ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Verdens helseorganisasjon anklager tobakksindustrien for å forårsake omfattende avskoging, beslaglegge dyrkbar jord og vann for matproduksjon i fattige land. Videre forurense verden med plast og kjemisk avfall, dessuten i tillegg, til å slippe ut millioner av tonn karbondioksid. WHO betrakter denne industrien, som årlig dreper millioner av jordens befolkning, som en av verdens største forurensere i tillegg til at denne unødvendige, negative industrien prinsipielt bevirker global oppvarming.

 

I en rapport betrakter verdens helseorganisasjon – WHO, virkningene av tobakksprodukters komplette syklus, fra planter til produksjon fram til forbruk og avfallet av tobakksindustrien, som denne mener er forpliktet til å betale kostnadene for både oppryddingen og destruert natur. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Ekstraordinær plan for å redusere tobakks-røyking» – link: https://www.em24.uk/ekstraordinaer-plan-for-a-redusere-tobakksroyking/

 

Matproduksjonen reduseres

Lungekreft operasjon

I flere tiår forut har tobakkens helseeffekter blitt dokumentert med at røyking årlig forårsaker mer enn åtte millioner dødsfall over hele verden. Rapporten som nå foreligger, fokuserer derimot på de samlede miljø-konsekvensene.

For tiden WHOs senior analytiker Ruediger Krech, som er en tysk folkehelseekspert, mener at tobakksindustrien er ansvarlig for tapet av rundt 600 millioner trær hvert år. Videre mener han at denne industrien ved dyrking og produksjon, årlig forbruker 200.000 hektar dyrkingsjord og 20 milliarder tonn vann, for det meste i fattige land, dessuten slipper ut mer enn 80 millioner tonn karbondioksid. I tillegg er tobakksprodukter de mest forsøplede produkter på planeten som inneholder mer enn 7.000 giftige kjemikalier som ender i miljøet.

 

Jordbruksland beslaglegges og vann forbrukes og forurenses

Barnearbeid med tobakk

Analytikeren Krech påpekte også at hver av de estimerte 4,5 billioner sigarettsneipene som havner i hav, elver, fortau og strender hvert år, hver enkelt kan forurense 100 liter vann.

Videre pådrar opptil en fjerdedel av alle tobakksbønder seg såkalt grønn tobakkssyke ved forgiftning av nikotinen som absorberes gjennom huden. Bøndene som håndterer tobakksblader, konsumerer således daglig nikotin tilsvarende 50 sigaretter, har Krech uttalt. Dette er spesielt bekymringsfullt ettersom det er mange barn som er involvert i tobakksdyrking. Det meste av tobakken dyrkes i fattigere land, hvor vann og jordbruksland kan være mangelvare. Tobakk dyrkes på bekostning av livsviktig matproduksjon.

 

Global avskoging

Mikroplast i havet

Tobakksdyrking står også for omtrent fem prosent av den globale avskogingen og forbruker dyrebare vann-ressurser. Samtidig står foredling og transport av tobakk for en betydelig andel av de globale klimagassutslippene som tilsvarende en femtedel av den globale fly-industriens karbonavtrykk.

I tillegg bidrar produkter som sigaretter, røykfri tobakk og e-sigaretter også betydelig til den globale oppbyggingen av plastforurensning, advarte WHO. Sigarettfiltre inneholder mikroplast. De små fragmentene fra filtrene har blitt oppdaget i alle hav, til og med på bunnen av verdens dypeste grøft og utgjør den nest forurensende form for plast på verdensbasis. Se ellers vedrørende mikroplast artikkelen «Mikroplast i tekoppen» – link: https://www.em24.uk/mikroplast-i-tekoppen/

 

Falsk markedsføring

Falsk markedsføring

Det finnes ikke bevis for at filtre gir noen helsemessige fordeler i forhold til røyking av ikke-filtrerte sigaretter, hvilket falskt markedsføres av tobakksindustrien. WHO oppfordrer derfor politiske beslutningstakere over hele verden til å behandle sigarettfiltre som engangsplast, med forbud.

WHO har påpekt at det er urimelig at verdens skattebetalere dekker de høye kostnadene ved å rydde opp i tobakksindustriens forurensing. For eksempel bidrar Kina hvert år med rundt 2,6 milliarder dollar, India med rundt 766 millioner dollar, samt at Brasil og Tyskland betaler rundt 200 millioner dollar hver for seg, for å rydde opp i forsøplingen av tobakksprodukter, har WHO estimert. Krech insisterte på at flere land skulle følge det såkalte Polluter Pays Principle, slik som i Frankrike og Spania. Det er viktig har Krech presisert, at «industrien faktisk betaler for søplet og problemene denne skaper».

 

Forbud mot industriell produksjon av tobakksprodukter
Det bør imidlertid tilføyes at det bør være langt bedre å forby industriell storproduksjon og markedsføring av bevist helsefarlig for samfunnet, et farlig uønsket produkt. Dette vil sparke grunnlaget unna de store tobakksselskapene og disses markedsføring av tobakksproduktene.

Bøndene og mellommenn vil ikke få solgt sine avlinger, selv om det fortsatt bør være fullt lovlig å dyrke tobakk. Arealer benyttet til bakksdyrking vil derfor i stedet gradvis bli benyttet til salgbare nytteprodukter. Tobakksforbrukets forsøpling med beslagleggelse av helse-apparatet, vil automatisk bli redusert uten at man behøver å benytte straffetiltak eller andre reguleringer som vil stimulere til ulovligheter medfølgende eksempelvis svartebørspriser, hvilke stimulerer til ulovlig handel grunnet fortsatt etterspørsel, men dårligere tilbud.

Handel og dyrking bør fortsatt være lovlig, men den store industrien som er trendsettere med sin enorme markedsføring, vil være vekk. Det bør imidlertid bli forbud mot å vise tobakks-røyking på filmer, hvilket må betraktes som skjult reklame og følgelig trendsetter.

 

Featured image: Tobakk i naturen

02/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!