ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den amerikanske Kongressens Representatives hus godkjente lørdag endelig det økonomiske bidraget til Ukraina, samt for øvrig bidrag til Israel, dessuten et mindre beløp til våpen for Taiwan.

 

Saksbehandlingen hadde blitt tilbakeholdt ettersom Huset for tiden styrtes av republikanerne med flertall og den tidligere president Donald Trump ønsker tilsynelatende ikke å gi bistand til Ukraina i det hele tatt. Dette selv om Senatet forut hadde støttet for angjeldende bistand .

Det vises til avsnittet «Ukraina kan miste annekterte seksjoner» i tidligere artikkel i EM24 EuropMedia www.em24.uk, «The US Senate with an extended financial package for consideration» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-with-an-extended-financial-package-for-consideration/

Senatorene hadde imidlertid blandet forslag til krigsstønad og humanitær støtte til Ukraina og Israel, sammen med bistand til amerikansk innenlandsk sikkerhet, for å få håndtert den store strømmen av migranter som krysser grensen til USA. Det vises til artikkelen «The Senate rejected its own funding proposal» – link: https://www.em24.uk/the-senate-rejected-its-own-funding-proposal/

 

Speaker Mike Johnson ordnet opp

Speaker Mike Johnson

 

Etter måneder med unødig vakling og dramatisk usikkerhet for ukrainerne og europeere, ga speaker Mike Johnson sin støtte og la for valg i lørdagens sesjon «pakken» omfattet de nødvendige 61 milliarder dollar til økonomisk bistand og våpen for Ukraina. Huset godkjente med 311 stemmer for inkludert 101 republikanere og 112 mot.

Lovforslaget tillater i tillegg, konfiskering av russiske aktiva som vil bli gitt til Ukraina for å finansiere gjenoppbygging, i tråd med G7-nasjonenes anbefaling. Det ble ellers bevilget 8 milliarder dollar til investering i infrastrukturen for nasjonens ubåter. Også det amerikanske forsvaret skal trappes opp. Både Israel og Taiwan fikk ellers i «pakken» sin lovede bistand, samtidig som det ble vedtatt å forby TikTok dersom ikke dets kinesiske morselskap ByteDance blir solgt ut av Beijings domene.

 

Høyre ekstremistene

Tidligere president Donald Trump

 

Avstemningen blant republikanerne indikerer dyp splittelse i partiet. Partiets ytre høyre fløy, omfatter rimeligvis tilhengere av Trump, og var motstandere av fornyet amerikansk støtte til Ukraina for avvisning av Russlands invasjon. Det vil nok bli et spørsmål om speaker Johnson, som var den fjerde republikaneren om hvilket det til slutt kom til enighet å velge, fortsatt kommer til å forbli i sin stilling med den splittelsen som åpenbart hersker i det republikanske partiet. Johnson påpekte at denne heller ville sende ammunisjon til Ukraina enn amerikansk ungdom.

Det vises til artikkelen «The fourth republican nominated as Speaker of the House» – link: https://www.em24.uk/the-fourth-republican-nominated-as-speaker-of-the-house/

 

Europa ignoreres av høyre ekstreme

President Vladimir Putin

 

Republikanerne som var motstandere av «pakken», innbød i prinsippet Russlands president Vladimir Putin til bare å komme å forsyne seg av sine europeiske naboland.

 

Både fornøyde og misfornøyde

President Volodymyr Zelensky

 

Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Israels statsminister Benjamin Netanyahu, har takket hjertelig for de amerikanske bidragene, som for Ukraina kan bety et være eller ikke være. Det russiske utenriksdepartementets talsmann har som forventet både forut for at beslutningene formelt var ordnet gjennom Kongressen, og etterpå, uttrykt sin misnøye mot beslutningene som i ettertid er tatt.

 

Ingen ytterligere kommentarer

Utenriksminister Wang Yi

 

Kineserne hadde imidlertid ingen ytterligere kommentarer vedrørende angjeldende tema ut over kritikk som tidligere har framkommet i kinesiske dominerende statsmedia. De mener nok fremdeles at TikTok fortsatt må kunne samle person-informasjon om verdens befolkning. Sikkert greit å ha i eventuelle påkomne tilfelle. Det vises til artiklene, «US law will ban TikTok» – link: https://www.em24.uk/us-law-will-ban-tiktok/ og «Ban on TikTok in the US» – link: https://www.em24.uk/ban-on-tiktok-in-the-us/

Ledende kinesisk statsmedia kommenterer derimot respektfullt utenriksminister Antony Blinken med følges kommende besøk i Kina i dagene fra 24. til 26. april: « … signals the US government’s desire to engage in stabilizing ties with China to avoid any potential incidents that could negatively impact the Biden’s election prospects.»

Dette samtidig som media presenter på forsiden et bilde av utenriksministeren, tilsynelatende helt utslitt, halvt sittende og halvt liggende i en stol, med halvåpne ikke fokuserte øyne. Meningen kan nok være at det ønskes fortalt gjennom bildet, at amerikanerne har nok med sine egne problemer. Det siteres ellers fra samme artikkel, «Chinese observers stated that the frequent visits of Blinken and a string of US officials to China recently, indicate that Washington is unable to solve domestic and global issues without cooperation from China.»

 

Featured image: Luftforsvarssystemet Patriot

22/04/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE