ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Stadig flere afrikanere som er på vei til et håpefullt bedre liv i Europa, velger den farlige reiseruten om Kanariøyene. I 2021 ankom i henhold Ministerio del Interior del España, samlet mer enn 22.300 flyktninger ulovlig til Kanariøyene, økningen ut over året var imidlertid stor. Nær 18.000 av disse kom i perioden fra august 2021 til januar 2022.

 

Med Kanariøyene som målsetning bordes miserable og morkne båter fra Marokko i nord til gjennom Vest-Sahara, Mauritania og andre kystregioner enda lenger syd langs den brutale Atlanterhavskysten. Ettersom populariteten for å benytte Kanariruten stiger blant migranter og øker antallet som tar denne utfordrende veien over Atlanterhavet. Med dette stiger også antallet som mister livet.

 

Hjelpeorganisasjoner
Hjelpeorganisasjoner registrerte i 2021 flere forulykkede i Atlanterhavet enn noen gang tidligere. Den spanske hjelpeorganisasjonen Caminando Fronteras registrerte alene 4.000 dødsfall av migranter som prøvde å rekke fram til Kanariøyene med båt i 2021.

 

 

 

 

International Organization for Migration – IOM, registrerte et antall forulykkede omfattet vel 1.100 migranter og 73 båtulykker på Kanariruten i 2021. En årsak til avvik i tall-materialet er at Caminando Fronteras har et vidt nettverk i Afrika som har direkte kontakt med mulige overlevende fra båter som har sunket, dessuten innhentes informasjon om savnede hos migranters gjenværende familier. Også informasjon fra migrantmiljøer og sosiale instanser, gir et sannere helhetsbilde av den faktiske situasjonen.

 

Menneskehandlere

58 mistet livet her

Overfylte båter som går tom for mat, vann eller bensin og som går ned i bølgene, levner sjelden spor som senere kan oppdages. Det er ellers ingen registrering av båter som blir solgt til håpefulle migranter av kyniske menneskehandlere. Båter som forsvinner på havet etter å ha forlatt den afrikanske kysten, kan i noen tilfelle av og til, dersom disse er heldige, bli oppdaget av det spanske luftforsvarets rutinemessige rekognosering, samt spansk kystvakts patruljebåter som redder mange liv. Risikoen avskrekker likevel ikke de motiverte, håpefulle migrantene i disses forsøk på å nå sine mål, slik som nybyggerne trengte vestover på det amerikanske kontinentet ett par århundrer forut.

Ruten via Kanariøyene er bare ett av flere alternativ. I perioden august 2021 til januar 2022 økte også flyktningstrømmer via alternative ruter over den sentrale Middelhavsruten via Libya til Malta eller til de italienske øyene Lampedusa, alternativt Sicilia. Her ble det for denne perioden registrert mer enn 41.500 flyktninger. Det var også en økning av migranter via den vestlige Middelhavsruten gjennom Niger, Mali og Algerie til Marokko og over Middelhavet fram til den spanske peninsula. Her ble det registrert nær 10.900 flyktninger.

Det var totalt i alle disse migrant-rutene samlet en liten nedgang i strømmen av migranter i 2021 i forhold til 2020, men sammenlignet med årene forut har det vært en drastisk økning, ettersom det i tiden fra 2010 til 2019 kom bare noen hundretalls på hver av fluktrutene hvert år.

 

Sosialt press

Familie prosjekt)

Migrantene utsettes i mange tilfelle for sosialt press fra familiene til å forsøke å migrere til Europa. Dette ettersom foreldre til barn som har immigrert og som sender penger hjem, får bedre levevilkår. Det er derfor ofte foreldrene og familie som finansierer de unge migrantenes reise.

 

Immigrasjon på det afrikanske kontinent

På vei til naboland

International Organization for Migration – IOM, beretter at mer enn 25 millioner afrikanere i 2020 migrerte til et annet land, for om mulig å skaffe seg en bedre framtid. Elfenbenskysten og Sør-Afrika er de mest foretrukne reisemålene som fire ut av fem søker på det afrikanske kontinentet. Kun 15 % foretar migrasjon til vestlige land og av disse er 85 % stort sett lovlig. IOM skal ha uttalt at immigrasjon er en menneskerettighet som ikke bare er en fordel for migrantene, men også for vertskapslandet, men at all migrasjon selvfølgelig bør være lovlig og ryddig.

Det henvises til tidligere artikler i www.em24.uk – «5-dobling av patera-flyktninger på verdens farligste fluktrute» – link: https://www.em24.uk/5-dobling-av-patera-flyktninger-pa-verdens-farligste-fluktrute/, «24 immigranter funnet døde 500 km sydvest for Kanariøyene» – https://www.em24.uk/24-immigranter-funnet-dode-500-km-syd-for-kanarioyene/ og «Uganda ønsker flyktninger velkommen» https://www.em24.uk/uganda-onsker-flyktninger-velkommen/

 

 

Featured image: Skip fra spansk kystvakt har reddet immigranter utenfor Kanariøyene

13/03/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!