Etter telefonsamtale mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin, har Russland signert gjenopprettelse av atomavtalen Intermediate-Range Nuclear Forces, INF-traktaten.

 

Presidentene Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev

INF-traktaten ble inngått under president Obamas tid mellom Russland og USA, som en kontinuasjon av START 1-traktaten – Strategic Arms Reduction Treaty, som omfattet reduksjon og begrensning av strategiske offensive våpen. Denne traktaten hadde blitt signert 31. juli 1991 mellom USA og Sovjetunionen – USSR, av presidentene Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev. Avtalen ble aktivisert den 5. desember 1994, på et tidspunkt Russland hadde inntrådt i stedet for USSR, ettersom Sovjetunionen hadde blitt oppløst.

 

Forlenget i fem år
Obamas og Putins INF-traktat ville ha utgått primo februar i år. President Donald Trump hadde den 20. oktober 2018 annonsert at INF-traktaten ville utløpe den 5. februar i år, idet USA ville si opp denne. USA suspenderte traktaten formelt den 1. februar 2019. Russland responderte med tilsvarende suspensjon påfølgende dag. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland innbyr til nye forhandlinger om nedrustning med USA» – link: https://www.em24.uk/russland-innbyr-til-nye-nedrustningsforhandlinger-med-usa/

Kontakt ble straks opprettet mellom Washington og Moskva etter president Joe Bidens tiltredelse, hvoretter Biden trakk tilbake ekspresident Donald Trumps krav om at Kina måtte inngå i en ny felles avtale, hvilket Kina nektet. INF-traktaten, den eneste gjenværende atomvåpenavtalen med USA, ble således forlenget i ytterligere fem år da Russlands president Vladimir Putin signerte traktaten på fredag. Avtalen var forut blitt ratifisert av den russiske Duma. Kongressen i USA krever imidlertid ikke godkjennelse av forlengelse av avtalen.

Den forlengede START-traktaten begrenser antall utplasserte kjernefysiske stridshoder for både USA og Russland. Begge sider kan bare ha opptil 1.550 klare stridshoder til bruk på interkontinentale raketter og tunge bomber. Traktaten pålegger også forskjellige andre begrensninger for de to lands respektive arsenaler. Ifølge data fra Bulletin of Atomic Scientists i fjor, hadde amerikanerne 1.373 ulike atomstridshoder, mens russerne hadde 1.326. Begge sider har dessuten nå signalisert at de er villige til å forestå våpenkontroll, ikke bare inkludert atomtrusler.

 

Vår Gro har kjempet for avtalen

Gro Harlem Brundtland

Det vises til artikkel i www.em24.uk – link: https://www.em24.uk/the-elders/ som inneholdt gjengitt Press release fra vår egen Gro Harlem Brundtland, Elder and former Prime Minister of Norway, said: «The INF Treaty helped to end the Cold War and restore peace and security in Europe. I fear this legacy risks being squandered by one side or the other through a mix of bellicosity and hubris. The leaders of Russia and the United States must refocus their strategies in favour of nuclear disarmament, not escalation. Both leaders have at times spoken in this sense. They must turn their positive words into realistic action.

The Elders noted with alarm that the probable termination of the INF is only one element of destabilizing uncertainty around the future of arms control, given the lack of clarity around the extension of the New START (Strategic Arms Reduction Treaty), reports that the US could «unsign» the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, and the overall lack of dialogue on any form of arms control between the US and Russia.

Increased geopolitical tensions from the Korean Peninsula to the Indo-Pakistan frontier and the Gulf make it all the more imperative to have a serious, substantial discussion between the nuclear powers to defuse tensions and restore trusted channels of dialogue.»

Det vises ellers til en senere artikkel i www.em24.uk omhandlende The Elders spesifikke anmodning signert av Ban Ki-moon, som fungerte som FNs åttende generalsekretær fra januar 2007 til desember 2016, samt Mary Robinson, Irlands president fra desember 1990 til september 1997, om president Trumps tilbakemelding til president Putins tilbud om å gjenåpne forhandlinger vedrørende ny START-avtale, som ellers utgår i februar 2021 dersom ikke avtalen mellom Washington and Moskva blir forlenget – «Message from the Elders – The Elders unveil the Doomsday Clock: it is now 100 seconds to midnight» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-the-elders-unveil-the-doomsday-clock-it-is-now-100-seconds-to-midnight/

 

 

Featured image: Presidentene Joe Biden og Vladimir Putin

30/01/2021