ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I går døde registrert US-amerikaner nummer 800.000 av Covid-19, hvilket må betraktes særlig tragisk ettersom mer enn 500.000 av disse døde etter at beskyttende vaksine var tilgjengelig til bruk for praktisk talt alle.

 

Dødstallene i USA omfatter i størrelse samme antall som om beboerne i hele den franske byen Marseille, i Provence-Alpes-Côte d’Azur, skulle ha forsvunnet. I USA dør det til sammenligning, årlig tilsvarende antall av hjerneslag eller hjertesykdom. Antallet koronadøde i landet er det høyeste av verdens døde i forhold til folketallet i større land. USA har nær 334 millioner innbyggere og dødsraten av korona er 2.460 pr. million, hvilket kun overgås av Brasil som har nær 215 millioner innbyggere, men enda større tilsvarende dødsrate omfattet hele 2.870 pr. million.

I Europa er Storbritannia, med en samlet befolkning på vel 68 millioner, landet med størst dødsrate omfattet 2.146 pr. million innbyggere. India til sammenligning, som har nær 1,4 milliarder innbyggere, har imidlertid en av de laveste dødsratene i verden med 340 personer pr. million innbygger. Bortsett fra India og andre land som har systematisk, velordnet helsevesen, kan nok de reelle dødstall i flere land omkring i verden være betydelig høyere på grunn av tilfeller hvor diagnosen er feil eller at faktiske forhold av ulike grunner kan bli fordekt.

På verdensbasis er samlet registrert vel 682 koronadøde pr. million mennesker. Problemet er at man ikke får kontroll med pandemien før tilfredsstillende andel av hele verdens befolkning er blitt vaksinert. Hittil har de rike land beslaglagt vaksineproduksjonen. Forholdet kan føre til at man får stadig oppblomstring av nye pandemier, også basert på nye mutasjoner der ikke vaksinasjon har blitt foretatt. Rike land må følgelig sørge for rask vaksinasjon i land som selv ikke makter dette.

 

I USA skal andelen vaksinerte fullt eller delvis, være anslått til vel 60 prosent av befolkningen, hvilket skulle omfatte omkring 200 millioner mennesker. Det er imidlertid langt fra det forskerne mener er nødvendig for å holde viruset i sjakk. Dessuten kan det være snakk om tilleggsvaksine eller boostersprøyter særlig når nye mutasjoner dukker opp. Det vises artikler i www.em24.uk herunder – «Trenger koronavaksinerte tilleggsvaksine» – link: https://www.em24.uk/trenger-koronavaksinerte-tilleggsvaksine/

I Storbritannia er derimot andelen alle kategorier, inkludert én eller to doser og eventuell boosterdose, opplyst å være hele 75 prosent, men fortsatt er det opposisjon mot vaksinering. Uvaksinerte fyller sykehusene.

 

Demonstrasjoner mot presidenten

Demonstrasjon mot president Bolsonaro

I Brasil er det ikke opplyst hverken om noe eksakt tall eller troverdige estimater i framgangen på vaksinerte. Brasilianske myndigheter hadde i startfasen avvist alvoret av sykdommen, hvilket i ettertid har ført til rettslig forfølgelse av landets president. Det vises til artikler i www.em24.uk, herunder «Presidenten etterforskes for koronadød i Brasil» – link: https://www.em24.uk/presidenten-etterforskes-for-koronadod-i-brasil/ og «Kongresspanel sier president Bolsonaro har begått folkemord» – link: https://www.em24.uk/kongresspanel-sier-president-bolsonaro-har-begatt-folkemord/

Kineserne tjener imidlertid en mengde penger på å selge vaksiner mot sin eksporterte pandemi, derfor, «Brasils befolkning Kinas dødelige gissel» – link: https://www.em24.uk/brasils-befolkning-kinas-dodelige-gissel/

 

Kinesisk forsettlig skapt pandemi?

Demonstrasjoner mot kinesere i India

I India hvor dødstallene er usedvanlig lave har man greid å vaksinere 58 prosent av befolkningen, samtidig som inderne har bidratt gratis eller billig med millioner av vaksiner til trengende land. I Kina, som omfatter kun omkring 25 millioner flere mennesker enn hos den demokratiske naboen India, opplyses antall vaksinerte til å være hele 85 prosent, men her er det tilsynelatende ingen helt sikre tall for koronadøde ut over at det forut skal ha blitt rapportert omkring 5,3 millioner døde siden pandemien brøt ut for to år siden, menneskeskapt eller naturlig. Herom er det stor tvil og verserende mistanker. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Har kinesiske laboratorium bevisst produsertkoronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/har-kinesiske-laboratorium-bevisst-produsert-koronaviruset/ og «14 land har kritisert WHOs Kina-rapport om Covid-19»- link: https://www.em24.uk/14-land-har-kritisert-whos-kina-rapport-om-covid-19/

 

Vinter-OL i Beijing

Beijing skal arrangere Vinter-OL om ett par måneders tid. Kineserne opplyser derfor at det for tiden ikke finnes koronasmitte i byen. Dette slik at OL-deltagerne angivelig skal være helt trygge for smitte når de ankommer. Flere land har imidlertid av politiske grunner meldt avbud for sine diplomatiske delegasjoner relatert til kinesernes påståtte genocide mot de muslimske, tyrkisktalende uigurene i disses autonome provins i det sentralasiatiske grenseområdet.

Kineserne okkuperte Xinjiang-regionen sammen med Asias øvrige vanndeponi, Tibet. På det tidspunktet den krigstrøtte verden var opptatt med Koreakrigen og besynderlig ikke reagerte mot okkupasjonen av disse enorme landområdene som får en stadig viktigere rolle i Sør-Øst-Asia, ettersom vann vil bli en avgjørende mangelvare i framtiden. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/ og «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/

Disse artiklene viser hvordan kineserne generelt behandler sine medmennesker og at koronapandemien kom fra Kina bør nok sees i relasjon til artikkelen – «En ny Hitler – President Xi Jinping Truer verden», avsnitt «Mao måtte også kjempe for sin posisjon» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

Corona-19 viruset virker faktisk som en robot som endrer seg selv og dreper resistens, samt  svekker verdens økonomi og opposisjon mot kinesernes overtagelse av verdens herredømme.

 

Vaksinemotstand

Demonstrasjoner mot vaksinering

Nesten alle dødsfall kunne nå forebygges i land hvor vaksine er tilgjengelig, mener leger og epidemiologer over hele verden, ettersom dødsfallene i de fleste tilfelle inntreffer fordi folk av ulike årsaker unnlater å vaksinere seg og derved skaper ekstreme problemer i helsesektorene. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Paris-leger advarer om «triage»» – link: https://www.em24.uk/paris-leger-advarer-om-triage/

Da vaksinen først ble tilgjengelig i USA var landets registrerte koronadødsfall rundt 300.000. I midten av juni hadde dødstallene steget til 600.000 og ved innløpet til oktober 700.000, med fortsatt rask stigning. Dette slik at tallet primo oktober heretter akselererte med den nye Delta-mutanten, som førte til at landet totalt nettopp passerte 800.000 koronadøde og det må estimeres en vesentlig eskalasjon av dette antallet grunnet den videre-muterte enda mer smittsomme Omicron-varianten av viruset. Denne er også i ferd med å få fotfeste i USA som i resten av verden.

Forskerne er imidlertid ennå ikke sikre på hvor farlig Omicron-varianten faktisk er og om denne fullt ut kan fanges opp av iverksatt vaksinering eller om man må påbegynne ny vaksinasjonsrunde. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Advarsel mot vaksineresistente mutasjoner» – link: https://www.em24.uk/advarsel-mot-vaksineresistente-mutasjoner/ og «Koronavarianten Omicron» – link https://www.em24.uk/koronavarianten-omicron/

 

Vaksinemotstandere hindrer behandling

Sykehussenger med covid-19 pasienter

Vaksinemotstand dreper folk med andre sykdommer. Pasienter som ikke kan få rettidig eller ingen behandling grunnet at sykehussengene blir opptatt av uvaksinerte koronapasienter som vesentlig belegger plassene for intensiv behandling. At noen kan har aversjon grunnet eventuelle mulige bivirkninger av vaksinen kan være forståelig, men det kan ikke aksepteres at folk ikke møter til vaksinering grunnet konspirasjonsteorier eller annet sludder.

Disse uvaksinerte dreper i prinsippet folk ved å oppta sykehuskapasitet for andre sykdommer. Helsevesenet i Singapore har herom tatt en beslutning til etterfølgelse ved å la covid-pasienter som har nektet å ta tilbudt vaksine, selv å betale behandlingen på sykehusene dersom de må innlegges grunnet korona. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Uvaksinerte koronapasienter må selv betale behandling» – link: https://www.em24.uk/ny-variant-av-koronaviruset/

 

Featured image: Minnesmerket «Remember» over amerikanere som døde på grunn av Covid-19, nær Washington-monumentet

16/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!