Frankrikes president Emmanuel Macron krever at Irans svorne fiender Israel og Saudi Arabia, involveres i de nye samtaler om Irans atomavtale inngått i 2015. Statsminister Macron har tilbydd seg å være megler i de nye forhandlingene som USAs president Joe Biden har på programmet, om Teherans atomprogram.

 

President Emmanuel Macron

US National Security Council ønsker et hurtig møte om Irans atomavtale. Den amerikanske presidenten Joe Biden vurderer hvordan man kan inngå en avtale med Teheran i et forsøk på å gå tilbake til inngått avtale i 2015. Iranerne ønsker seg snarlig ut av sanksjonene som er pålagt disse etter at Trump-administrasjonen trakk seg fra avtalen i 2018. Denne trakk seg ut tilknyttet Irans gjentatte brudd på avtalens betingelser omfattet anrikelse av uran til renhetsgrad og mengder utover de maksimale tak som ble satt ved avtalens inngåelse.

 

President Hassan Rouhani

President Macron hadde nylig en mer enn timelang telefonsamtale med den islamske republikken Irans president Hassan Rouhani, tilknyttet framtidige samtaler mellom USA og Iran for å gjenopplive atomavtalen i 2015.

 

 

 

Atlantic Council
Atlantic Council som er en amerikansk atlantisk tenketank innen internasjonale forhold, grunnlagt i 1961, har blitt forum for internasjonale politiske, forretnings- og intellektuelle ledere. «Jeg vil gjøre alt jeg kan for å støtte ethvert initiativ fra USAs side for å engasjere seg igjen i en krevende dialog. Jeg vil prøve å være en redelig og engasjert megler i denne dialogen,» uttalte Macron til denne ifølge tenketanken. Det er imidlertid uklart om Macrons tilbud om å være «megler» ville bli ønsket særlig velkommen i Washington.

 

Israel og Saudi-Arabia

Tidligere president Donald Trump

Den franske lederen hadde gjentatte ganger forsøkt å overtale Trump til å respektere pakten fra 2015, dog uten å lykkes. Macron argumenterer nå for nye forhandlinger med Iran, hvilket vil sette endelige grenser for den islamske republikkens ballistiske rakettprogram. Det kreves at de nye forhandlingene vil omfatte både Israel og Saudi-Arabia. Disse landene var sterkt imot 2015-avtalen og støttet Trumps beslutning om å trekke USA ut av avtalen. Iran har imidlertid gjentatte ganger sagt at de ikke vil godta nye forhandlinger.

«Vi må finne en måte å få involvert Saudi-Arabia og Israel i diskusjonene fordi de er noen av nøkkelpartnerne i regionen som er direkte interessert i resultatene med våre andre venner i regionen,» sa Macron.

 

Enhetlig front

USAs sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan

President Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa torsdag at USA er «aktivt engasjert» i konsultasjoner med sine europeiske allierte, spesielt Tyskland, Storbritannia og Frankrike, for «å produsere en enhetlig front når det gjelder vår strategi vedrørende Iran.»

 

 

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif har i et intervju sagt at EU godt kan bidra til å synkronisere forhandlingene for å bygge tillit og gjenopplive avtalen. Iran insisterer imidlertid på at USA kutter nye sanksjoner som er innført av Trump før Iran går tilbake til avtalen. Biden-administrasjonen har imidlertid definitivt uttalt at Teheran må respektere vilkårene i 2015-avtalen før USA vil forhandle på nytt.

Utenriksminister Zarifs forslag om å involvere EU, ble mottatt positivt i Washington, der en talsmann for utenriksdepartementet tirsdag gjentok USAs krav, samtidig som det ble presisert av en amerikansk talsmann at Washington og Teheran var langt unna en gjenopptagelse av avtalen.

 

USA firer ikke på krav

President Joe Biden

President Joe Biden har vært tydelig på at «dersom Iran kommer tilbake til fullstendig overholdelse av sine forpliktelser i henhold til avtalen, ville USA gjøre det samme. Vi vil da bruke det som en plattform for å bygge en lengre og sterkere avtale som også omfatter andre bekymringsområder.» Talsmannen la til, «Selvfølgelig er vi langt fra dette.» Denne fortsatte med å si noe tilsvarende om at de første skrittene for Washington var å konsultere med dennes allierte, avtalepartnere og Kongressen før man kommer til det punkt hvor det kan tas direkte kontakt med iranerne og man vil være villige til å diskutere alle slags forslag.

 

Intensiverer anrikelsen av uran
I forrige måned kunngjorde Teheran at de begynte å anrike uran opptil 20 prosent, som er langt utover de 3,5% hvilket er tillatt i henhold til atomavtalen. Det er kun et relativt lite teknisk skritt fra de minst 90% som er nødvendig for å produsere et atomvåpen. Iran sa imidlertid også at de hadde begynt å undersøke uranmetall, som teknisk kan være et materiale til sivil benyttelse, men som kun blir betraktet som sannsynlig skritt mot en atombombe.

FNs atombyrå har ifølge en rapport informert om at Iran de siste ukene har fortsatt å eskalere sitt atomprogram ved å anrike uran ytterligere, samt installere nye sentrifuger i det underjordiske Natanz-anlegget. Iran insisterer på at det ikke søker å utvikle atomvåpen.

 

Israelsk anslag mot Irans atomanlegg

Israelske jagerfly

Israel er rangert å ha ett av verdens beste forsvar og er kjent som en atommakt. USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte søndag at Iran for øyeblikket kun var måneder unna å kunne produsere nok materiale til å bygge et atomvåpen. Tidsrammen kan reduseres ytterligere til «noen få uker» hvis Teheran bryter ytterligere med restriksjonene som det ble enighet om i 2015-atomavtalen. Et sentralt spørsmål under debatt vil være om man raskt vil gå tilbake til avtalen eller å vente til etter det iranske presidentvalget i juni. Dette vil i tilfelle muligens gi iranerne mer tid til å klargjøre et kjernefysisk våpen. Biden-administrasjonen har antydet at Israel vil involvere Irans atomprogram i sin beslutningsprosess. Det er kjent at iranerne tidligere har uttalt at disse vil rydde Israel av jordens overflate når de har kjernevåpen. Det kan selvfølgelig ikke forventes at Israel vil opptre som «a sitting duck» as an easy, defenseless and vulnerable target.

 

11/02/2021