Storbritannias statsminister Boris Johnson advarer sterkt mot kinesisk, taktisk ekspansjon ved Kinas strupetak på fattigere land. Beijing har visstnok lagt press på Barbados for å få denne til å fjerne dronningen som sitt lands statsoverhode for å trekke seg ut av det britiske samveldet.

 

Statsminister Boris Johnson

Den britiske statsministeren forsøker nå å sette i gang mottiltak. Barbados er bare ett ut av mange land som er en del av Kinas «Belt and Road Initiative». Kineserne finansierer metodisk fattige utviklingslands prosjekter for nødvendig infrastruktur for å skaffe seg makt gjennom avtaler med disse. Disse avtalene, som gjerne inngås med slike land, beskrives av økonomer som Kinas «chokehold» grep, hvilket på godt norsk er strupetak. Grep, som eksempelvis benyttes i sport som bryting og judo, hvilket hindrer nødvendig luft eller blodtilførsel til hjernen gjennom halsen. Etter bare kort tid medfører grepet sikker død om det ikke øyeblikkelig løses opp.

 

«Chokehold» grep

Chokhold-grepet i sport

Det var et slikt grep som også gjerne blir karakterisert som et lovlig politigrep, som forsettlig ble benyttet i USA tidligere i år ved pågripelsen og drapet av den afroamerikanske George Floyd. Dette var bare ett av mer enn tusen årlige politidrap i USA. I Norge begynner man imidlertid så smått å komme etter med politidrap. Allerede to slike unødvendige drap er begått ved skyting i Norge på kort tid i sommer. Deretter gjelder det å tilskitne disse ofrene mest mulig offentlig for å redde drapsmennene fra streng straffeforfølgelse. Hvor mange som tar sine liv ved ukorrekt eller også direkte taktisk, korrupt politibehandling i Norge, får man dog aldri vite.

 

Dronning Elisabeth II

Den britiske statsministeren har beordret det britiske tunge, verdensomspennende diplomatiet for å demme opp mot kinesisk ekspansjonisme etter at Beijing ble beskyldt for å legge press på Barbados for å fjerne dronningen som sitt statsoverhode. Det er mange land som inngår i Kinas «Belt and Road Initiative». Beijing gir altså lån for å hjelpe disse landene med å finansiere kostbare, kritiske infrastrukturprosjekter som havner og høyhastighets jernbane. Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk – «Kineserne kaprer Afrika» – link: https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/ Det er ikke urimelig å legge til grunn at Covid-19s økonomiske skade på mange fattige land vil gjøre disse til attraktive bytter for den kinesiske dragen.

 

Låneavtaler som umulig kan overholdes
Låneavtalene er slik at Kina kan overta kontroll over det ferdige prosjektet dersom lånelandene misligholder lånene. Her kan det selvsagt ligge mulighet for personlige bestikkelser av ansvarlige politikere i de aktuelle land, uten at dette selvfølgelig kan påstås. Uansett gir dette kineserne total kontroll over et stadig større antall utviklingsland. Det er imidlertid ikke bare utviklingsland som er utsatt for kinesernes enkle, men på litt sikt, effektive politikk. Det henvises eksempelvis til artikkel i www.em24.uk – «Kina kjøper opp europeisk industri» – link: https://www.em24.uk/kina-kjoper-opp-europeisk-industri/ Her står å lese at Beijing skaffet seg framtidig kontroll både i britisk jernproduksjon og gresk transitthavn, samt gjerne gir den tynnslitte greske økonomien tilbud om finansering av flere infrastrukturprosjekter som grekerne ellers vil ha problemer med å fullføre.

 

Etiopias GERD-dam i den Blå Nilen er et annet eksempel som med større sannsynlighet vil kunne gi Kina muligheten til å kontrollere tredjeland. GERD-dammen skal besørge strømforsyningen til Etiopias 65 millioner innbyggere som mangler eller ikke har funksjonell strøm. I tillegg skal også 5.000 megawatt strøm kunne eksporteres til land omfattet Djibouti, Kenya og Sudan, dessuten skal det etableres kraftlinjer til Sør- Sudan, Uganda, Rwanda, Tanzania og Yemen, om det der noen gang blir fred på den andre siden av Rødehavet. Kina finansierte deler av dammen da Sovjetunionen ble oppløst og avbrøt planlagt finansiering, men betinget seg ikke å fullfinansiere dammen. Verdensbanken måtte således dekke resten av finansieringen, samt for øvrig ellers være til rådighet om ikke Etiopia selv greier å sikre at kineserne får tilbakebetalt sitt lån korrekt. Lånet representerer for Etiopia hele 17.7 % av landets BNP. Alternativt vil den kinesiske dragen tilsynelatende komme til å dominere strømleveranser på Afrikas Horn, med mer. Det vises til artikkelen «Sudan og Egypt i kamp mot Etiopia om Nilens vann» – link  https://www.em24.uk/sudan-og-egypt-i-kamp-mot-etiopia-om-nilens-vann/

 

Benytter «Chokehold» mot det britiske samveldet

Dronning Elisabeth II og Dame Sandra Mason

Britene krever nå mer oversiktlighet om Kinas økonomiske forhold til andre land etter at amerikansk etterretning avdekket at Barbados, som fikk uavhengighet i 1966, nå også lider under kinesernes taktiske «Chokehold». Øyas general guvernør Dame Sandra Mason, kunngjorde i forrige uke at den lille fredelige, solrike øya utenfor orkaners vanlige vei, skulle bli en selvstendig republikk i 2021. Mason uttalte at tiden er inne for å forlate den koloniale fortiden ved at øyboerne får et barbadisk statsoverhode. Ledende britiske politikere prøver å fortelle øyboerne at det er et farlig spill disse har lagt seg ut på ved å satse på at Barbados rettidig kan tilbakebetale de kinesiske statsbankene før standardklausulene forfaller. Tilhørighet til den britiske dronningens rike vil nok være det beste forsvaret mot den stadig mer sultne og utspekulerte kinesiske dragen.

 

Kina har lånt ut 30 % av lands BNP

Angkor Wat tempelet, Kambodsja

Det er Pakistan som er nærmest dragens sultne gap, med en gjeld til Kina omfattet 27 milliarder pund, men likevel er det mest utnyttede landet Kambodsja med en gjeld omfattet 5 milliarder pund, nær 30 % av landets BNP. Ellers er det andre land som ligger med en gjeldsprosent større enn 20 %. Høyrentelån, som rimeligvis ikke kan betales rettidig, deles ut med pant i landets naturlige resurser, hvoretter dragen tilter sine rettigheter. Det blir således framtidige generasjoner som må betale høyrentelånene. Det bør i denne sammenheng ikke glemmes at britene gjorde det samme på 1800-tallet og skaffet seg verdensdominans. Banker i enkelte europeiske land benytter samme metode med renter omfattet mer enn 25 % av lånet dersom lån ikke blir korrekt innfridd. Det vil si at de overtar det belånte aktiva. Norsk forsinkelsesrente er også tilrettelagt etter samme mal, men dog noe redusert. Det kinesiske «Chokehold» er således ikke revolusjonerende. Din egen bank benytter det kanskje, slik at du kan bli evig gjeldsslave dersom lavrentepolitikken plutselig endres, hvilket den med sikkerhet kommer til å gjøre.

 

 

Featured image: Barbados beach

28/09/2020