Den taiwanske presidenten Tsai Ing-wen startet sin andre periode i presidentvervet med trusler fra Beijing.

 

Taiwans president Tsai Ing-wen vant sitt gjenvalg med bistand av et skred av ivrige uavhengighetstilhengere. Etter valget har Beijing økt sin retorikk og militære aktivitet. Da president Tsai Ing-wen ble sverget inn for sin andre periode onsdag, benyttet Beijing anledningen til å framsette lite fordekte trusler mot naboøya.

Det vises til tidligere artikkel i em24.uk «Taiwans president Tsai gjenvalgt» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-tsai-gjenvalgt/

 

Gjenforening er uunngåelig

President Tsai Ing-wen

Den kinesiske folkerepublikken anser Taiwan for å være kinesisk territorium. Gjenforening med Kinas fastlandet er uunngåelig. Kinas kontor for Taiwan Affærer uttalte: «Gjenforening er en historisk uunngåelighet i den store foryngelsen av den kinesiske nasjonen. Vi har fast vilje, full tillit og tilstrekkelig evne til å forsvare nasjonal suverenitet og territorial integritet. Kina ville ikke etterlate noen aktivitet som skulle gi rom for interesse omfattet uavhengighet for Taiwan.»

Uttalelsen var nok en klar tilbakemelding på stadige uttalelser om at Taiwan aldri vil komme til å akseptere styring fra Beijing, selv ikke under den såkalte ett land, to systemer-politikken som brukes av Beijing for å gi Hong Kong et såkalt moderat autonomi.

 

Antagonisme og inkonsekvenser avvises

Den amerikanske marinen

«Begge sider har en plikt til å finne en måte å sameksistere på over lang sikt og forhindre intensivering av antagonisme og inkonsekvenser,» sa Tsai Ing-wen. Hun formidlet også at hun var åpen for dialog med fastlandet forutsatt at begge parter kunne møtes som likeverdige.

Taiwan har helt siden kommunistene tok makten i Beijing på 1940-tallet benevnt seg offisielt som republikken Kina og landets eneste legitime regjering. Det har kun vært det 180 km vide Taiwanstredet pluss den amerikanske flåtens tilstedeværelse som har atskilt øya Taiwan fra fastlandet. Uten amerikansk bistand ville den lille øya for mange tiår siden klart vært et ordinært territorium innlemmet i Folkerepublikken Kina.

 

Få land opprettholder godkjennelse av Taiwan

Pave Frans

Beijing betrakter Taiwan som et utbryterterritorium uten rett til å opptre som en egen nasjon. Snart er det bare Vatikanstaten som anerkjenner øystaten som en selvstendig stat. Betingelser for at et land kan handle med Kina er at landet ikke har diplomatisk forbindelse med Taiwan. Beijing avbrøt ellers selv alle formelle diplomatiske kanaler med øya straks Tsai ble valgt til president første gangen i 2016.

 

Stadige militære demonstrasjoner

Den kinesiske marinen

For å myke opp øybeboerne for framtidig forening med fastlandskineserne, har den kinesiske presidenten Xi Jinping opptrappet militære øvelser nær øyas kyst i Taiwansundet, tilsynelatende for å informere øybeboerne om at Kina ikke står tilbake for bruk av makt. Dette har pågått mens amerikanske regjeringer stilltiende har støttet Taiwan i opposisjon mot Beijing, dog uten å anerkjenne Taiwan som en uavhengig stat. Amerikanerne har derimot kontinuerlig demonstrert sin støtte til Taiwan og president Tsai ved jevnlig å sende deler av sine enorme flåtestyrker gjennom Taiwans sjøterritoriale farvann i stredet rett opp under Folkerepublikken Kinas kyst.

 

Amerikanske lykkeønskninger til Taiwans president

USAs utenriksminister Mike Pompeo

Utenriksminister Mike Pompeo sendte tirsdag kveld personlig sine hjerteligste gratulasjoner til president Tsai Ing-wen og berømmet hennes «mot og visjon i å lede Taiwans pulserende demokrati». Dette var en uvanlig melding på høyeste amerikanske nivå direkte fra Washington til den nye taiwanske regjeringen, hvilket ubetinget sementerte amerikanernes standpunkt i den betente situasjonen mellom de to kinesiske republikkene.

 

 

 

 

 

Featured Image:  President Tsai Ing-wen og Visepresident Lai Ching-te under inntredelsesseremonien.

20/05/2020