ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Japan har søkt FN om å få utvide sin eksklusive, økonomiske sone og grensene for kontinentalsokkelen rundt Okinatori-revet, som ligger omtrent halvveis mellom Taiwan og Guam, og hevdes å være Japans sørligste øy. Kina protesterer med støtte fra Sør-Korea og Taiwan.

 

Det ubebodde territoriet består av lavtliggende bergarter som har blitt forsterket med betong av Japan, som en forløper til lignende, men kanskje enda mer ambisiøse prosjekter, som er utført av Kina i Sør-Kinahavet. Det vises til en rekke tidligere artikler www.em24.uk  tilknyttet Kinas beslagleggelse av Sør-Kinahavet som avvises av store deler av hele verden. «USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/,  «Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/, «Nato-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/ og «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

 

Ingen rett til økonomisk sone rundt et ubebodd skjær

Markering av kontinentalsokkel – Okinatori-revet

Kina sier imidlertid at Okinatori-revet bare er et skjær som ikke gir Japan rett til noen eksklusiv økonomisk sone på 200 nautiske mils radius eller kontinentalsokkel som vil gjelde for en øy i henhold til internasjonal lov. Tokyos lokale myndigheter, som administrerer Okinatori, sier imidlertid at den tilhørende eksklusive økonomiske sonen utgjør 420.000 kvadratkilometer (162.000 kvadrat miles). Dette arealet er faktisk større enn Japans øvrige totale landmasse.

Både Kina og Sør-Korea har begge kritisert Japans krav. Okinatori-revet er ikke en øy som gir Japan noe rett til å utvide sine krav av havterritoriet. Den japanske regjeringen har gjenopptatt en langvarig territoriell kamp mellom Asias to største økonomier, Japan og Kina. Japanerne har således søkt FN om å etablere en 200 nautiske mil, altså 370 km, eksklusiv økonomisk sone rundt Okinatori-revet. Dette vil gi Japan spesielle rettigheter over utforskning og bruk av de marine ressurser innenfor et område på mer enn 400.000 kvadratkilometer.

Japan har i tillegg også sendt inn en forespørsel til FNs kommisjon for å utvide de ytre grensene for kontinentalsokkelen utover grunnlinjen på 200 nautiske mil. Dette vil tillegge ytterligere areal. Dersom forespørselen blir godkjent, omfatter samlet territorium rundt Okinatori-revet 700.000 kvadratkilometer under Japansk jurisdiksjon, hvilket er langt større enn eksempelvis det samlede franske territorium.

 

Okinatori-territoriets kontinentalsokkel avvises

Kinas UDs talsperson Zhao Lijian

Det kinesiske utenriksdepartementets talsperson Zhao Lijian sa onsdag at «Japans krav med jurisdiksjon over kontinentalsokkelen basert på det lille revet undergraver de generelle interessene til det internasjonale samfunnet». Anerkjennelse av Japans ovennevnte påstander kan potensielt sterkt begrense Kinas marineaktiviteter i området. Beijing har derfor trappet opp med vitenskapelige undersøkelser av omkringliggende farvann og publiserte nylig en rekke rapporter som angivelig skal bestride Japans analyse av kontinentalsokkelens grenser.

 

Japan avviser kinesernes rapporter

Japansk statssekretær Hirokazu Matsuno

Som tilbakemelding på Kinas angivelige vitenskapelige rapporter om Okinatori-territoriet, sa den japanske statssekretæren Hirokazu Matsuno den 30. mai at landets søknad fra 2008 til Unclos Commission on the Limits of the Continental Shelf –UNCLCS, var basert på rikelige, japanske, vitenskapelige bevis. Sør-Korea og Taiwan har imidlertid begge også bestridt Japans påstander i tillegg til kineserne.

Formålet med UNCLCS – Kommisjonen for kontinentalsokkelens grenser, er å lette gjennomføringen av De forente nasjoners havrettskonvensjon, med hensyn til etableringen av kontinentalsokkelens ytre grenser. Altså, sokkel som ligger utenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene som bredden av territorialhavet måles fra. I henhold til konvensjonen skal kyststaten fastsette yttergrensene for sin kontinentalsokkel der den strekker seg utover 200 nautiske mil på grunnlag av anbefaling fra UNCLCS-kommisjonen. Kommisjonen skal gi anbefalinger til kyststatene om spørsmål tilknyttet etableringen av disse grensene, men kommisjonens anbefalinger og handlinger skal imidlertid ikke påvirke forhold knyttet til begrensning av eksisterende grenser mellom stater med motsatte eller tilstøtende kyster.

Ifølge FNs havrettskonvensjon gir imidlertid fast grunn som ikke kan opprettholde menneskelig bolig eller eget økonomisk liv, ingen rett til en eksklusiv økonomisk sone eller påberopelse av kontinentalsokkel. Kunstige øyer som kineserne har skapt i Sør-Kinahavet, hvilket er nevnt i henviste artikler og nedenfor, har heller ikke et eget territorialhav som sorterer under UNCLOS.

Japans statsminister Fumio Kishida sa lørdag at han var skuffet over Kinas innsats for å utvikle områder i Øst-Kinahavet. Denne sa til journalister i byen Kyoto at dette var «uakseptabelt» og den japanske regjeringen hadde inngitt en klage mot Kina via diplomatiske kanaler.

 

Kineserne presenterer dobbeltmoral

Dr. Euan Graham

«Kina kan føle at det har internasjonal lov på sin side», skal Euan Graham, som er  seniorstipendiat ved The International Institute for Strategic Studies, et britisk forskningsinstitutt innen internasjonale anliggender i London, ha uttalt, som ellers karakteriserte Japans krav om rettigheter vedrørende vannet rundt Okinatori-revet for «latterlige». Imidlertid la Graham til vedrørende Kinas egen tolkning av havrett, at «Det er klart at det dreier seg om kirsebærplukking som gjør begge landene tåpelige».

Det er en klar dobbeltmoral tilknyttet hva Kina selv gjør i Sør-Kinahavet. Det bemerkes at Filippinene fikk fullt medhold i en grenseavgjørelse i 2016 i hvilken Haags internasjonale voldgiftsrett avviste Kinas krav til Sør-Kina-havet. Kina på sin side ignorerte ganske enkelt arrogant denne kjennelsen og har stått fast ved sine krav til farvannet innenfor en såkalt Nine-Dash Line, hvilket er linjesegmenter på forskjellige kart som fulgte påstandene fra Folkerepublikken Kina og Republikken Kina (Taiwan) i Sør-Kinahavet.

Disse linjesegmentene tar utgangspunkt i Parceløyene med rundt 130 små koralløyer over et maritimt område på rundt 15.000 kvadratkilometer, med et samlet landareal omfattet omkring 7,75 kvadratkilometer. Denne øygruppen ligger omkring like langt fra kysten av Kina og Vietnam, dessuten Scarborough-skjæret, som ligger omkring 120 nautiske mil vest for den filippinske øya Luzon. Videre Spratly-øyene som er en omstridt skjærgård utenfor kysten av Malaysia og Sør-Vietnam som samlet omfattet vel 100 skjær og småøyer.

 

Forsøker å tilegne seg andre japanske sjøterritorier

Kinesisk kystvakt ved Japans Senkaku-øyer

Det vises til artikkelen – «Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/.  Kina har meddelt til sine kystvaktfartøy at disse kan bruke våpen mot «utenlandske» fartøy i Japans territorialfarvann rundt de japanske Senkakuøyene. Kina har på egen hånd lovfestet at øyene er kinesiske. Det er således en pågående tvist mellom Kina og Japan som skjerpes ytterligere av problemene tilknyttet Taiwan.

Dersom Taiwan kommer i det kinesiske fastlandets besittelse, vil dette endre Kinas strategiske posisjon hvilket ikke vil bli tolerert av Japan. Det vises til artikkelen – «Tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/. Japan er imidlertid medlem av alliansen QUAD. Det vises til artikkelen – «QUAD meeting in Tokyo» – link: https://www.em24.uk/quad-meeting-in-tokyo/.

En kilde til varig spenning mellom verdens nest største og tredje største økonomier, er en strid om bittesmå øyer i Øst-Kinahavet som Japan kontrollerer, men Kina hevder også å ha rett til farvannet rundt disse.

 

 

Featured image: Okinatori-revet

03/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!