ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

President Joe Biden kunngjorde formelt i uken som gikk at han vil søke gjenvalg i 2024, sammen med sin visepresident Kamala Harris, for en ny periode som USAs president.

 

Det har hersket tvil om Biden, som allerede i dag er landets eldste president gjennom tidene og vil være 86 år ved utløpet av neste periode, ville komme til å stille på nytt som presidentkandidat, slik som nesten enhver sittende president i tiden forut har gjort. Det har imidlertid ennå ikke skilt seg ut noen særlig aktuelle andre kandidater for det demokratiske partiet, slik at Biden har vel derfor ikke hatt noe særlig valg for også ivareta sitt partis interesser. Mye kan imidlertid likevel skje i tiden framover.

 

Tidligere president Donald Trump

Ettersom tidligere president Donald Trump har meldt sin tilkomst for det republikanske partiets valg av kandidat og denne trolig fortsatt har en mulighet til å bli valgt, anser nok president Biden at han har en rimelig sjanse i presidentvalget ettersom en stor andel av de republikanske velgerne neppe kommer til å kaste sin stemme for Trump på nytt, etter hans opptreden etter det forrige valget som han tapte og siden er blitt effektivt, tilsynelatende negativt, publisert, orkestrert av demokratene. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Donald Trump is running for president in 2024» – link: https://www.em24.uk/donald-trump-is-running-for-president-in-2024/

 

Guvernør Ron DeSantis kan bli valgets motpart

Guvernør Ron DeSantis

En sittende president har normalt ellers en større sjanse for å bli valgt enn en nykommer. Dette tatt i betraktning dersom eksempelvis den mer normalt opptredende og lokalt i Florida, særlig populære guvernør Ron DeSantis skulle bli valgt for å representere det republikanske partiet. Det vises til avsnittet «Hittil få motstandere» i artikkelen «Trump as Presidential candidate in 2024 and what about Biden?» – link: https://www.em24.uk/trump-as-presidential-candidate-in-2024-and-what-about-biden/

 

Lave vurderinger for godkjenning

President Joe Biden

President Biden promoterer stolt at det i USA i løpet av tiden siden han tiltrådte, har blitt skapt flere arbeids-plasser og spesielt mange for arbeidere uten høyskole-grader. Det har blitt flere veier og broer, mer ren energi. Alt dette har skjedd under en destruerende pandemi som har rammet samfunnet, som derfor var i en eksepsjonell stressperiode, hvilket derfor var forhindret i å fungerte som normalt. Det vises til artikkelen «USA har passert 800.000 Covid-19 døde» – link: https://www.em24.uk/usa-har-passert-800-000-covid-19-dode/

Manglende oppfyllelse av Bidens lovnader foran forrige valg har for han medført ett av de laveste vurderingene for godkjenning av en president, etter to og ett halvt år i en pågående presidentperiode. Imidlertid nevnte ikke Biden under sin tale til de tusentalls frammøtte medlemmer av Nord-Amerikas byggefagforeninger, sine lave vurderingtall.

«Under min forgjenger ble infrastrukturen en punchline», sa Biden til fagforenings-medlemmene. Presidenten forhånte ellers videre sin forgjenger for dennes manglende evne til å få vedtatt lovgivning omfattet gjenoppbygging av landets infrastruktur, hvilket Bidens administrasjon hadde lykkes i å få vedtatt. Dette slik at Biden mente det kunne hevdes at hans periode hadde resultert i et helt decenniums fornyelse.

Det vises til artikkelen «President Joe Biden’s State of the Union address» – link: https://www.em24.uk/president-joe-bidens-state-of-the-union-address/

 

Featured image: President Joe Biden holder tale for North America’s Building Trades Unions

01/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!