ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kineserne hevder i nye skolebøker at Hong Kong aldri har vært britisk koloni. Britene bare utøvde kolonistyre. Denne påstand skal angivelig fastslå at Kina alltid har hatt uavbrutt suverenitet til territoriet. Britene fikk innpass i Hong Kong grunnet traktater som er relatert til opiumskrigene på 1800-tallet.

 

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Eliminering av Hong Kongs autonome del av Kina» – link: https://www.em24.uk/eliminering-av-hong-kongs-autonome-del-av-kina/

 

Alltid kinesisk suverent territorium

Hong Kong avviser koloni-fortid

Storbritannia styrte først Hong Kong-territoriet fra 1841 til 1941. Deretter fortsatte disse å styre territoriet fra 1945 inntil det ble tilbakelevert til Kina i 1997. Kina fastholder altså at Hong Kong alltid har vært kinesisk suverent territorium.

Det var Qing-dynastiet (1644-1912) som «under tvang» signerte traktatene som ga Storbritannia leierett til territoriet. Traktatene ble aldri godkjent av kineserne. Dette slik at Hong Kongs ledelse retorisk hele tiden har forholdt seg Beijing siden overleveringen i 1997, den gang territoriet igjen ble tilsluttet Kina.

Tidligere beskrivelse av Hong Kong som britisk koloni ble fjernet fra kinesisk presentasjon i 2020, slik at kommende kinesiske generasjoner vil lære at deler av stolte Kina ikke har vært noen simpel vasall for noen andre makter, selv om territoriet periodevis hadde eksistert som en ekstern autonom del av Kina.

 

Kritisk og samfunnsengasjerende

Demokrati-demonstrasjon i Hong Kong

Normen i de nye lærebøkene skal tilsynelatende forklare studentene forskjellen mellom hva den kinesiske regjering betrakter som koloni og kolonistyre. Skal et territorium være en koloni må det ha suverenitet så vel som styring over området. I Hong Kong styrte britene slik at territoriet angivelig ikke var noen koloni. Forstå dette den som kan. Det vises til artikkelen – «Heftige demonstrasjoner i Hong Kong» – link: https://www.em24.uk/heftige-demonstrasjoner-i-hong-kong/

Det er medborgerskapsidealer, lovlighet og patriotisme, som er bakgrunnen for denne endringen i fortolkningen for å unngå radikalisering av ungdommen, og i stedet lære disse å tenke både kritisk og samfunnsengasjerende alternativt til demokratiprotester.

 

 

Featured image: Illustrasjonsbilde

07/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!