ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Natten da USAs speaker i Kongressen, Nancy Pelosi landet i Taiwan, startet People’s Liberation Army – PLA, rakettøvelse øst for øya. Kina påberopte seg å ha endret status quo for Taiwan-situasjonen ettersom USA med Pelosis provoserende besøk, angivelig har brutt den gamle. Kineserne viste til at amerikanerne hadde brutt løftet om å motsette seg at Taiwan ikke skulle søke uavhengighet, altså løsrive seg fra Kina.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan» – link: https://www.em24.uk/speaker-nancy-pelosi-has-arrived-in-taiwan/, «Pelosi’s visit to Taiwan sharpens the controversy to China» – link: https://www.em24.uk/pelosis-visit-to-taiwan-sharpens-the-controversy-to-china/ og «Increased tensions between China and the US associated with Taiwan» – link: https://www.em24.uk/increased-tensions-between-china-and-the-us-associated-with-taiwan/

 

Truende militære demonstrasjoner

Speaker Nancy Pelosi i Taiwan

Kinesiske aviser påstartet et rush av artikler for å vise sin avsky tilknyttet Pelosis besøk, som fornærmet Beijing ved å tilsidesette kinesisk suverenitet og territoriell integritet.

Amerikanerne demonstrerte ifølge kinesiske aviser, en endret holdning til Taiwan ved å tilsidesette sin tidligere verserende status quo politikk. Dette medfører at Beijing svarer ved innledningsvis å påstarte massive militærøvelser rundt øya med levende «brannøvelser» i selve Taiwanstredet og tradisjonelt konvensjonelle øvelser, samt dessuten i tillegg, omfattende rakettutskytinger rundt hele øya.

 

Taiwan-krisen i 1996

Amerikanske armada i Taiwanstredet i 1996

Kinesiske analytikere sa at aktivitetene ikke kun retter seg mot amerikanernes demonstrasjon med den gamle politiker-damens besøk, men også mot løsrivelsesmyndighetene i Taiwan. Dette betyr at øya i stedet vil bli omgitt av PLA-øvelser på alle sider, med målsetning å framskynde gjenforeningsprosessen til Kina.

De simultane luft- og marineøvelsene i nord, sørvest og sørøst vil forbedre evnene til kinesiske krigsfly og skip for å kunne gripe luftens overlegenhet og kontroll over havet. Utskytingen over lang avstand i Taiwanstredet vil inneholde flere langdistanse-raketter som vil kunne treffe mål på øya direkte fra fastlandet.

Øvelsene vil ikke bare være større i skala enn i 1996-krisen, da verden ble skaket opp av massive kinesiske militærøvelser i Taiwanstredet og USA sendte to hangarskip til området for å stanse det enkelte fryktet kunne bli en kinesisk invasjon med tap av Taiwans uavhengighet, men ellers også være en rent praktisk øvelse for endelig å gjenforene øya til Kina med makt. Landet hadde nemlig i 2005 besluttet en ny lovparagraf med hjemmel for bruk av militær makt dersom Taiwan formelt erklærer seg selvstendig.

 

Angivelse av kinesiske øvelsesområder

Øvelsesområder

 

Av sikkerhetsmessige årsaker vil det være forbudt å gå inn i omfattet hav- og luftrom for eksterne fartøy under de pågående øvelsene, som skjer med skarp ammunisjon. Det foreligger ikke flere detaljer i rapport om disse øvelsene, men eksperter sa at det forventes mer realistiske kamporienterte treningskurs i øvelsene, som startet allerede på tirsdag. I øvelsene er også inkludert hangarskipet Liaoning som søndag gikk fra sin hjemmehavn i Qingdao i Shandong-provinsen i Øst-Kina. Dessuten hangarskipet Shandong som mandag la ut fra sin hjemmehavn i Sanya i Sør-Kinas Hainan-provins. Begge skipene ble ledsaget av amfibieangrepskip.

Bortsett fra de militære øvelsene, kan det ellers alternativt inkluderes å slå ned på militære mål i Taiwan, slik det ble gjort under den forrige krisen i Taiwanstredet i 1996. For å presse på ny lovgivning for nasjonal gjenforening, vil det bli sendt militære fly inn i Taiwans dominerte luft- og sjøterritorium. Den stilltiende våpenhvilen må betraktes avsluttet.

 

Demonstrasjon av våpen

J-20 stealth jagerfly

TV-kanalen China Central Television viste J-20 stealth jagerfly, det første ikke-amerikanske stealth jagerfly som skal være skapt på grunnlag av kopier og spionasje. Flyene hadde lettet tirsdag natt utstyrt med raketter.

TV-kanalen avslørte dessuten for første gang, en scene som ser ut til å omfatte DF-17 hypersonisk avfyrte missiler. Her ligger kineserne, enn så lenge, faktisk i forkant av amerikanerne. Dette missilet er, til tross for dets hypersoniske egenskaper, å regne som et konvensjonelt våpen, men kan utstyres med atomstridshoder.

 

Kinas diplomatiske trekk

Ambassadør Nicholas Burns

Kinas viseutenriksminister Xie Feng tilkalte USAs ambassadør i Kina, Nicholas Burns tidlig onsdag morgen, for å protestere mot Pelosi sitt besøk på Taiwan. Pelosis besøk betraktes av Kina som «ekstremt ondskapsfullt.» Konsekvensen blir svært alvorlig. Viseutenriksminister Xie sa til Burns at «den kinesiske siden vil ikke sitte stille».

Kort tid etter at Pelosi ankom Taipeis Songshan flyplass, hadde fem kinesiske myndigheter som inkluderte – det  kinesiske utenriksdepartementet, – den stående komité for den nasjonale folkekongressen, – Taiwan-kontoret til kommunistpartiet i Kinas sentralkomité, – utenrikskomiteen til det kinesiske folkets politiske rådgivende konferanses nasjonale komité og – departementet for nasjonalt forsvar, kommet sammen. Samlet fordømte disse myndighetene Pelosis besøk, som alvorlig skader det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA. Dessuten indikerte besøket en melding som styrket at Taiwans faktiske mål var selvstendighet ved å tillate dette.

 

Kjemper for å beholde suverenitet og territorielle integritet

Kinesiske fly mot Taiwan

Kina vil definitivt ta alle nødvendige tiltak for resolutt å ivareta sin suverenitet og territorielle integritet som svar på den amerikanske speakerens besøk. Alle konsekvenser må bæres av USA og separatiststyrkene «Taiwans uavhengighet», sa det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Departementet for nasjonalt forsvar sa at PLA vil gjennomføre en serie målrettede militære operasjoner for å ta mottiltak for å ivareta suverenitet og territoriell integritet og slå ned på ekstern innblanding og løsrivelsesforsøk.

Kina er fullt forberedt på å gi et sterkt diplomatisk svar på den amerikanske provokasjonen grunnet speaker Pelosis handlinger, i tillegg til de annonserte omfattende militærøvelsene. Kina vil ikke være nervøse på grunn av det politiske showet Pelosi har laget. Det vil ikke endre de overveldende militære fordelene som Fastlands-Kina har mot Taiwans myndigheter og USAs tilstedeværelse i regionen. Pelosis besøk kan ikke endre det urokkelige harde faktum at Taiwan er en del av Kina uten noen mulighet til uavhengighet.

 

Ny status quo

Taiwansk demonstrasjon

Nancy Pelosis ankomst til Taipei-flyplassen ignorerte totalt Kinas forutgående advarsler, endring av status quo-situasjonen for Taiwanstredet og det tidligere løftet er med besøket brutt. Kina vil gå inn med en ny status quo.

Kinesiske analytikere sier at kampen mellom Kina og USA nå handler om verdighet og konkrete strategiske interesser. Kina vil ikke bare spille hauk og due med Pelosi og USA, for å endre helheten. Situasjonen i regionen er mye mer betydningsfull og verdifull. Kinas reaksjon vil ikke bare være en øyeblikkelig handling. Hele sikkerhetsmekanismen til Taiwan vil bli endret. Militærøvelser tar sikte på å realisere gjenforening med makt, samt med alle midler å nedkjempe de eksterne kreftene som forsøker å avbryte gjenforeningsprosessen.

 

Hong Kong-uroen

Hong Kong opprør

Det kinesiske fastlandet kjenner viktigheten av strategisk tålmodighet, slik som da mange forventet at Kina ville slå ned på Hong Kong-uroen i 2019 med makt, da opprørere angrep sentralregjeringens forbindelseskontor. Fakta viser imidlertid at Kina ikke handlet på den måten, men realiserte til slutt en seier for å styrke styret i Hong Kong. «Denne gangen vil Kina lære USA en lekse igjen. Kina vil benytte amerikanske feil til å endre situasjonen i Taiwanstredet, på samme vis dette ble gjort i Hong Kong», sa en Beijing-basert seniorekspert på internasjonale relasjoner, som ba om anonymitet.

 

Fly og båter mot Taiwan

Professor Wang Jiangyu

Wang Jiangyu, professor i jus ved City University i Hong Kong, sa at «Kina vil bruke denne hendelsen til å styrke sitt suverenitetskrav over Taiwan. For eksempel å sende skvadroner med sine luftforsvars fly inn i Taiwans luftrom eller sende sine marinefartøy inn i øyas territorialfarvann, som forsøkes kontrollert av den taiwanske marine.»

En annen fremmet aksjon kan bli at Kina altså framskynder lovgivningen for en nasjonal gjenforeningslov som skulle bli publisert med en eksakt tidsplan for øyas gjenforening med moderlandet. En sådan plan vil komme til å legge et ubønnhørlig press på både amerikanske og taiwanske myndigheter og ikke aller minst et utilbørlig psykologisk press på det taiwanske folk. Hva skal Taiwans befolkning gjøre nå og hvordan skal de forberede seg på datoen da hele det taiwanske samfunnet vil kunne ramle sammen.

 

Neglisjerer forhandlinger med USA

Utenriksminister Wang Yi

Kinas utenriksminister Wang Yi har ingen planer om å møte Antony Blinken midt i spenningene, som ble forårsaket av Pelosis besøk på Taiwan, under ASEAN Plus Three-utenriksministermøtet, Øst-Asia-toppmøtet og utenriksministermøte i ASEAN Regional Forum, fra onsdag til fredag i Phnom Penh, Kambodsja, hvor både Wang og Blinken vil delta.

Wang vil inkludere Kambodsja-møtet etter invitasjon fra Kambodsjas visestatsminister og utenriksminister Prak Sokhonn. Wang kommer til å møte og utveksle meninger med utenriksministre fra land inkludert Laos, Brunei, Japan, Sri Lanka og New Zealand, om spørsmål av felles interesse. Den kinesiske utenriksministeren har derimot absolutt ikke noen planer om å møte sin amerikanske kollega Antony Blinken, som også skal delta i ministermøtet mellom USA og ASEAN.

Utenriksministermøtet i Øst-Asia-toppmøtet og ASEAN Regional Forum er fra onsdag til fredag. Observatører betrakter Kinas avgjørelse som et signal som gjenspeiler alvorlighetsgraden forårsaket av Pelosis besøk, samt Kinas forargelse mot denne amerikanske, unødvendige provokasjonen. «Det er ikke nødvendig lenger for Wang å møte og snakke med Blinken, ettersom Kina har sagt det denne trenger å si og gjort det denne burde gjøre», forteller kinesiske aviser.

 

«Trefning» i FN mellom USA og Kina

Talsperson Hua Chunying

Utenriksminister Blinken på sin side hadde uttalt til journalister mandag under en pressekonferanse i FN-hovedkvarteret i New York, noe som forstås slikt, «dersom speaker Nancy Pelosi bestemmer seg for å besøke Taiwan og Kina av denne grunn skaper en slags krise, men opptrer ansvarlig og ikke engasjerer seg i noen eskalering, vil det være Beijings fulle ansvar å avgjøre hvilke følger dette må få framover.

Talsperson for kinesisk UD, Hua Chunying, ropte også ut Blinkens bemerkninger for å vise amerikansk hegemoni og gangsterlogikk, som er «Jeg kan utfordre deg etter min vilje, men du kan ikke motsette deg eller forsvare deg selv.» Hun fortsatte med å si, «Verden ser klart at det er USA som startet provokasjonen først og forårsaket spenningen, og dermed bør USA ta det fulle ansvaret for situasjonen».

Kinas ambassadør i FN, Zhang Jun bemerket at det den amerikanske utenriksministeren sa, viste at han ikke har noen oppriktighet, ikke noe ønske om å lytte til Kina, og at dette totalt har ødelagt atmosfæren for et mulig møte mellom utenriksministrene Blinken og Wang.

 

ASEAN

Denne uken er avsatt til de første personlige møtene mellom utenriksministre fra ASEAN-land. Dette skjer etter en to-års pause på grunn av korona-pandemien. Utenriksministrene vil også møte sine kolleger fra 11 viktige partnere denne uken, herunder  Australia, Canada, Kina, EU, India, Japan, New Zealand, Sør-Korea, Russland, Storbritannia og USA.

Eksperter sa at møtene kommer med et uvanlig bakteppe, ettersom regionale land står overfor en rekke vanskeligheter omfattet ennå ikke avsluttet koronasituasjon og Ukraina-krisen, i tillegg til forstyrrelsene som framkommer av USAs manipulering i henhold til dennes kvasse Stillehavsstrategi.

Kinas UD-talsrepresentant Hua, anførte at landets forventninger til de forestående møtene vil fortsette i sitt vanlige samarbeid med ASEAN og de østasiatiske land. Kina ser alltid ASEAN som et viktig middel for å opprettholde regional stabilitet og fremme integrering av den regionale økonomien. Kina håper møtene vil styrke konsensusen og samarbeidet mellom alle land og injisere en ny impuls til regionens fred og stabilitet.

 

Statsminister Lee Hsien Loong

Analytikere mener at Pelosis besøk på Taiwan virker sterkt negativt på møtene i ASEAN, som det også virker på fred og stabilitet i regionen, som kineserne benevner som en upassende politisk farse, ettersom det er skadelig for regional stabilitet å eskalere tvisten om Taiwan i den anspent perioden tilknyttet tvisten som fortsatt pågår i Ukraina uten noen snarlig løsning i sikte. Singapores statsminister Lee Hsien Loong, som møtte Pelosi mandag, framhevet overfor henne viktigheten av en stabil relasjon mellom USA og Kina for regional fred og sikkerhet.

 

 

Featured image: Flagghilsen på den taiwanske øygruppen Kinmen, også benevnt Quemoy, beliggende i Taiwanstredet

03/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!