ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina Nikki Haley sine tilhengere hevder at når nominasjons-prosessen kommer til øststatene vil dette kunne komme til å endre det republikanske partiets førstekandidat fra å være Donald Trump.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Donald Trump consolidated his leadership in the Iowa primary election» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-consolidated-his-leadership-in-the-iowa-primary-election/


Historiske fakta

Presidentkandidat Nikki Haley

 

Historisk nomineres de to første statenes vinnere, derfor bør nok den lokale, angivelig populære kandidaten Nikki Haley vinne over Trump i New Hampshires primærvalg.

Historien har imidlertid vist at ingen har noensinne tapt nominasjon etter å ha vunnet primærvalgene i de to første statene. Derfor vil Trump, som suverent overvant både den fremadstormende Florida-guvernøren Ron DeSantis, samt altså også Haley i Iowa, komme til stå temmelig sterkt om denne mot formodning også vinner i New Hampshire. Dette selv om Haley deretter sikket kommer til å vinne i sin egen stat South Carolina, hvor hun var guvernør.

Irrelevant argumentasjon

Nikki Haley og dennes foreldre

 

Kandidaten Trump vier seg imidlertid til benyttelse av rasemessige forhold. Denne hevder primært at Haley er født av indiske immigranter som ikke var amerikanske statsborgere på tidspunktet hun ble født, hvilket er totalt irrelevant, men kan bløffe uopplyste velgere.

Britene er imidlertid godt fornøyde med sin indiskopphavlige statsminister, dessuten skulle situasjonen i Sør-Kina-havet utvikle seg i takt med president Xis trusler vedrørende Taiwan, er det ingen ulempe å ha det folkerike og den sanne erkjente Kina-fienden, det økonomisk voksende, demokratiske India ved sin side. Det må betraktes som inderne vil ha et betydelig bedre forhold til USA ved indiskættet ledelse i Det hvite hus.

 

Donasjonene kan synke

Presidentkandidat Donald Trump

 

Problemet er imidlertid at donasjonene kan synke betraktelig dersom Haley likevel ikke vinner i New Hampshire.

I valgtaler presiserte Haley at det ikke er forenelig med et land i kaos og en verden i brann. Det kunne svekke evnen til overlevelse. Hun mente først og fremst med Trump i Det hvite hus, idet hun hevder at Trumps mentale tilstand ikke er normal. Haley mente for øvrig ellers også at Joe Biden har symptomer som kan synes som om at denne har alderssvakhet som muligens kan karakteriseres som demens, hvilket vil gjøre Biden uegnet til å fortsette som president. Ingen lurer statistikken. I Bidens tilfelle er framtredende alder så høy at denne har stor sjanse til å dø under en ny presidentperiode. Det er derfor svært viktig for valg av Bidens visepresident at denne er kompetent. Heldigvis virker nåværende visepresident, den også indisk-ættede Kamala Harris, som et godt alternativ. Det vil være historisk og oppsiktsvekkende at to indisk-ættede vil komme til å kjempe om Det hvite hus.


Kandidaten DeSantis har trukket seg

Presidentkandidat Ron DeSantis

 

Når det gjelder guvernør DeSantis har Haley tilsynelatende sett helt bort fra denne som motstander. På søndag har da også DeSantis ikke uventet trukket sitt kandidatur, denne som bare har vært en evig toer etter sitt forbilde Trump, og anmodet sine tilhengere om å stille seg bak denne.

Det er ikke usikkert om dette faktisk blir en enorm støtte for Haley, idet Trump, med sin kriminelle virksomhet både sivilt og ved avslutning av presidentvervet, selvfølgelig har mistet mange republikanske stemmer. Dessuten er det ikke urimelig at kvinnelige stemmegivere vil være støttespillere for Haley.

Utover i februar vil de tradisjonelle konservative sørstatene komme tyngre inn i primærvalgene, hvilket kan styrke Trumps ledelse fram mot primærvalgene den 5. mars, benevnt Super Tuesday, som omfatter valgene i 16 stater og territorier.

 

Featured image: Valgkamanje for kandidaten Nikki Hayley

22/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE