ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

På en bankett i London på onsdag forrige uke, sa Elizabeth Truss, Storbritannias utenriksminister, at «Nato må ha et globalt syn, … og må forebygge trusler i Indo-Stillehavet». Truslene i dette havet kom åpenbart alene fra Kina. Deretter påpekte utenriksministeren at alliansen «må sørge for at demokratier som Taiwan er i stand til å forsvare seg». Dette var de mest ambisiøse uttalelser på lenge, omfattet amerikanske og vestlige politikerne om globalisering av Nato.

 

Bemerkningene fra utenriksminister Truss kom mens Nato-medlemmene diskuterte alliansens nye strategiske konsept. Siden utbruddet av konflikten mellom Russland og Ukraina påstår kineserne at en rekke politikere både i USA og Vest-Europa, konstant fordreier fakta for å knytte den pågående europeiske Ukraina-konflikten til Taiwan-spørsmålet. Dette åpenbart for å holde det sistnevnte stadig aktualisert.

 

Britenes imperialistiske drøm

Utenriksminister Elizabeth Truss

Det foregår en heftig debatt blant Nato-landene, om hvor mye vekt som skal legges på sikkerhetstrusselen som Kina kan utgjøre i Indo- Stillehavsregionen.

Samme dag sa dessuten den amerikanske Indo-Stillehavssjefen at «Nato er en ganske god modell for denne regionen, for nasjoner der som verdsetter frihet.» Amerikanerne og britene støtter derom gjerne ivrig hverandres synspunkter. At Storbritannias utenriksminister hevder at Nato burde beskytte Taiwan, og mener at kineserne representerer fare, betraktes av kineserne som om britenes gamle imperialistiske drøm igjen våkner til live.

Utenriksminister Truss har knyttet Ukraina-konflikten til ekstreme pr-påfunn for å vekke medieoppmerksomhet, for å hype trusselen fra kineserne allerede før Ukraina-konflikten brøt ut. Hun advarte om at Kina kunne bruke denne konflikten til dekke for å starte sin egen aggresjon i Indo-Stillehavet. Det vises blant annet til avsnittet «Kinesisk situasjons-utnyttelse» i artikkelen «Russland eskalerer krigsretorikk mot Ukraina» i www.em24.uk – link:  https://www.em24.uk/russland-eskalerer-krigsretorikk-mot-ukraina/

 

Britisk overbærenhet

Britisk adel

Britene, som nettopp har forlatt EU gjennom Brexit, prøver tilsynelatende å oppnå en fleksibel posisjon på verdenskartet som skal overgå både USA og EU. Derfor sier og gjør britene ting som til grader kan være både ubeleilig og utilbørlig aggressivt utad for både USA og EU. Kineserne mener at noen britiske politikere tydeligvis i økende grad ser situasjonen, som plutselig frittstående utenfor EU, som en kilde til en eksklusiv overlegenhet i fortsatt å besitte et imperium hvor solen aldri går ned. Britene er i ferd med å vokse ut av sine for små sko, mener kineserne.

 

USAs utenriksdepartements London-kontor

USAs ambassade i London

Etter Brexit har Storbritannias nye strategi vært Global Britain. Britene forventer derfor at Storbritannia kan bli et ledende land over hele verden. Innledningsvis ser det imidlertid ut til at det såkalte Global Britain bare klamrer seg sterkere og sterkere til USA. Utenriksminister Truss hevder tilsynelatende at denne vil bli britenes nye Thatcher, men foreløpig opptrer utenriksministeren tilsynelatende bare som sjefen for det amerikanske utenriksdepartementets London-kontor, sier kinesisk presse.

 

Irriterte kinesere
Kineserne er mildest talt irriterte på Storbritannias utenriksminister og mener at siden denne tiltrådte i sin stilling, har denne konstant rettet advarende fingre mot Kina i nesten alle Kina-relaterte spørsmål. Herunder inkludert spørsmålene om både Taiwan, Hong Kong og Xinjiang. Minister Truss har slavisk diltet som en lydig hund etter Washingtons ledelses disponering av det globale systemet. Britene har ikke gjennom dennes utenriksminister fremmet noen selvstendige, uavhengige synspunkter. Denne har kun forholdt seg ensidige og ukritisk til amerikanernes diktat. I alle fall mener kinesisk presse dette.

 

Mentale britisk påvirkning
Kineserne hevder at mens de britiske og amerikanske styrker avtar i omfang, begynner disses politikere å fantasere om mind control. Dette skal indikere gjenoppretting av den globale overlegenhet til den angelsaksiske sivilisasjonen. Den britiske utenriksministeren legger ingen skjul på dette. Truss oppfordret derimot i en tale i fjor, britene til å eliminere skyldfølelsen vedrørende dennes kolonihistorie og i stedet være stolt av sin identitet og status. Dette skal være grunnen til at britiske politikere forsøker å overøse inderne med hyggelige minner ut fra de spesielle historiske forhold som har hersket mellom britene og inderne. Den indiske responsen på dette har imidlertid vært balansert. Inderne sier at britene fortsatt prøver å praktisere en nedlatende kolonial mentalitet overfor India.

 

Utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar

I slutten av mars, under Truss sitt besøk i India, prøvde den britiske utenriksministeren uten hell å overtale India til ikke å kjøpe russisk olje. Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar forsvarte imidlertid Indias kjøp av den russisk oljen med stor rabatt. Denne påpekte at de store kjøperne av olje og gass fra Russland er for de flestes vedkommende europeiske, og avviste tvert britenes krav.

India er neppe det eneste landet som gjennomgår denne mentale britiske påvirkning. Flere og flere land har fått føle kreative aktiviteter både av britene og amerikanerne derom, hvor disse preker om de såkalte fellesverdiene og den angelsaksiske kulturen. Kineserne hevder at britenes utenriksminister Truss og hennes like, prøver å bringe Nato til Asia for å destabilisere Stillehavet.

 

Hangarskipet Queen Elizabeth

Storbritannia ønsker også å vise militær styrke i Asia. I juli i fjor sendte landet sitt hangarskip av Queen Elizabeth-klassen til Sør-Kinahavet for å demonstrere sin fortsatte tilstedeværelse, men kineserne bemerket at britene trengte både jagerfly og krigsskip fra Italia for å komplettere sin flåte.

Kineserne mener generelt at de angelsaksiske påvirkerne er dømt til å mislykkes. Å behandle Kina som en «systematisk konkurrent» er definitivt også en stor feilvurdering i denne Global Britain-strategien, mener kineserne.

 

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

02/05/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!