ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

En betydelig politisk endring ble denne uken kunngjort i Beijing. Et par får lov til å få opptil tre barn. Beslutningen ble fulgt av demografiske data som viste at 18 prosent færre babyer ble født i 2020 enn i 2019. Beslutningen var gjort for avverge en demografisk krise.

 

Kina kan heretter lovlig få et tredje barn Dette ettersom partiet forsøker å unngå en demografisk krise som kan true partiets program om økt velstand og global innflytelse.

 

Bestefar med 3 barnebarn

På et møtet fredag vedtok Den faste komité for National People’s Congress ettergivelse av bøter for å bryte de tidligere restriksjonene om kun to barn og initierte ytterligere bidrag til foreldrepermisjon og barnepass. Dessuten anbefalte komitéen ytterligere tiltak for å lette belastningen på familier tilknyttet finans, skatt, skole, bolig og sysselsetting.

 

Kvinnene skal bestemme over sin kropp

Gravid kvinne i jobb

Ettersom partiet nå vil ta grep om å bestemme over til hva en kvinnes kropp skal benyttes, har komitéen også meddelt at det må igangsettes restriksjoner mot diskriminering av gravide og nybakte mødre på arbeidsplassen. Dette ble antatt å ha vært en av de viktigste hindringene mot barnefødsler i tillegg til trange og kostbare boliger. Antall kvinner i arbeid har likevel generelt vært høy i Kina, men bare vel 8 prosent av kvinnene har vært i lederposisjoner. Også som politikere synes nesten ikke kvinnene, med en representasjon på kun omkring én av ti.

 

To-barns-politikk var ikke nok

Det er bare vel 5 år siden kinesiske familier av partiet ble tillatt å ha to barn etter at ettbarns-politikken, som ble innført på slutten av 1970-tallet, hadde medførte ønskede endringer. Selv med to-barns politikk viser estimatene foretatt av Verdensbanken at trenden, at omkring ti år fram i tid fra i dag, ville én ut av fire kinesere være eldre enn 65 år med en kontinuerlig økning av gamlinger. To barn var altså ikke nok til ønsket trend. Kineserne ville, om ikke fødselsratene ble økt snarlig, bli et gamlehjem uten ny arbeidskraft, styrt av oldinger.

 

Featured image: Målbevisst produksjon av barn i Kina

20/08/2021