Kinas pågående nasjonale folkekongress var ventet å vedta kommunistpartiets nye valglover for Hong Kong, slik at lojale kinesere vil få total makt og følgelig sementere eneveldet under kommunistpartiet og helt eliminere eventuell opposisjon i byen.

 

De nye valglovene som nå innføres vil totalt fjerne Hong Kongs tidligere spesielle konstitusjon. Les: https://www.em24.uk/kinas-14-femars-plan-2021-2025/ Denne konstitusjon som medførte at Hong Kong forble en autonom del av Kina i samsvar med tilbakeleveringsavtalen med den tidligere kolonimakten Storbritannia. Det er ikke rimelig å forestille seg at Storbritannia så enkelt ville ha inngått noen tilbakeleveringsavtale dersom ikke byen var forventet fortsatt å kunne forbli demokratisk.

 

Kun Beijing-lojale representanter

Hong Kongs nåværende lovgivende forsamling

Antall seter i Hong Kongs lovgivende forsamling vil i henhold til den nye valgloven blant annet bli økt til 90 fra tidligere 70 representanter. Økningen vil skje fra distrikter med velgere som vitterlig er lojale til Beijing. Dette samtidig med at antallet seter fra distrikter med opponenter reduseres slik at all opposisjon nøytraliseres. I tillegg til økningen av antall representanter i den lovgivende forsamling, vil det bli kontrollert at kandidater som stiller til valg er lojale, dessuten vil ingen illojale kunne besitte noe kontorlokale i byen. Ikke lett å forestille seg at internasjonale selskap heretter vil velge å etablere seg i Hong Kong under et kommunistisk diktatur. Les: https://www.em24.uk/har-kina-drept-gasa-som-legger-gullegget/

 

Kart over Hong Kong (gult)

Beijing innførte i fjor en nasjonal sikkerhetslov som ble mottatt av byens innbyggere med heftige demonstrasjoner, hvilke ble brutalt slått ned og førte til masse-arrestasjoner. Les: https://www.em24.uk/hong-kong-slutt-pa-demokrati-og-ytringsfrihet/ og https://www.em24.uk/heftige-demonstrasjoner-i-hong-kong/ dessuten https://www.em24.uk/vil-kina-gripe-militaert-inn-i-hong-kong/

 

 

 

Featured image: Hong Kong

09/03/2021