ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Den britiske regjeringen er usikker på om denne skal benytte seg av bestemmelsen om tvisteløsning, artikkel 16 i Brexit-protokollen for Nord-Irland, hvilket vil tillate Storbritannia å sette deler av avtalen til side, for å hindre nødvendig omlegging av varehandelen.

 

Storbritannia og EU ble i oktober 2019 enige om den omstridte Brexit-avtalen for Nord-Irland, protokollen, hvilken lar Nord-Irland fortsette i EUs indre marked for varehandel. Dette slik at handelen fortsatt kan flyte fritt mellom Irland og Nord-Irland uten noen «hard grense». Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Storbritannia krever reforhandling om Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/storbritannia-krever-reforhandling-om-nord-irland/

 

Tollgrensen i Irskesjøen

Tollgrensen i Irskesjøen

Varer til Nord-Irland fra resten av Storbritannia blir i henhold til protokollen gjenstand for kontroll når disse passerer avtalens grense i Irskesjøen.

Artikkel 16 i protokollen angir prosessen for å beslutte «sikkerhetstiltak» dersom enten EU eller Storbritannia konkluderer med at protokollen fører til alvorlige praktiske problemer. Beskyttelsestiltak kan altså iverksettes dersom protokollen fører til alvorlige, vedvarende «økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vansker». Det vises til artikler i www.em24.uk – «Brexit-avtalen må tilpasses Nord-Irland» – link: https://www.em24.uk/brexit-avtalen-ma-tilpasses-nord-irland/ og «Nord-Irland stopper grensekontroll etter trusler» – link: https://www.em24.uk/nord-irland-stopper-grensekontroll-etter-trusler/

 

Hva er en «alvorlig vanskelighet»

Boris Johnsen styrer

Det er ikke ment at artikkel 16 kan påberopes for midlertidige problemer eller småproblemer, men det foreligger ingen spesifikk veiledning for hva en «alvorlig vanskelighet» omfatter. I sommer sa den britiske regjeringen at terskelen for en «alvorlig vanskelighet» etter dennes mening var nådd, for å bruke sikkerhetstiltaket i henhold til artikkel 16. Regjeringen har foreløpig ikke valgt å påberope denne artikkelen selv om flere av dennes medlemmer mener de burde dette. Brussel forholder seg til den inngåtte, ratifiserte avtalen. Dersom Storbritannia hevder denne skal prøves i henhold til konfliktartikkelen, artikkel 16, må Storbritannia påregne at EU også bringer inn andre forhold i den totale diskusjonen, hvilket vil kunne medføre at britene innlater seg på et sjansespill tilknyttet protokollen i sin helhet.

 

Unionistene utålmodige

Misfornøyde nord-irer

Regjeringen har hatt begrenset tid til å opprettholde sin troverdighet overfor unionistene. Om intet løser seg vil det kunne bevirke radikal motstand mot hele protokollen fra Nord-Irlands befolkning. Dette vil også skje dersom det blir gjort endringer som ikke er akseptable for unionistene.

Fra EUs side gjelder det imidlertid først og fremst å sikre at Nord-Irlands spesialordning ikke gir Storbritannia noen bakdør inn på EUs indre marked og derved unngår EUs toll og andre restriksjoner. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Demonstranter i Nord-Irland angrep politiet» – link: https://www.em24.uk/demonstranter-i-nord-irland-angrep-politiet/

 

Kun plausible forslag aktuelle for EU

EU-president Ursula von der Leyen

Det vil derfor i første rekke være i den britiske regjeringens interesse å ha opptrådt så konstruktivt som mulig, før man innlater seg på handling. EU vil i alle fall ikke være mottagelig for diskusjon om protokollen dersom ikke Storbritannia framsetter fornuftige, oppriktige og ikke aller minst praktiske, gjennomførbare forslag til endringer av protokollen.

 

 

Featured image: Demonstrasjon mot den nord-irske protokoll

15/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!