ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ukraina er tilsynelatende under et visst press for å starte bebudet motoffensiv, ettersom vestlige land har sendt enorme mengder militært utstyr og rimeligvis ønsker å se resultater av sine oppofringer.

 

Ukrainas opprettede brohode

Den ukrainske hæren har i den siste uken greid å passere Dnipro-elven i Kherson-regionen nær Oleshky. Elven er en naturlig forsvarslinje for den russiske hæren.

Dessuten har ukrainerne angrepet den lille byen Tokmak mellom Zaporizhzhia og Melitopol, hvor ett av russernes kommandosentre, samt ammunisjonslagre beror. Dette kan tyde på at ukrainerne er på vei mot Krim, men det kan også være for å stanse russernes forsyninger generelt i Kherson-regionen, fra russiske forsyningsbaser i Mariupol.

 

Situasjonskart over russisk okkupasjon

Lykkes ukrainerne å gjenvinne Tokmak og Melitopol vil hele Kherson-regionen kunne bli vunnet, hvilket vil skaffe et brohode for framrykkingen mot Krim-halvøya, ettersom president Volodymyr Zelenskyy har berettet at dette inngår i gjenerobringsplanen.

Det kan imidlertid ikke fastslås noe ettersom enkelt-operasjoner også kan være manøver til avledning for andre, mer nært forestående planer på sjakkbrettet som Ukraina-krigen representerer, men uansett vites ikke sikkert motpartens flytting av dennes brikker på brettet.

Kryssing av Dnipro-elven kan ifølge Vestens analytikerne, være mer risikabelt enn å trenge seg gjennom Zaporizhzhia. Dette ettersom den andre siden av Dnipro-elven består av myrområder, hvilket medfører problemer for eventuelle tunge tanks som kan være nødvendige for å komme seg gjennom russernes linjer.

Det er for Vestens analytikere og militære forståsegpåere uansett viktig at disse ikke presser til omfattende og risikable beslutninger i ukrainernes medgangsrus, som ikke ivaretar stillingsendringer grunnet sannsynlige og logiske disposisjoner fra motparten.

 

Featured image: Utsikt over Dnipro-elven i syd-øst-Ukraina

29/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!