ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Belarus sin president Aleksandr Lukasjenko er på statsbesøk i Kina og har onsdag møtt sin kinesiske kollega president Xi Jinping, som begge oppfattes som de nærmeste allierte til Russlands president Vladimir Putin. Dette mens Vesten advarer Kina mot å gi våpenhjelp til Russland, hvis tropper igangsatte dennes Ukraina-scenario fra nettopp Belarus. Spørsmålet er om Lukasjenkos Kina-besøk har noen forbindelse til ryktet om framtidig kinesisk våpenhjelp til Russland?

 

Det vises til artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Will China supply Russia with weapons?» – link: https://www.em24.uk/will-china-supply-russia-with-weapons/ og «China’s 12-point proposal for ending the war in Ukraine» – link: https://www.em24.uk/chinas-12-point-proposal-for-ending-the-war-in-ukraine/

 

USA advarer stadig Kina mot våpenhjelp

Utenriksminister Antony Blinken

USAs utenriksminister Antony Blinken framsatte på tirsdag advarsel overfor Kina, om hvordan USA ville reagere på våpenhjelp som US-etterretningen har fanget opp at Kina planlegger skal gis til Russland.

Utenriksminister Blinken formante i sin tale på tirsdag under et besøk i Kasakhstan, at Washington vil rette sine skyts mot alle kinesiske firma eller borgere personlig, som er involvert i ethvert forsøk på å sende våpenhjelp til Russland tilknyttet krigen i Ukraina. Det vites imidlertid ikke om angivelig våpenhjelp er en av kineserne tilrettelagt lekkasje, for å påvirke ukrainerne og disses vestlige bidragsytere.

G20-landene holder møte for sine utenriksministre i New Delhi den 2. mars, hvilket er oppfølge til møtet ultimo februar i Bangalore, mellom landenes finansministre og sentralbanksjefer. Utenriksminister Blinken har imidlertid meddelt at på dette møtet kommer han ikke til å møte sine russiske eller kinesiske kolleger. Dette er det siste tegnet på de forverrede forhold mellom USA og Kina.

Tilknyttet møtet mellom presidentene Xi og Lukasjenko skal Blinken ha anført at «Kina kan ikke hevde å virke offentlig for fred, mens landet fortsetter å gi næring til flammene som Vladimir Putin startet». Blinken påpekte imidlertid likevel at det var «noen positive elementer» i Kinas fredsforslag, men advarte om at «dersom Kina var oppriktig seriøse, ville landet ha brukt det siste året til støtte for å gjenopprette Ukrainas fulle suverenitet». Blinken anklaget Kina for å gjøre det motsatte av å støtte fred i Ukraina, ved derimot «å fremme russisk propaganda og feilinformasjon».

 

Var Lukasjenko invitert for å bistå Putin?

President Aleksandr Lukasjenko

Det er ikke utenkelig at kineserne, som hevder å være en nøytral part i konflikten, skal ha forsøkt å overtale Lukasjenko til inngripen i Ukraina, som Kinas bidrag i krigen, mens landets utenriksdepartement snakker varmt om aktivt å fremme fredssamtaler og politisk løsning av denne.

Lukasjenko møtte president Xi Jinping personlig forrige gang, etter at disse to kamphanene i september kom til enighet om oppgradering av forbindelsen til et «altomfattende, strategisk partnerskap». Dette skjedde under toppmøtet til Shanghai Cooperation Organization – SCO, i Usbekistan, hvor også president Putin deltok.

Beijing publiserte altså i forrige uke, med henvisning til artikkelen «China’s 12-point proposal for ending the war in Ukraine», et utkast til avtale om politiske løsninger på Ukrainakrigen. President Xi bekreftet Kinas holdning til konflikten overfor Lukasjenko, ifølge et kinesisk referat fra møtet.

«Kinas politiske løsning på den ukrainske krisen er avgitt», sa Xi. «Kjernen i Kinas anbefaling er å fremme fred og samtaler. Vi må forholde oss til et politisk oppgjør, ikke en mentalitet til den kalde krigen. Vi må respektere legitime sikkerhetshensyn til alle land, for å danne en balansert, effektiv og bærekraftig europeisk sikkerhetsarkitektur». Xi la til at «krisen må løses fredelig».

I henhold til det kinesiske møtereferatet, sa Lukasjenko at «denne er enig med Kina og støtter dennes posisjon og forslag om en politisk løsning på den ukrainske krisen».

 

Lukasjenko opponerte mot Kina

Lukasjenko og statsminister Li Keqiang

Ifølge et belarusisk møtereferat, møtte Lukasjenko også Kinas statsminister Li Keqiang. Her ba Lukasjenko om at «de to landene intensifierte forholdet mellom disse to nasjonene … Det er ingen begrensninger for vårt samarbeid. Det viktigste er at vi ikke (nødvendigvis) må være venner eller jobbe mot tredjeland», sa Lukasjenko til Li, ifølge det belarusiske referatet.

Lukasjenkos uttalelse må kunne betraktes som en negativ tilspissing av forbindelsen mellom Minsk og Beijing som bør sees i sammenheng med den årelange skjerpingen av Belarus sitt forhold til EU, samt fordi landet muligens forsøker å diversifisere sin hittil Russland-avhengige økonomi. Dette hensyntatt at den tidligere sovjetstaten er blitt målrettet omfattet av USAs og dennes allierte sanksjoner mot Russland. Dette ettersom Lukasjenko tillot russiske tropper å invadere Ukraina via belarusiske grenser mot denne.

Ukraina har fryktet at Belarus skulle bli benyttet også inkludert belarussiske tropper, i en ny russisk offensiv, men tilknyttet Lukasjenkos besøk forut i Moskva, skal denne ha hevdet at hans land ikke ville sende tropper inn i Ukraina med mindre landet blir angrepet. Kan dette ha sammenheng med Lukasjenkos invitasjon til å besøke Beijing? Belarus sin økonomi rammes rimeligvis hardere av sanksjonene enn ressurssterke Russland. Søker derfor Belarus forsoning vestover? Det vises til artikkelen «Russia also plan to suck up Belarus» – link: https://www.em24.uk/russia-also-plan-to-suck-up-belarus/

 

Featured image: Fra president Aleksandr Lukasjenkos Kinabesøk med president Xi Jinping

02/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!