ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Den europeiske sentralbanken – ECB, forbereder oppstart av et digitalt system for euro, som er den offisielle valutaen til 19 av EUs 27 medlemmer.

 

Sentralbanken tviler på at tradisjonelle papirpenger og økning i kompliserte transaksjoner kan forbli effektivt betalingsmiddel i en verden som er preget av pandemi, ekstremvær og rask digitalisering.

 

Europas største valuta

ECB-president Christine Lagarde

Sentralbanken har derfor kunngjort at denne har planer om å utvikle en elektronisk utgave for Europas mest brukte valuta. En digital euro vil også kunne være et symbol på europeisk integrasjon. Den nye digitale euro vil få gjennomgripende effekt på samfunnet er det framhevet i en analyse som ble foretatt av sentralbanken og publisert i fjor høst.

Kontanter sto for 73% av alle fysiske detaljbetalinger i euroområdet i 2019. Nesten halvparten av forbrukerne har imidlertid uttalt at disse vil foretrekke å betale digitalt. Under pandemien har denne andelen økt ytterligere, har ECB-president Christine Lagarde uttalt.

En nedgang i bruk av kontanter ville gjøre betalere i euroområdet avhengige av andre, private betalingsmåter. Dette vil være en trend som har potensiale for alvorlige og vidtrekkende konsekvenser, dersom denne får utvikle seg ukontrollert, hevdes det i rapporten vedrørende den digitale euro.

 

Kina har digitalisert sin valuta yuan

Kinesiske Yuan

Kineserne har allerede digitalisert sin valuta yuan for å utfordre US-dollar, samtidig med den generelle utviklingen av digitale virksomme valutaer. Den kinesiske digitale yuan ble testet og fungerte. Som en siste test av den digitale yuan ble det ved månedsskiftet januar-februar i år, delte den kinesiske regjeringen ut 10 millioner yuan av den digitale valutaen, hvilket omregnet i US dollar ville omfatte omkring 1,5 millioner, til 50.000 beboere i Beijing, for å bruke valutaen i tiden fra den 10. til den 17. februar i utpekte butikker eller i andre e-handelsplattformer.

Det ønskes å ha ferdig systemet til vinter-OL i Beijing 2022, hvor man håper å gi alle turistene tilgang til verdens hittil eneste funksjonelle digitale valuta. Dette vil kunne bevirke økning av yuans status i det globale finansielle systemet og skape en reell digital valuta, men ikke en slik som eksempelvis Bitcoin og andre kryptovalutaer som ikke er noe annet enn et pyramidespill for storkapitalister. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Kina vil utfordre US-dollar digitalt» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-utfordre-us-dollar-digitalt/ og «Kina tester digitale yuan – har manko på US-dollar og ansvar for historiske bonds»- link: https://www.em24.uk/kina-tester-digitale-yuan-har-manko-pa-us-dollar-og-ansvar-for-historiske-bonds/

 

Digitalt yuan kort

Man kunne få tilgang til den digitale valutaen via en digital yuan-lommebok-app på en mobiltelefon, og brukerne vil også kunne bruke appen ved å sveipe den over et spesielt utstedt bankkort. Som den første reelle deltakeren i det digitale pengemarkedet, har Kina opparbeidet seg et forsprang som kan endre dennes monetære framtid. Kineserne har store mål med disses digitale valuta, å frata den amerikanske dollaren dennes dominans som verdens primære reservevaluta.

 

Ikke store forskjeller

Pengeoverføring

Forskjellen mellom overføringer som hittil har blitt gjort og framtidige overføringer med såkalt digital valuta, vil være at overføringen av digital valuta vi foretas av sentralbanken – ECB, hvilket er ment å skulle skal være sikrere enn det som skjer for tiden ved elektronisk overføring av såkalte kommersielle bankpenger. Dette innebærer at ECB vil styre pengebetalinger direkte mellom betaler og mottager. Selvfølgelig vil ECB få en totaloversikt over pengestrømmen og kan motvirke eventuell hvitvasking. Likevel må digital euro ta hensyn til folks individuelle rettigheter, herunder personvern. Disse problemene må hensyntas og takles ved utvikling av funksjon og teknologisk design. Betalingssystemets troverdighet vil imidlertid kun være avhengig av ECB og ikke lenger av mer eller mindre subjektive banker eller andre finanssystem slik som tredjepartstjenester foretatt av PayPal. Heller ikke av subjektiv kryptovaluta slik som bitcoin, hvilket tillater anonymitet, altså ikke-sporbare digitale betalingstransaksjoner.

En kraftig reduksjon i bruken av fysiske kontanter kunne føre til problemer for de som er uten bank. Dette vil gjerne omfatte sårbare grupper i samfunnet som er avhengige av bruk av fysiske kontanter og ikke greier eller har evne til å forordne seg, ellers omfatter dette også betalere som er lite kjent med teknologi eller er gammeldagse og foretrekker å ikke bruke denne. Dette vil imidlertid kun være en i overgangsfase. Uansett vil det eksisterende betalingssystem fortsatt komme til å eksistere parallelt med det digitale system.

 

Pengepolitiske tiltak

Pengepolitikk

ECB har imidlertid andre tungtveiende oppgaver ut over å være betalingsformidler og euroens hovedbank og utsteder. ECB skal opprettholde prisstabilitet i euro-området. Dette kan gjøres ved å benytte rentemekanismen, samt andre pengepolitiske tiltak. En økende bruk av alternative valutaer og betalingssystemer kan utgjøre en alvorlig trussel for ECBs økonomiske styringsprosess, men denne banken må selvfølgelig holde øye med privat finansiell innovasjon som kan senke transaksjonskostnadene og selv tilpasse seg dette.

Store problemer med styringsprosessen kan oppstå dersom eksempelvis det sosiale Facebook medieselskapet ønsker å lansere et betalingssystem for anvendelse av dennes rundt 2 milliarder Facebook-brukere over hele verden. Et slikt privat enormt betalingssystem vil i tilfelle kunne undergrave både ECBs suverenitet og andre sentralbankers tilsvarende pengepolitikk og utgjøre en reell trussel mot verdens finansielle stabilitet.

Koronakrisen forårsaket et skifte i folks betalingsvaner til kontaktløse betalinger og større netthandel. Mange fryktet til og med at viruset kunne spres via kontanter og mynter og overgangen til kontaktløse betalinger akselererte derfor etter hvert som pandemien tok grep.

Ekstreme hendelser som kan omfatte cyberangrep og naturkatastrofer relatert til klimaendringer, er begge voksende trusler mot finanssystemet i en verden preget av digitalisering med muligheter for strømbrudd som forhindrer kontantuttak eller bruk av nettbank.

 

Kontanter fortsatt

Kontanter

Kontanter vil nok fortsatt være en sikker beredskapsløsning for betalinger i tilfelle ekstreme hendelser. Den digitale euroen vil derfor kunne være en annen alternativ elektronisk betaling, som også kan benyttes fysisk i butikker, slik som betalingskort i dag i stor grad benyttes.

En digital euro bør være i stand til å fungere off-line i tilfelle ekstreme hendelser, altså via mobiltelefon. Den skal effektivt og anonymt kunne gi kontanter, samt være gratis å bruke. Den digitale euroen vil derfor bli tilbudt parallelt med og ikke generelt i stedet for kontanter.

 

 

 

Featured image: Den europeiske sentralbank – ECB

19/08/2021