ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Afghanistans tilbakefall til Taliban-styre med dennes politiske dagsorden, har ført til alvorlige bekymringer for sikkerheten vedrørende både afghanske borgere og utlendinger. Dette vet imidlertid også kineserne. Disse viser ikke motforestillinger til Talibans gjenerobring. Dog kjenner Kina til Afghanistans enorme mineralreserver, som ved anledninger har blitt verdsatt til hele 3 billioner US-dollar. Dessuten er kineserne storprodusenter av elektriske biler og trenger litium til bilenes batterier.

 

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Kina og Pakistan forhandler med Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/kina-og-pakistan-forhandler-med-afghanistan/ Artikkelen viser kinesernes interesse for handelsforbindelser med Afghanistan da Vesten har forlatt landet. Kina ønsket imidlertid ikke å involvere seg før disse med sikkerhet vet hvem av de stridende parter som gikk seirende ut av konflikten. Samarbeid med Pakistan tilknyttet Afghanistan ville være fordelaktig for kineserne både grunnet Pakistans geografiske beliggenhet, samt at Pakistan allerede har samarbeid med Beijing tilknyttet dennes idé om Silk and Road Initiativet som kan bli truet av eventuelle Taliban-redigerte angrep. Kina ønsker dessuten å forhindre at ekstremisme generelt sprer seg fra Afghanistan til nabolandene. Videre er det kjent at Taliban har stridigheter med India tilknyttet landområdene Jammu og Kashmir hvor det er også muslimsk flertall.

 

Kamp om jordas råvarer

Bergarter

Det mineralrike Afghanistan har generelt vært betraktet som et av verdens fattigste land. Landet beror imidlertid der hvor Sentral- og Sør-Asia ble formet av det trykket som oppsto og formet topografien da den indiske kontinentskiven traff den asiatiske og den europeiske for førti til femti millioner år siden, hvilken skrubbet opp fjellformasjoner fra jordas indre også med konsentrerte tilgjengelige mineralforekomster.

Brittiske, amerikanske og russiske geologer har fortatt en viss kartlegging av Afghanistans ressurser og funnet at landet besitter enorme tilgjengelige mineralforekomster. I dag er det gruvevirksomheter i landet på 1.400 steder. Forekomstene er spredt over flere av landets provinser og har altså en samlet kalkulert verdi på om lag 3 billioner US-dollar, hvilket til sammenligning er tilsvarende opp mot 2-3 norske oljefond. (Anslagene for verdiene er dog sterkt divergerende.)

 

Mineralreservoar

Reservoarene av mineraler omfatter blant annet barytt, kromitt, kull, kobber, gull, jernmalm, bly, naturgass, petroleum, edelstener, salt, svovel, talkum, og sink, blant mange andre mineraler. Edelstener inkluderer smaragd av høy kvalitet, lapis lazuli, rød granat og rubin, dessuten en rekke av klodens sjeldne mineraler og jordarter nødvendig for produksjon elektronikk og batterier, herunder det ikke altfor sjeldne, men sterkt etterspurte mineralet litium for batteriproduksjon til verdens framtidige bilpark, etter hvert som oljen utfases til fordel for fossilfri grønn energi. Afghanistan har dessuten også betydelige oljereserver.

 

Sjeldne jordarter

Mineraler

Kaoset i Afghanistan kan tilby Kina, som allerede dominerer verdensmarkedet for sjeldne jordarter som brukes i teknologiprodukter, å gå inn for å utvide kinesernes allerede egne mineralreserver for å sementere ytterligere disses verdensdominans. At det også forefinnes jordmineralet litium med et kvantum som kan representere en av verdens største forekomster, er selvfølgelig viktig for kineserne, som i tillegg til sine egne formidable forekomster, alternativt hadde måttet kjempe med resten av verden om de kjente forekomstene i Syd-Amerika. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Framtidig tilgang til kritiske råvarer for EU» – link: https://www.em24.uk/framtidig-tilgang-til-kritiske-ravarer-for-eu/ og «EU-subsidier til elbilproduksjon» – link: https://www.em24.uk/eu-subsidier-til-el-bilproduksjon/

 

Litiumbatterier

Litium

Mineralet litium er den viktigste komponenten for å lage dagens batterier som benyttes i nesten alle mobile enheter der det trengs strøm. Dette gjelder eksempelvis bærbare datamaskiner og mobiltelefoner. Dessuten, selvfølgelig elektriske biler som er avgjørende for å håndtere klimakrisen. Chile har i den senere tid dekket 78 prosent av EUs behov derom. Andre land som er rike på det som er benevnt det hvite gull, er Argentina, Bolivia og Australia, hvilke alle heretter må påregne stor interesse fra kjøpere. Etterspørselen etter litium forventes å dobles allerede innen 2025 grunnet presset på omlegging av den fossedrevene bilparken til batteridrift med grønn oppladning.

Det finnes imidlertid alternativ til litium for produksjon av batterier, men ikke så effektivt. Dette er vanadium som det også finnes store kartlagte mengder av i Norge. Ulempen er imidlertid vanadiumbatterienes relativt lavere rundereffektivitet, hvilket indikerer avgitt effekt av tilført effekt ved oppladning. Den er for vanadiumbatteriene kun 70 prosent sammenlignet med litiumbatteriene 85 prosent. Sammenlignet med litiumbatterier er derimot vanadiumbatterier ikke brennbare og er dessuten i tillegg, svært miljøvennlige og enklere å resirkulere. Vanadiumbatteriene vil nok spesielt vil bli benyttet der hvor tilført strøm ellers går til spille, ved lagring fra solenergi- og vindkraftverk. Det vises også til artikkelen i www.em24.uk – «Norsk alternativ til oljeeksporten» – link: https://www.em24.uk/norsk-alternativ-til-oljeeksporten/

 

Delte meninger om Kinas forhold Afghanistan

Kart Wakhan Corridor

Kina har en 91 kilometer lang felles grense mot nord-øst i Afghanistan, mot den autonome Xinjiang Uygur Region på kinesisk side. Dette har til tider vært problematisk for kineserne. Uigurer som bor i Afghanistan, har krysset denne grensen på vei tilbake til Kina for å spre islamsk separatisme. Kineserne forut for Talibans inntreden i Kabul, har vært tydelig overbevist om utfallet av konflikten etter at amerikanere trakk seg ut av Afghanistan. Derfor har kineserne i god tid i forveien oppfordret Taliban til å holde landet fritt for terrorister, hvilket åpenbart vil være en del av kinesernes betingelse for at disse vil investere i Afghanistan med oppbygging av landet under Talibans ledelse.

 

Nigel Farage

USAs utenriksminister Antony Blinken har etter at Taliban-representanter besøkte Kina, uttalt at Kinas mulige engasjement i Afghanistan kan være et «positivt forhold». På hvilket grunnlag Blinken uttalte seg herom er uvisst. Den britiske politikeren Nigel Farage, som tidligere var medlem av European Parliament, har derimot i forrige uke imidlertid twitret at, «Vesten ønsker å gå grønt med elbiler. For å gjøre det trenger man litium til batterier. Afghanistan har verdens desidert største litiumforekomster og president Biden har nettopp overlevert disse forekomstene til Kina».

 

 

Featured image: Slik Kinas statspresse ser sitt lands framtid

23/08/2021