for tiden grensen mellom det russiske Fjerne Østen og det kinesiske Indre Manchuria.

 

Vil Kina kreve Ytre Manchuria tilbakeført?

Ytre Manchuria avmerket på kart over Kina

Kineserne vil kunne utnytte russernes metodikk slik som Russland, ved å la russerne destruere sin konvensjonelle krigsevne i proxy-krigen i Ukraina og deretter kreve tilbakeført regionen som russerne tilsvarende kapret fra et svakt Kina i 1860.

 

 

 

Featured image: Gammel russisk propaganda-plakat

06/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!