ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sveriges høyesterett blokkerte mandag utlevering av den eksiltyrkiske journalisten Bulent Kenes, hvilket er et sentralt krav fra Ankara forutfor dennes ratifikasjon av svensk Nato-medlemskap. Ankara krevde innledningsvis utlevert 33 personer fra Sverige, for å ratifisere Nato-medlemskapet, hvilket nå er økt til 73, publisert på uoffisielle lister i media kontrollert av den tyrkiske regjeringen.

 

Sverige og Finland søkte i mai om medlemskap i Nato grunnet oppstått frykt tilknyttet Russlands angrep på nabolandet Ukraina, hvilket også kunne medføre angrep på andre naboland.

Alle Natos medlemsland må ratifisere eventuelle opptak av nye medlemmer. Den tyrkiske president Recep Tayyip Erdoğan, som innledningsvis skal ha akseptert disse nordiske landenes medlemskap, nektet imidlertid godkjennelse før diverse tyrkiske krav var etterkommet. Herunder utlevering av tyrkisk dømte medlemmer av det i Tyrkia forbudte Kurdistans arbeiderparti – PKK, hvorav mange hadde flyktet til Sverige i 2015. I begynnelsen av desember utleverte således Sverige til Tyrkia faktisk ett PKK-medlem etter at dette hadde fått avslag på sin svenske asylsøknad.

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Sweden formally applies for Nato membership» – link: https://www.em24.uk/sweden-formally-applies-for-nato-membership/ og «Sweden and Finland dispute with Turkey over kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/

 

Utlevering umulig i henhold til svensk rett

Doktor (Ph.D.) Bulent Kenes

Det var «flere hindringer» mot å utlevere den tidligere sjefsredaktøren og erfarne journalisten, doktor (Ph.D.) Bulent Kenes som blant annet hadde ledet avisen Zaman Daily. President Erdoğan og dennes tilhengere anklaget doktoren for å ha vært involvert i kuppforsøket i 2016 mot presidenten, hvilket senere har medført at tusenvis av presidentens motstandere har blitt fengslet.

Den svenske Høyesteretten påpekte at noen av anklagene mot Kenes ikke var forbrytelser i Sverige. Dette sammen med sakens politiske karakter og Kenes sin status som berettiget flyktning, gjorde utlevering umulig, framgikk det av rettens kjennelse. Dessuten også at det var en risiko for forfølgelse av Kenes basert på dennes politiske overbevisning. Utlevering kan derfor ikke finne sted.

Den svenske regjering er derfor ikke i stand til å etterkomme Tyrkias utleveringsbegjæring. Kenes var for øvrig den eneste personen president Erdoğan spesifikt har identifisert ved navn blant alle de individene som ønskes utlevert i bytte mot å godkjenne Sveriges Nato-medlemskap. Kenes, som nå jobber for Stockholm Centre for Freedom – en forening grunnlagt av andre tyrkiske dissidenter i eksil, hadde avvist Tyrkias krav som fabrikkert av Erdoğan-regimet.

 

Presidentens maktkamp

President Recep T. Erdoğan

Journalister og politiske analytikere har vurdert den tyrkiske presidenten Erdoğans stilling i det kommende parlamentsvalget i 2023, som negativ. Presidenten forfølger derfor alle og fengsler potensielle framtredende politiske motstandere som kan hindre denne gjenvalg som president. Med hensyn til president Erdoğan og dennes bakgrunn og politikk vises det til artikkelen «Tyrkias president Erdoğan påstås å ha helseproblem» – link: https://www.em24.uk/tyrkias-president-erdogan-pastas-a-ha-helseproblem/

 

Opponent i presidentvalget fengslet

Istanbuls borgermester Ekrem Imamoglu

I forrige uke avsa eksempelvis tyrkisk domstol slutning om å fengsle Istanbul-ordfører Ekrem Imamoglu i to år og syv måneder, for å ha fornærmet offentlige tjenestemenn i en kommentar denne hadde framsatt for tre år siden. Slutningene forventes å få innvirkning på det tyrkiske presidentvalget som finner sted om noen måneder.

 

 

 

Featured image: Sveriges høyesterett – Högsta domstolen

22/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!