ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Den 29. september ba presidenten i Tunisia, Kais Saied, den 63 år gamle Najla Bouden Romdhane, PhD ingeniør og professor ved El Manar universitetet i Tunis, om å danne og lede en regjering som landets statsminister. Dette vil bli første gang en kvinne leder en regjering i den arabiske verden.

 

«Den arabiske våren» startet i Tunisia i begynnelsen av 2010, som besto av opprør og protester mot landets regjering, hvoretter væpnede opprør spredte seg over store deler og revolusjonerte den arabiske verden.

 

Begrensninger i utøvelsen

Statsminister Najla Bouden Romdhane

I forrige uke hadde president Saied kunngjort at han ville begynne å styre ved dekret, herunder utnevne et nytt kabinett og påstarte en fornyelse av Tunisias hardt vunnet grunnlov i 2014. Dette skulle gjøres via en komité som presidenten selv skulle oppnevne. I henhold til dette dekretet har han også makt til å utnevne statsministeren. Najla Bouden Romdhane ble den første personen han har utnevnt siden dekretet ble fremmet.

Den mer opplyste del av den arabiske verden ser for tiden ut til å gjennomgå noen betydelige endringer, særlig når det gjelder kvinners rettigheter som hittil har vært sterkt begrenset med henvisning til de middelalderske forhold i Afghanistan. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Taliban tar nå Kabul og sender kvinnene tilbake til middelalderen» – link https://www.em24.uk/taliban-tar-na-kabul-og-sender-kvinnene-tilbake-til-middelalderen/

Det er blitt registrert oppmuntrende applaus til den nye statsministeren på sosiale media, men mange er likevel skeptiske til statsminister Boudens politiske framtid. Kvinner i arabiske land finner seg splittet mellom muligheter og tradisjoner, men tunisiske kvinner oppfanger ubetinget utnevnelsen som en stor ære for kvinnene i samfunnet.

 

Presidenten ønsker å beholde makten

President Kais Saied

President Saieds motstandere frykter imidlertid at presidenten kan utnytte Boudens begrensede politiske erfaring til sin fordel. Dette for å beholde presidentskapets innflytelse, mens denne appellerer til offentligheten ved å vise et kompetent fremadvendt ansikt utenfor de politiske partiene, som en plattform for å overvinne fragmenteringen og svakheter som tilsynelatende har ødelagt Tunisias tidligere regjeringer.

Ved å velge en offentlig nokså ukjent, ikke særlig politisk geolog, vil president Saied kunne vekke håp om politisk ro. Dette siden Bouden aldri har blitt anklaget for korrupsjon. Imidlertid reiser Saied også skepsis siden man kan lure på om han nettopp derfor valgte henne.

Lina Khatib, som er direktør for Midtøsten og Nord-Afrika-programmet for den London-baserte tenketanken Chatham House, er overbevist om at det å velge en kvinne var et strategisk grep av Saied. Statsviteren Slaheddine Jourchi, ønsket som mange, nominasjonen av den kvinnelig statsministeren hjertelig velkommen, men advarte om at Tunisia står overfor skremmende økonomiske og politiske utfordringer. Jourchi uttalte at, «Når vi ser på CV-en til denne damen, som er geolog uten andre spesialiseringer eller erfaring i sensitive roller, vet jeg ikke hvor godt hun vil klare å takle disse enorme, komplekse problemene». Når hun tiltrer i en krisetid, vil i alle fall alles øyne være fokusert mot den nye statsministeren.

Landets tidligere menneskerettighetsminister Samir Dilou skrev på Facebook at, «Beslutningen fortjener ros. Er det virkelig et historisk øyeblikk? Dessverre ikke, symbolikken ved å utnevne en kvinne til denne høye stillingen sammenfaller med suspensjonen av grunnloven og særegenheten til republikkens president med faraoniske makter». Dilou la dessuten til i facebook-meldingen at «stoltheten som Tunisia alltid har båret når det gjelder å styrke kvinner og like muligheter, er fortsatt skadet av bitterheten ved å være sjef for regjeringen i et land som gjennomgår et kupp mot konstitusjonell legitimitet».

 

Kvinne er kvinne verst!

Koordinator Fida Hammami

Noen kvinneorganisasjoner uttrykte sterk vantro i sin vurdering av Boudens reelle politiske virkeområde. «Budskapet som skriker til oss er, en kvinne får jobben bare når jobben ikke lenger er viktig. Det ville ha vært en annen historie hvis presidenten utnevnte henne i stedet for Mechichi eller Fakhfakh», skrev Fida Hammami, talsmannskoordinator for Midtøsten og Nord-Afrika hos Women’s International League for Peace and Freedom på Twitter. Elyes Fakhfakh var tilsatt som turistminister i 2012, samt like deretter som finansminister under statsminister Hamadi Jebali, inntil Fakhfakh tiltrådde som statsminister en kort periode i 2020, men ble avløst av Hichem Mechichi som ble avskjediget av president Saied, etter at han personlig hadde tatt seg til rette i juli 2020. I juni 2020, ifølge Al Jazeera, «publiserte et uavhengig parlamentsmedlem dokumenter som indikerte at Fakhfakh eide aksjer i selskap som fikk korrupte avtaler til en verdi av 44 millioner dinarer». Fakhfakh nektet for å ha gjort noe ukorrekt. Han trakk seg som statsminister den 15. juli 2020.

 

Utnevnelsen påvirker uansett arabiske kvinners stilling

Tidligere statsminister Hichem Mechichi

Uansett oppslutning og forventninger er imidlertid utnevnelsen skjedd med begrensninger i den nye statsministerens utøvende innflytelse som ivaretas av presidenten. Det hadde vært en opprivende tid for den tunisiske i sommer.

Den 25. juli hadde president Saied, som hadde tiltrådt i oktober 2019, avskjediget statsminister Mechichi som kun hadde sittet i embetet siden 2020, stoppet parlamentet, opphevet statsministerens immunitet og overtatt kontrollen over rettsvesenet. Det er rimelig å se presidentens utnevnelse av den første kvinne i statsministerstillingen i betraktning av at presidenten fortsatt selv ønsker å ha det avgjørende ordet i Tunisias ledelse. Uansett har utnevnelsen enorm betydning for kvinnenes stilling i Arabia, hvor utviklingen de seneste årene har oppnådd kolossal likestilling og toleranse, herunder at saudiske kvinner i det ortodokse Saudi-Arabia heretter kan kjøre bil og til og med i år opptre som vakter i det mannsdominerte Mekka under hajj-feiringen.

 

PhD i jordskjelvsteknikk

National School of Engineers

Dr. Najla Bouden Romdhane, var professor i geofysikk ved National School of Engineers ved El Manar University i Tunis, da hun ble utnevnt som statsminister. I 2011 hadde hun fått stilling som generaldirektør med ansvar for kvalitet ved departementet for høyere utdanning.

Bouden ble født i 1958 i Dar Chaabane El Fehri og er oppvokst i Kairouan. Hun har formell kompetanse som ingeniør og har spesialisert seg på geofag. Hun har en PhD innen jordskjelvsteknikk fra École des Mines de Paris. Hennes arbeid var spesielt fokusert på seismiske farer i Tunisia.

Det gjenstår bare å ønske henne til lykke i sin stilling som statsminister, hvilket selvfølgelig vil bli krevende som kvinnelig sjef i et muslimsk land, dessuten også under en president som hittil har latt sine forutgående utnevnte statsministere kun operert i få måneder før disse ble vist døra.

 

 

Featured image: Carthage Palace, Tunisias presidentpalass

07/10/2021