ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

For vel ett par uker siden antydet den tidligere sjefen for Irans atombyrå Ali Akbar Salehi på iransk stats-tv, at Iran nå var kapable til å konstruere en atombombe, hvilket Israel selvfølgelig anser som en direkte trussel og vil forsøke å hindre.

 

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Irans atomavtale – 10 ganger mer enn avtalefestet» – link: https://www.em24.uk/irans-atomavtale-10-ganger-mer-enn-avtalefestet/, «Iran fastholder forhandlingsnekt av atomavtalen» – link:  https://www.em24.uk/iran-fastholder-forhandlingsnekt-av-atomavtalen/ «Eskalert tvist i Midtøsten» – link: https://www.em24.uk/eskalert-tvist-i-midtosten/, «Iran fastholder forhandlingsnekt av atomavtalen» – link: https://www.em24.uk/iran-fastholder-forhandlingsnekt-av-atomavtalen/, «Iran truer med igjen å påstarte stanset urananrikning» – link: https://www.em24.uk/eskalert-tvist-i-midtosten , «Irans skinnmanøver» – link: https://www.em24.uk/irans-skinnmanover/, «Frankrike krever Israels og Saudi Arabias involvering i Irans atomatale» – link: https://www.em24.uk/frankrike-krever-israels-og-saudi-arabias-involvering-i-irans-atomatale/, «Tvinger president Biden Israel til angrep på Iran?» – link: https://www.em24.uk/tvinger-president-biden-israel-til-angrep-pa-iran/, «Mossad erkjenner sabotasje mot Irans atomanlegg» – link: https://www.em24.uk/mossad-erkjenner-sabotasje-mot-irans-atomanlegg/, «Israel forventer amerikansk tiltak mot atom-Iran» – link: https://www.em24.uk/israel-forventer-amerikansk-tiltak-mot-atom-iran/, «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – link: https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/ og «USA and Israel sign agreement to deny Iran nuclear weapons» – link: https://www.em24.uk/usa-and-israel-sign-agreement-to-deny-iran-nuclear-weapons/

 

Israel er tvunget til å reagere

Tidligere atombyråsjef Ali Akbar Salehi

 

Det iranske øverste nasjonale sikkerhetsråd har meddelt at denne vil oppheve alle tidligere restriksjoner på anrikelse av uran. Det samme gjelder også for forskning, ekspansjon og annet som var begrenset i henhold til atomavtalen av 2015, som likevel hadde blitt framholdt selv om Trump-administrasjonen i sin tid trakk seg fra denne.

Iranske atomvåpen må altså anses som en direkte trusselen mot Israel, hvilket rimeligvis vil medføre at landet heretter muligens vil komme til aksjonere tilsvarende mot Iran som det ble gjort mot Bagdad i juni 1981, også kjent som «Operasjon Babylon» og «Operation Opera».

 

Israelsk bombetokt i Irak

Tidligere statsminister Menachem Begin

 

Det vises til «Begin-doktrinen» som er fellesbetegnelsen for den israelske regjeringens forebyggende tiltak mot spredning av masseødeleggelsesvåpen til Israels potensielle fienders evne til å eie sådanne våpen, spesielt atomvåpen.

«Operasjon Babylon» ble igangsatt i henhold til «Begin-doktrinen» og omfattet destruksjon av en atomreaktor i den gang av Saddam Hussain styrte Irak. Fire israelske jagere omfattet bombeutrustede F-16A og med eskorte av F-15-modeller, fløy direkte fra Israel med dropp av jagernes nødvendige ekstra drivstoff-tanker festet til vingene over Saudi Arabias villmark og satte vellykket ut av spill Saddam Hussains kjernefysiske fransk-leverte atomreaktor. Iraks reaktor lå 17 km sørøst for Bagdad. Alle de deltagende flyene landet trygt tilbake i Israel etter oppdraget. Dette var ikke noe annet enn en forsvarsmessig og flyteknisk bragd.

 

Ble oppdaget underveis

Flyruten

 

Flygere hadde imidlertid hatt hell og operasjonen kunne ha blitt mislykket. Flyene var under sin flukt til Irak, nemlig blitt observert av kong Hussein bin Talal, som var konge av Jordan fra 1952 inntil sin død i 1999. Kongen hadde fra sin yacht oppdaget de israelske flyene. Kongen, som selv var en utdannet jagerflyger, hadde nok sin anelse om at noe uvanlig var på gang. Han hadde derfor forsøkt å informere Bagdad, om de israelske flyene, men hadde ikke fått noen virkningsfull respons, hvilket kun må karakteriseres som heldig for Israel og en ulykke for Irak.

 

The Reagan Era

Tidligere president  Ronald Reagan

 

Det israelske angrepet var altså å betrakte som en virkelig bragd. Det huskes sikkert godt av andre som jevnlig også fulgte amerikanske nyhetssendinger for å holde en viss oversikt over verdens utvikling, hvor det tilfeldigvis en dag kunne registreres presentasjon av et tv-opptak fra det ovale kontoret i Det hvite hus.

Da president Reagan ble orientert om den israelske vellykkede operasjonen, ble han enormt imponert over israelernes utførelse som rent teknisk skulle være utenfor angjeldende amerikanske flytypes rekkevidde, hvilket for så vidt var helt korrekt. Derfor disse vingefestede brenselstankene som den dag i dag visstnok hevdes fortsatt skal bero i ødemarken hvor de landet. Den imponerte presidenten gratulerte israelerne med disses suksessfylte operasjon.

Den gang hadde USA også som nå, en aldrende president som faktisk nærmest uavhengig av partitilhørighet påstås å ha vært landets beste gjennom nyere tider. Perioden han var president omtales med ærbødighet som «The Reagan Era». Dette til tross for at enkelte den gang hevdet at den tidligere cowboy-skuespilleren og sterkt konservative Ronald Reagan, kun hadde en hjerne som en valnøtt.

Amerikanerne forfektet således også den gang mye negativ prat om sine politiske motparter, på samme vis som disse gjør i dag. Det var vel muligens presidentens alder og kanskje hans erfaring som tidligere ridende skuespiller med seksløperen hengende langs buksebeinet, som spilte en rolle tilknyttet valnøtt-påstanden. Dette også muligens hensyntatt at Reagan allerede var 70 år da han tiltrådte embetet, som han beholdt i to perioder fra 1981 til 1989.

 

Bombing av Irans atombombe-fasiliteter

Stealth jagerfly F-35

 

Etter Saddam Hussains fall i Irak har nabolandet Iran overtatt som den truende med atombomber mot Israel, med henvisning til avsnittene «Iran truer med igjen å påstarte stanset urananrikning» og «Iran skal aldri bli en atommakt» i den ovennevnte artikkelen «Eskalert tvist i Midtøsten».

Våpenutviklingen har imidlertid gått vesentlig framover siden 1981, den gang Iraks atom-fasiliteter ble bombet. Dette når det gjelder oppdagelsen av luftangrep fra begge sidene. Nå disponer det israelske luftvåpenet imidlertid de senere amerikansk utviklede Stealth F-35 jagerflyene. Disse stealth-flyene har meget lavt lav terskel for bli å oppdaget på fiendens dataskjermer.

Tilknyttet en eventuelt operasjon mot Iran, slik som den som foregikk mot Iraks kjernereaktor ved Bagdad mer enn 40 år tidligere, må den flytypen som senere har erstattet flyene som ble benyttet, de nye F-35 stealth flyene, imidlertid tilsvarende endres grunnet de lange avstandene ettersom stealth flyene ikke har vesentlig lenger rekkevidde.

Dette for blant annet å kunne tilbakelegge den store distansen til målene i Iran. I tillegg må disse flyene i tillegg være i stand til å bære vekten av det israelske, presisjonsstyrte, hele 1.000 kg tunge våpenet. Dette våpenet er nødvendig for å nå ned i dypet i undergrunnen til atomvåpenets produksjonslokaler.

Disse stealth flyene må slik som modellene F-16A og disses eskorte av F-15 modeller, derfor utstyres med ekstra tanker som kan droppes underveis, for benyttelse under den del av flygingen som kan foregå uten den nødvendige beskyttelsen stealth-konstruksjonen kan gi flyene. Dette selv om det også blir foretatt luftfylling av drivstoff underveis fra Israels nyanskaffet Boeing KC-46A tankfly.

Disse stealth flyene, med ekstra tanker som benevnes F-35s, vil imidlertid også trenge bedre evner til avskjæring av eventuelle missiler som kan bli skutt mot disse av russisk-konstruert, forbedret luft-forsvar. F-35s vil således i tillegg måtte utstyres med et system med hvilket piloten selvstendig får mulighet til, uten noe tidsspill, direkte å ramme det iranske luftforsvarets utskytningssteder for dennes missiler, dersom pilotens fly eventuelt skulle påvise å ha blitt fanget opp av utskytnings-rampers radarsystem.

Israels sivile luftfarts GPS-system hadde under Syria-krigen blitt lammet av russisk jamming. Israel har deretter utviklet flere anti-jamming-system benevnt ADA, som eliminerte virkningen av sådanne forstyrrelser, hvilket kunne skape problemer for flyenes orientering ved angrep, men også for det eksakt målrettede våpenet. Det gjelder nok altså å tenke på alle detaljer dersom en komplisert aksjon skal lykkes.

 

Dersom oppdraget ikke fullt lykkes

B-2 stealth bombefly

 

USA har erklært at disse står ved Israels side med hensyn til Irans anskaffelse av atomvåpen, hvilket amerikanerne hevder ikke skal skje. Det kunne derfor selvfølgelig finnes en mulighet for at disse benytter sine B-2 stealth bombefly til å frakte presisjonsstyrte, israelske bomber mot målet, men dette vil imidlertid nærmest kunne betraktes som en amerikansk krigserklæring mot Iran og følgelig eskalering av trusselen mot verdensfreden.

Dersom et eventuelt sådant oppdrag som antydet i ovennevnte avsnitt, ikke fullt lykkes, er det selvfølgelig muligheter for å kunne benytte hypersonic missiler, men disse har ikke nødvendig treffsikkerhet. Israels presisjonsstyrte 1.000 kg våpen har derimot avfyrt fra et fly over målet en treffsikkerhet med et avvik mindre enn 3 meter, hvilket hensyntatt våpenets enorme gjennomtrengende slagkraft, må regne som 100 prosent treffsikkerhet til store dybder.

Hypersonic missiler tillater en nøyaktighet på mindre enn 100 m på interkontinentale avstander, hvilket ikke gir israelerne noen effektiv garanti for faktisk destruksjon av disses mål. Det vil være avhengig av en større nøyaktighet. Dessuten vil en sådan alternativ aksjon mot Iran, rimeligvis kunne bli oppfattet som en ren krigserklæring, hvilket ikke vil være å betrakte som en enkel nøyaktig aksjon omfattet eliminering av noe som det internasjonale samfunnet fordømmer.

Irans produksjon av atomvåpen tross inngått avtale om ikke å forsøke å gjøre dette, stiller amerikanerne til ansvar. USA hadde altså avdekket den iranske fordekte produksjonen og sa for sin del opp atomavtalen med Iran. Derfor må disse amerikanerne tolerere et angrep fra Israel mot Irans produksjon og bidra med hjelp dersom israelerne ikke skulle lykkes.

 

Featured image: Kart over potensielt angrep

07/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!