ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina, med 1,4 milliarder mennesker, har verdens nest største økonomi. De seneste par årene har landet blitt profilert med langsom vekst på grensen av resesjon, med konkurser, høy arbeidsledighet for ungdom og et eksepsjonelt sterkt fallende eiendomsmarked.  

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «In 2023 China experienced weak growth for the second consecutive year since 1990» – link: https://www.em24.uk/in-2023-china-experienced-weak-growth-for-the-second-consecutive-year-since-1990/

 

China Evergrande avvikles

China Evergrande

 

En av de største kinesiske eiendomsutviklere, China Evergrande, begjærte i august i fjor amerikansk konkursbeskyttelse for Southern District of New York etter gjeldsmislighold. Dette ettersom det hadde oppstått generelle problemer i bransjen grunnet overdreven opplåning. Opplåning var blitt begrenset av myndigheten.

Det vises til artikkelen «China’s property developers’ shares plummet» – link: https://www.em24.uk/chinas-property-developers-shares-plummet/

En rettsmyndighet i Hong Kong besluttet imidlertid mandag å oppløse eiendomsgiganten China Evergrande, hvilken er blant verdens mest gjeldsbelagte eiendomsutvikler etter sin kinesiske kollegaen Country Gardens, hvis gjeld til og med er en halv gang større enn China Evergrandes.

Selskapet China Evergrande hadde altså ikke greid å komme seg over gjeldskrisen til tross for medhold i begjæring om konkursbeskyttelse som bare varte i noen måneder. Finansvirksomheter skal ha bemerket at selskapet tilsynelatende ikke hadde lagt ned nok innsats for å rette opp forholdet og domstolen forholdt seg til at selskapet ikke hadde greid å framskaffe et plausibelt forslag til refinansiering eller restrukturering, samt at selskapet visselig var uomtvistelig insolvent.

Selskapet hadde imidlertid forut framlagt et forslag om at samlet gjeld skulle begrenses til kun 300 milliarder US dollar og det ble derfor i denne forbindelse i desember gitt en ytterligere kort frist uten at noe dertil konstruktivt skjedde. Dette selv om retten deretter hadde avventet en plausibel anvendelig plan. Kreditorene var følgelig ikke særlig overrasket over rettens beslutning.

Kreditorene, som hadde begjært likvidasjon av selskapet China Evergrande, var imidlertid alle utenlandske. Dette har nok tydeligvis en betydning og kan vanskeliggjøre avdekking og inndrivelse av aktiva til avregning. Imidlertid kan kreditorene muligens enklere kunne hente selskapets aktiva som måtte befinne seg i utlandet.

 

Ignorerer rettsavgjørelsen

Hong Kong rettsbygning

 

China Evergrande har følgelig på mandag overraskende gitt tilbakemelding om at det fortsetter sin virksomhet til tross for domstolens beordring om likvidasjon. Man kan derfor spørre om selskapet, som rimeligvis reelt må være et uoversiktlig konglomerat, faktisk er for stort til å gå konkurs.

Perioden med konkursbeskyttelse har muligens blitt benyttet til økonomiske, fordelaktige disposisjoner, eksempelvis å besørge at utenlandsk tilgodehavende ble betalt. Det synes derfor sjanse for at selskapet kan tiltvinge seg at total skyldig gjeld begrenses til de tilbudte 300 milliarder US dollar, et tilbud som likevel kan bli godtatt av kreditorene.

Dette beløpet kunne kanskje gi kreditorene en dekning større enn eventuell dividende ved total likvidasjon. En sådan vil i tilfelle omfatte et langsiktig mylder av uoversiktlige rettslige prosesser, også omfattet store mengder av kreditorer som vil sloss for sine interesser. I tillegg vil dette kunne medføre hurtig salg av blant annet ferdige og uferdige eiendommer til lave priser i et overfylt tungt boligmarked. Det synes berettiget å tro at giganten China Evergrande faktisk forsettlig har benyttet gjeldskrisen metodisk til å slette gjeld, hvilket ikke er uvanlig også i andre land.

 

Mange utbyggere med samme problem

China Evergrandes uferdige boligblokker i Lu’an

 

Eiendomssektoren omfatter omkring en fjerdedel av Kinas samlede økonomi og China Evergrande har ikke vært den eneste av landets eiendomsutviklere som har unngjeldt for følgene av Beijings innstramning av mulige låneopptak for eiendomsutviklerne.

Også det størst gjeldstyngede selskapet, Country Gardens, hvis gjeld altså er en halv gang større enn China Evergrandes, skal visstnok ha problemer, men hittil har dette selskapet imidlertid greid å dekke sine forpliktelser. Dette var imidlertid forut for domstolens beordring om likvidasjon av China Evergrande som selvfølgelig vil påvirke kreditorer i bygge-bransjen slik at det vil oppstå utakt i selskapenes likviditetstilgang medfølgende oversittelse av betalingsfrister.

Det er urimelig at ikke partiledelsen og president Xi Jinping har forutsett domino-effekten ved innstrammingen av lånemulighetene. Dette ettersom altså eiendomssektoren omfatter omkring en fjerdedel av Kinas samlede økonomi med dertil stor andel av arbeidsplassene. Dette kan også være årsaken til at China Evergrande på mandag følgelig har gitt tilbakemelding om at selskapet vil ignorere rettens beslutning og fortsette sin virksomhet, til tross for domstolens beordring om likvidasjon.

Det er således heller ikke urimelig å spørre om innstramming av lånemuligheten var et planlagt trekk av myndigheten, hvilket blant annet vil låse utenlandske investorer i den kinesiske eiendoms-bransjen. Partiledelsen og president Xi var nok fullstendig klar over Japans problemer som medførte «Japans døde tiår» på 1990-tallet, som den gang etterfulgte Japans eiendomskrise. Kinesiske myndigheter med autoritær makt har nok derfor planlagt en annen sikrere løsning enn det Japan hadde muligheter til i sin tid.

Det vises til artikkelen «Will China’s economy follow Japan’s fate? » –  link: https://www.em24.uk/will-chinas-economy-follow-japans-fate/

 

Påvirkes den totale verdensøkonomien

President Xi Jinping

 

Spørsmålet er om verden påvirkes av Kinas krise blant eiendomsutviklerne. Analytikere tror ikke dette vil bli tilfelle, men det er selvfølgelig en usikkerhet tilknyttet hvilke utenlandske kreditorer og investorer som rammes og dominoeffekten derom, herunder også andre som ikke selv har direkte kontakt med Kinas eiendomutviklere, men med forgreninger til sådanne.

Det henvises til artikkelen «Will China export a new Lehman Brothers?» – link: https://www.em24.uk/will-china-export-a-new-lehman-brothers/

 

Featured image: China Evergrande hovedkontor

31/01/2024

 
INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!