ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Denne korridoren er en 14,5 kilometer lang og 100 meter bred buffersone mellom Egypt og Gazastripen, fra kysten av Middelhavet til Kerem Shalom-krysset, der grensene til Egypt, Israel og Gazastripen møtes. Sonen ble opprettet i samsvar med betingelsene i Camp David-avtalen i 1978 mellom Egypt og Israel.

 

En smal buffersone eller sikkerhetssone, mellom Egypt og Gazastripen, benevnt «Philadelphia-korridoren», har blitt stadig viktigere ettersom Israel planlegger en fullskala militæroffensiv mot byen Rafah, lengst sør på Gazastripen langs grensen mot Egypt.

 

Planlegger militæroffensiv

Byen Rafah i Sør-Gaza

 

Byen Rafah, som forut hadde om lag 275.000 innbyggere med tillegg av senere tilstrømming av muligens halvannen million flyktninger fra nord i Gaza, i tillegg til de allerede beboende i Rafah omfatter byen nå nær 2 millioner innbyggere. Blant disse fordekker Hamassoldatene seg som en siste skanse i denne byen og vil benytte de sivile som skjold. Det vil kunne oppstå et blodbad og Hamassoldatene, som Israel ønsker eliminert, vil nok ikke ta hensyn til de sivile i kampen for selv å overleve.

En rekke land advarer Israel mot dennes planer om fullskala bakkeoffensiv i Rafah, hvilket Israels statsminister Benjamin Netanyahu tilsynelatende ignorerer, mens han visstnok også planlegger å ta kontroll over buffersonen.

Det kan synes som om statsminister Netanyahu ønsker å tvinge palestinerne til å ta opphold i denne buffersonen, i et stort nok antall til at de ikke effektivt kan bli hindret av Egypts grensesperringer og tropper.

Dette kan kanskje være Netanyahus kyniske plan, nemlig å eksportere deler av det palestinske problemet over til Egypt, hvilket angivelig Egypt frykter skal skje. Landet kan selvfølgelig ikke bare avrette inntrengerne, selv om denne nå har utstyrt grensen med 40 stridsvogner. Stridsvogner vil ikke kunne gjøre noe nytte mot sivile, mot hvilke granater selvfølgelig ikke kan benyttes.

 

Camp David-avtalen av 1978

Egypts president Anwar Sadat, USAs president Jimmy Carter og Israels statsminister Menachem Begin – 17/09/1978

 

I henhold til Camp David-avtalen fra 1978 mellom Egypt og Israel, som medførte at Egypt fikk tilbake den av Israel erobrede Sinai-halvøya etter krigen i 1967, ble Gazastripen overlatt til palestinerne med angjeldende korridor som sikkerhetssone mot Egypt. I henhold til en avtale fra 2005, fikk Egypt vokte sin side av sonen med en begrenset styrke og utstyr i tillegg til et lite antall patruljebåter i Middelhavet.

 

Palestina Authority

Palestinas president Mahmoud Abbas

 

På Gaza-siden skulle sonen opprinnelig bevoktes av Palestina Authority som ledes av president Mahmoud Abbas, hvilken måtte trekke sine styrker i 2007, med den følge at Hamas overtok kontrollen.

Israel innførte deretter blokade av enklaven, men palestinerne benyttet smuglertunneler som passerte under Philadelphia Korridoren mellom Gaza og Sinai-ørkenen. Dette hadde visstnok pågått, registrert av israelerne, allerede siden 1983.

 

Egypts president Abdel Fattah El-Sisi

 

Disse tunnelene ble tilsynelatende flittig benyttet til smugling av våpen og utstyr, samt mennesker, inn og ut av Gaza. Dette også på tidspunktet president Hosni Mubarak, fra 1981 og til slutt president Mohamed Morsi styrte landet fra 2012, inntil sistnevnte ble fjernet av general Abdel Fattah El-Sisi ved coup d’etat i 2013, og som nå er Egypts president.

 

Featured image:  «Philadelphia Korridoren» mellom Egypt og Gaza

16/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!